[Wiki] Zend Studio là gì? Chi tiết về Zend Studio update 2021

Zend Studio

Phát triển bởi
Zend Technologies

Phiên bản ổn định

3.6.1
/ 9 tháng 7 năm 2017; 4 năm trước( )

Thể loại
IDE

Giấy phép
Proprietary

Website

zend.com/en/products/studio

Zend Studio là một IDE thương mại, độc quyền cho PHP được phát triển bởi Zend Technologies, dựa trên plugin PHP Development Tools (PDT) cho Eclipse (dự án PDT được lãnh đạo bởi Zend).

Zend Studio được tích hợp ngặt nghèo với Zend Server, ngăn xếp ứng dụng PHP đã được tích hợp sẵn của Zend. Việc tích hợp được cho phép những nhà tăng trưởng nhanh gọn thiết lập một môi trường tự nhiên PHP hoàn hảo và tăng vận tốc nghiên cứu và phân tích nguyên do căn nguyên [ 1 ] của những yếu tố được phát hiện trong thử nghiệm hoặc trong môi trường tự nhiên sản xuất .
Zend Studio cũng được tích hợp với Zend Framework. Ví dụ : nó cung ứng chính sách xem MVC để điều hướng và tích hợp mã thuận tiện với Zend_Tool để tạo mã tự động hóa .
Cùng với Zend Server, năm 2013 Zend Studio đã được tiến hành tại hơn 40.000 công ty [ 2 ] .

Mục lục

Tính năng

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Hỗ trợ Apigility
 • Gấp Code
 • Customized Framework Project Layout
 • Zend Framework Zend_Tool Integration
 • Hỗ trợ Symfony 2 Framework
 • Model–view–controller View
 • In-place Refactoring (đổi tên thông minh)
 • Hỗ trợ Visual Mobile Development
 • Phân tích ngữ nghĩa code & sửa chữa nhanh
 • Hỗ trợ PHP 4 và PHP 5.X
 • Đánh dấu sự xuất hiện của các yếu tố ngôn ngữ, đường dẫn thoát và yêu cầu
 • Kiểu phân cấp các lớp và phương thức
 • Hỗ trợ Dojo Toolkit
 • Hỗ trợ jsDoc
 • Gỡ lỗi script PHP (Remote/máy chủ cụ bộ và Browser thông qua plugin FireFox)
 • Tự động phát hiện một Zend Server cục bộ
 • Servers View
 • Danh sách sự kiện Zend Server
 • Nhập và gỡ lỗi sự kiện Zend Server
 • Dễ dàng tạo một dự án trên Zend Server
 • Cơ chế gỡ lỗi nhanh trên máy chủ
 • Zend Server API
 • Integrated PHPUnit
 • Hợp nhất với phpDocumentor
 • Hỗ trợ trình kết nối Atlassian thông qua pluginEclipse (Jira, Bamboo, FishEye, Crucible)
 • Hỗ trợ Git, Subversion, CVS, và Perforce (thông qua plugin Eclipse)
 • Triển khai với FTP, SFTP và FTP qua SSH
 • Chế độ xem cơ sở dữ liệu cho MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite ,…
 • Duyệt Project/File
 • Hỗ trợ Web services
 • Nhập các dự án Zend Studio 5.5
 • Remote Project Support

Xem thêm

[sửa|sửa mã nguồn]

 • Zend Technologies
 • Zend Server
 • Eclipse
 • Xdebug

Chú thích

[sửa|sửa mã nguồn]

 1. ^ “ Detecting and Resolving Application Problems – Demo Movie ” .
 2. ^

  Gutmans, Andi. “The Battle For The Cloud Is On — Who Will Win?”. Forbes. Forbes, Inc .

Liên kết ngoài

[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.