Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Để vấn đáp thắc mắc về việc xuất hóa đơn không có ngành nghề kinh doanh ghi trên GPKD, mời những bạn cùng Quang Minh – đơn vị chức năng chuyên phân phối dịch vụ xây dựng công ty trọn gói tìm hiểu thêm những pháp luật pháp lý sau đây :

Thông tin chi tiết

“ 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, loại sản phẩm, khu vực kinh doanh ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh. ” Thêm đó, tại công văn số 1387 / TCT-KK về việc kê khai nộp thuế GTGT phát hành ngày 14 tháng 04 năm năm ngoái gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh, thì : “ Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thì ý kiến đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác lập nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất kiến nghị tại công văn số 297 / CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, đơn cử : đồng ý việc kê khai thuế GTGT đầu vào so với hoạt động giải trí kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ trợ ngành, nghề theo pháp luật. ”

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Kết luận: Việc xuất hóa đơn đỏ không đúng ngành nghề kinh doanh về việc bán balo, túi xách của công ty bạn không bị xem là hóa đơn bất hợp pháp và KHÔNG BỊ PHẠT.

“ 4. Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin biến hóa, bổ trợ ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày có đổi khác. Trường hợp có đổi khác mà doanh nghiệp không thông tin thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ kế hoạch và góp vốn đầu tư “. Và tại điều 3 nghị định số 50/2016 / NĐ-CP phát hành ngày 01 tháng 06 năm năm nay pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành kế hoạch và góp vốn đầu tư, thì :

 • “Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 • 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Như vậy, hoàn toàn có thể Kết luận rằng, việc xuất hóa đơn đỏ không đúng ngành nghề kinh doanh đã ĐK với Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh / thành phố sẽ :

 • KHÔNG BỊ PHẠT về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Xuất hóa đơn không có trong ngành nghề kinh doanh thì hóa đơn này vẫn HỢP PHÁP, có thể kê khai thuế và hạch toán ghi nhận doanh thu bình thường
 • Nhưng sẽ BỊ PHẠT vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với mức phạt tối đa là 5tr đồng và phải bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông báo nội dung thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Chế tài xử phạt đối với hành vi không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp kinh doanh một hay nhiều ngành, nghề thì phải ĐK, thông tin với cơ quan ĐK kinh doanh. Theo Điều 32 Luật doanh nghiệp năm trước, doanh nghiệp phải triển khai thủ tục thông tin tới cơ quan ĐK kinh doanh khi có sự đổi khác về nội dung, thông tin ĐK doanh nghiệp như ngành, nghề, vốn điều lệ, thông tin của người đại diện thay mặt theo pháp lý, .. Trong trường hợp doanh nghiệp chậm nộp thông tin thì hoàn toàn có thể bị cảnh cáo đến phạt tiền 5 triệu đồng theo lao lý tại Điều 31 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP. Chưa thông tin biến hóa, bổ trợ ngành, nghề kinh doanh thì doanh nghiệp có được xuất hóa đơn ?

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Theo Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn bất hợp pháp, như sau:

” Điều 22. Sử dụng hóa đơn phạm pháp

 • Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
 • Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.
 • Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng và hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.
 • Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).”

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Bên cạnh đó, theo ý thức hướng dẫn của Công văn 1387 / TCT-KK năm năm ngoái về kê khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng do Tổng cục Thuế phát hành thì

 • “Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất tại công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cụ thể: chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ sung  ngành, nghề theo quy định.”
 • Như vậy, hóa đơn được xuất trước khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh không bị xem là hóa đơn bất hợp pháp; các bên vẫn được kê khai, khấu trừ thuế bình thường đối với hóa đơn này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Luật thuế hiện hành.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Tóm lại, so với ngành, nghề chưa ĐK kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn được quyền xuất hoá đơn và hoá đơn này không bị xem là hoá đơn phạm pháp. Sau khi xuất hoá đơn thì doanh nghiệp cần phải thực thi thông tin về việc bổ trợ ngành, nghề kinh doanh tới cơ quan ĐK kinh doanh nếu không thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị xử phạt theo lao lý của pháp lý.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Những việc doanh nghiêp cần làm khi thành lập doanh nghiệp

Những việc cần làm:

 • Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu pháp nhân
 • Làm hồ sơ đăng ký thuế:
 • Tờ khai đăng ký thuế.
 • Kèm theo giấy chứng  nhận đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc.
 • Quyết  định bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán.
 • Đăng ký hình thức kế toán.
 • Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

 • Làm con dấu: nó là “hiện thân” giá trị pháp lý của của doanh nghiệp  lên mỗi văn bản khi có con dấu xác nhận lên trên.
 • Những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm

Về hình thức, nội dung, số lượng con dấu:

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, nội dung, hình thức con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cũng như việc quản lý, sử dụng con dấu và các thay đổi có liên quan.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Về cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp:

Thay vì phải ĐK mẫu dấu với cơ quan Công an như trước kia thì lúc bấy giờ doanh nghiệp được trọn vẹn dữ thế chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu. Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin mẫu dấu đến cơ quan ĐK kinh doanh để đăng tải công khai minh bạch trên Cổng tin tức vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Mục đích của lao lý này là nhằm mục đích công bố công khai minh bạch cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp. Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

Thời điểm có hiệu lực hiện hành của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định hành động.

Hiện nay, trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã công bố các thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp. Việc thực hiện này đã tạo nên một bước tiến mới về công khai hóa thông tin doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư có thể thuận lợi trong việc tìm hiểu về đối tác kinh doanh của mình

Công ty Quang Minhchuyên tư vấn những dịch vụ xây dựng công ty nếu bạn có nhu yếu hãy liên hệ cho chúng tôi quahotline 0932068886để được tư vấn. Với đội ngũ nhân viên cấp dưới tư vấn luật chuyên nghiệp sẽ giúp bạn xử lý những yếu tố pháp lý nâng cao chất lượng làm hài lòng người mua nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *