Từ năm 2021, Bệnh nhân không cần giấy chuyển viện vẫn được hưởng các chi phí khám chữa bệnh nội trú (nhập viện) tuyến tỉnh trên cả nước trong đó có Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An.

Bảo hiểm y tế ( BHYT ) đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe thể chất cho người dân. Tại pháp luật của khoản 6 Điều 22 Luật số 46/2014 / của Quốc Hội Nước Ta sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật bảo hiểm y tế ( BHYT ) số 25/2008 / QH12, người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh ( KCB ) không đúng tuyến tại những cơ sở KCB tuyến tỉnh trong khoanh vùng phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả những ngân sách điều trị nội trú theo khoanh vùng phạm vi quyền lợi và nghĩa vụ BHYT và mức hưởng như đi KCB đúng tuyến từ ngày 01/01/2021 .
Đây là điểm thay đổi quan trọng của Luật BHYT nhằm mục đích hướng tới quyền hạn của người bệnh ; người dân được quyền tự lựa chọn bệnh viện để khám, chữa bệnh nội trú .
Cụ thể, theo lao lý hiện hành, những trường hợp đi KCB trái tuyến chỉ được quỹ BHYT chi trả 60 % ngân sách điều trị nội trú so với tuyến tỉnh. Tuy nhiên, sang năm 2021, người có thẻ BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến ở những bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng BHYT sẽ được tăng từ 60 % lên 100 % so với những đối tượng người tiêu dùng theo pháp luật

Một số lưu ý khi bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cụ thể như sau:

1. Khi bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh có giấy chuyển viện :
Bệnh nhân được BHYT thanh toán giao dịch 100 % theo mức hưởng trên thẻ BHYT của người bệnh ( trong khoanh vùng phạm vi ghi trên giấy chuyển tuyến ) .
2. Khi bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh không có giấy chuyển viện :

         Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng như đi KCB đúng tuyến, không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật BHYT ( Bệnh nhân được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến).

Ghi chú : Kết thúc khám bệnh ngoại trú, bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú sẽ được BHYT giao dịch thanh toán 100 % theo mức hưởng trên thẻ BHYT của người bệnh, bệnh nhân không có chỉ định nhập viện vào điều trị nội trú người bệnh phải chi trả những khoản ngân sách khám chữa bệnh theo lao lý .
3. Người bệnh có chỉ định điều trị ngoại trú ( làm hồ sơ ngoại trú nhận thuốc và theo dõi định kỳ ) tại bệnh viện :
Hướng dẫn xin giấy chuyển viện của nơi ĐK khám chữa bệnh khởi đầu ghi trên thẻ BHXH. Các lần tái khám tiếp theo sử dụng giấy hẹn tái khám và photo giấy chuyển viện lần đầu trong năm để được hưởng ngân sách điều trị của BHYT trong năm dương lịch ( pháp luật tại khoản 4, điều 28, luật BHYT ) .

          4. Bệnh nhân có thẻ BHYT đang điều trị nội trú trái tuyến tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trước ngày 01/01/2021, ra viện sau ngày 01/01/2021 cần xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ: các chi phí KCB BHYT phát sinh từ ngày 01/01/2021 được quỹ BHYT chi trả theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT. 

6. Căn cứ tại khoản 5, điều 4 Quyết định số 61/2013 / QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An về việc Quy định Hỗ trợ một phần ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa phận tỉnh Nghệ An, phần xác lập ngân sách cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp ( trái tuyến, vượt tuyến ) hoặc khám bệnh, chữa bệnh theo nhu yếu riêng thì sẽ không được hưởng tương hỗ theo pháp luật .
Vì vậy, để người bệnh được hưởng rất đầy đủ quyền hạn BHYT, trong đó có quyền hạn không phải đồng chi trả so với những ngân sách KCB thuộc khoanh vùng phạm vi được hưởng BHYT khi đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật 2 BHYT, khuyến khích người tham gia BHYT đi KCB đúng tuyến, đúng lao lý. Mặc dù được thanh toán giao dịch chính sách khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh nhưng với những bệnh lý mạn tính, bệnh hiểm nghèo bệnh nhẫn vẫn nên xin giấy chuyển viện từ nơi ĐK khám chữa bệnh bắt đầu để được hưởng không thiếu quyền hạn từ Bảo hiểm y tế và chủ trương của nhà nước .
Bệnh nhân ĐK khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *