Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2018 hợp mệnh với gia chủ tuổi Bính Dần 1986

1. Thông tin gia chủ:

 • Tuổi của Gia chủ: Bính Dần
 • Năm sinh: 1986
 • Mệnh: Lộ Trung Hỏa
 • Cung: Khôn
 • Năm xem: Mậu Tuất – Mệnh: Bình Địa Mộc

2. Các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tốt với gia chủ Bính Dần 1986

 • Năm 1951 (Tuổi Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lộ Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1950 (Tuổi Canh Dần – Tùng Bách Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi – Sơn Đầu Hỏa) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 2006 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

3. Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Dần 1986:

 • Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018 Dương Lịch): xuất hành hướng Nam.
 • Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018 Dương Lịch): xuất hành hướng HướngTây Nam.
 • Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018 Dương Lịch): xuất hành hướng Tây Nam.

Những ngày, giờ dưới đây đều thích hợp cho gia chủ Tuổi Bính Dần 1986 mở hàng đầu năm Mậu Tuất 2018:

 • Ngày mùng 3 tết (18/2/2018 Dương Lịch) giờ đẹp Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).
 • Ngày mùng 5 tết (20/2/2018 Dương Lịch) giờ đẹp Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h).
 • Ngày mùng 10 tết (25/2/2018 Dương Lịch) giờ đẹp Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h).

4. Các tuổi xông nhà năm 2018 hợp với gia chủ Bính Dần 1986

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà Tân Tương sinh với Bính của gia chủ, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
– Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tuất 1946 mệnh Ốc Thượng Thổ:
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi người xông nhà Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Canh Tương khắc với Bính của gia chủ, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu tuất, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Tuất 1994 mệnh Sơn Đầu Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Hợi 1995 mệnh Sơn Đầu Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ:
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tuất 2006 mệnh Ốc Thượng Thổ:
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

* tin tức trong bài chỉ mang tính tìm hiểu thêm !

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *