Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2018 hợp mệnh với gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994

1. Thông tin gia chủ:

 • Tuổi của Gia chủ: Giáp Tuất 
 • Năm sinh : 1994
 • Mệnh: Bình Địa Mộc
 • Cung: Nam: Đoài – Nữ: Càn

Xem tuổi xông đất năm 2018, theo kinh nghiệm tay nghề dân gian khi xem tuổi xông nhà đầu năm thì nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với với tuổi của Gia chủ đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ .

2. Các tuổi xông đất năm Giáp Tuất 2018 tốt với gia chủ Mậu Tuất 1958

 • Năm 1951(Tuổi Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lộ Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1950(Tuổi Canh Dần – Tùng Bách Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1958(Tuổi Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 2002 (Tuổi Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố
 • khắc. 
 • Năm 2006 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

3. Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm mới Giáp Tuất 2018

Những ngày, giờ dưới đây đều thích hợp cho gia chủ Tuổi Giáp Tuất 1994 mở số 1 năm Mậu Tuất 2018 :

 • Ngày mùng 3 tết (18/2/2018 Dương Lịch) giờ đẹp Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).
 • Ngày mùng 5 tết (20/2/2018 Dương Lịch) giờ đẹp Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h).
 • Ngày mùng 10 tết (25/2/2018 Dương Lịch) giờ đẹp Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h).

4. Các tuổi xông nhà năm 2018 hợp với gia chủ Giáp Tuất 1994

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận đượ.
– Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận .
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Mão 1999 mệnh Thành Đầu Thổ:
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tuất 1946 mệnh Ốc Thượng Thổ:
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Canh Tương khắc với Giáp của gia chủ, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt. Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương khắc với Giáp của gia chủ, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Giáp của năm xông nhà, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận đư.
– Thiên can của người xông nhà là Quý Tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Tỵ 1989 mệnh Đại Lâm Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất ,chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Tuất 1994 mệnh Sơn Đầu Hỏa:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được.
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc:
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận .
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Tuất 2006 mệnh Ốc Thượng Thổ:
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, không tốt.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được.
– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt.
– Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tổng điểm : 8/12 Tốt

* tin tức trong bài chỉ mang tính tìm hiểu thêm !

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *