Nam Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi nào, lấy vợ tuổi gì hạnh phúc nhất?

Đàn ông Kỷ Tỵ 1989 hợp với tuổi nào trong tình duyên hôn nhân, lấy vợ tuổi gì hợp nhất? Kết hôn với tuổi nào được hạnh phúc, gia đình ấm no, tiền bạc dồi dào?

Xem bói tình duyên, xem tuổi vợ chồng khắc hợp lâu nay được nhiều người coi trọng. Vợ chồng có hợp tuổi thì đời sống hôn nhân gia đình mới thuận hòa, nhà đạo yên ổn, sinh con đẻ cái thuận tiện, làm ăn phát đạt. trái lại, nếu xem tuổi vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân gia đình dễ đổ vỡ hoặc vợ chồng gặp khó khăn vất vả về tài lộc, việc làm, chuyện sinh con cháu …
Trong việc xem đúng chuẩn tuổi vợ chồng kết hôn hợp hay xung khắc tuổi cần dựa vào 6 yếu tố : Ngũ hành bản mệnh, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh ( Cung Phi Bát Trạch ), Cao ly đầu hình và Ngũ Hành Cung Phi ( Thiên mệnh năm sinh ). Mỗi yếu tố 2 điểm. Tổng cộng mức cao nhất là 12 điểm .
Trong bài viết dưới đây, Tử vi thời nay sẽ đưa ra những tác dụng tuổi nữ mạng hợp với tuổi nam mạng Kỷ Tỵ 1989 trong tình yêu hôn nhân gia đình nhất .

1. Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 lấy vợ tuổi Tân Mùi 1991: 9/12 điểm
Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1989 1991
Can chi Kỷ Tỵ Tân Mùi
Bản mệnh Đại Lâm Mộc Lộ Bàng Thổ
Cung mệnh Khôn Càn
Cung phi Thổ Kim

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Đại Lâm Mộc – Nữ mệnh Lộ Bàng Thổ: Mộc với Thổ tương khắc: 0 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Kỷ – Nữ can Tân: Kỷ với Tân bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Tỵ – Nữ chi Mùi: Tỵ với Mùi tứ đức hợp: 2 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khôn – Nữ cung Càn: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khôn và Càn thuộc Diên Niên (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thổ – Nữ mệnh Kim: Thổ với Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Kỷ nếu lấy người nữ có chi là Mùi: Vợ chồng rất hợp nhau, làm ăn có lúc được lúc mất nhưng nói chung cuộc đời sống yên bình và giàu sang. Vợ chồng có số thọ hưởng, con cái đủ đầy. Có người con phát quan.: 2 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 9/12 điểm. Như vậy, nam Kỷ Tỵ 1989 và nữ Tân Mùi 1991 rất hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Tham khảo thêm tại : Xem tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Tân Mùi 1991 có hợp nhau không ?

2. Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 lấy vợ tuổi Nhâm Thân 1992: 9/12 điểm
Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1989 1992
Can chi Kỷ Tỵ Nhâm Thân
Bản mệnh Đại Lâm Mộc Kiếm Phong Kim
Cung mệnh Khôn Đoài
Cung phi Thổ Kim

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Đại Lâm Mộc – Nữ mệnh Kiếm Phong Kim: Mộc với Kim tương khắc: 0 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Kỷ – Nữ can Nhâm: Kỷ với Nhâm bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Tỵ – Nữ chi Thân: Tỵ với Thân lục hợp: 2 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khôn – Nữ cung Đoài: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khôn và Đoài thuộc Thiên Y (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thổ – Nữ mệnh Kim: Thổ với Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Kỷ nếu lấy người nữ có chi là Thân: Thì rất tốt, làm ăn cũng có khi thịnh khi suy, nhưng chung cuộc rồi vợ chồng được sống lâu và sang giàu, con cái đông đủ. Hào con có người phát quan.: 2 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 9/12 điểm. Như vậy, nam Kỷ Tỵ 1989 và nữ Nhâm Thân 1992 rất hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Tham khảo thêm tại : Xem tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Nhâm Thân 1992 có hợp nhau không ?

3. Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 lấy vợ tuổi Giáp Tuất 1994: 8/12 điểm
Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1989 1994
Can chi Kỷ Tỵ Giáp Tuất
Bản mệnh Đại Lâm Mộc Sơn Đầu Hỏa
Cung mệnh Khôn Ly
Cung phi Thổ Hỏa

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Đại Lâm Mộc – Nữ mệnh Sơn Đầu Hỏa: Mộc với Hỏa tương sinh: 2 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Kỷ – Nữ can Giáp: Kỷ với Giáp tương sinh: 2 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Tỵ – Nữ chi Tuất: Tỵ với Tuất bình hòa: 1 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khôn – Nữ cung Ly: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khôn và Ly thuộc Lục Sát (xấu): 0 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thổ – Nữ mệnh Hỏa: Thổ với Hỏa tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Kỷ nếu lấy người nữ có chi là Tuất: Thì vợ chồng tuy gặp khó khăn buổi đầu, trong làm ăn buôn bán có lúc thành lúc bại, chừng trên 30 tuổi mới khá lên được. Con cái có nhiều nhưng không được hiếu thuận, không nhờ cậy được con cái. Vợ chồng chung sống an hưởng tuổi già, khổ trước sướng sau.: 1 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 8/12 điểm. Như vậy, nam Kỷ Tỵ 1989 và nữ Giáp Tuất 1994 khá hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Tham khảo thêm tại : Xem tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Giáp Tuất 1994 có hợp nhau không ?

4. Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989 lấy vợ tuổi Bính Tý 1996: 7/12 điểm
Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1989 1996
Can chi Kỷ Tỵ Bính Tý
Bản mệnh Đại Lâm Mộc Giản Hạ Thủy
Cung mệnh Khôn Khôn
Cung phi Thổ Thổ

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Đại Lâm Mộc – Nữ mệnh Giản Hạ Thủy: Mộc với Thủy tương sinh: 2 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Kỷ – Nữ can Bính: Kỷ với Bính bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Tỵ – Nữ chi Tý: Tỵ với Tý tứ tuyệt: 0 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khôn – Nữ cung Khôn: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khôn và Khôn thuộc Phục Vị (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thổ – Nữ mệnh Thổ: Thổ với Thổ bình hòa: 1 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Kỷ nếu lấy người nữ có chi là Tý: Vợ chồng hòa hợp như rồng mây tương hội, như cá gặp nước, tuy nhiên con đầu lòng khó nuôi. Về chỗ ở cũng phải đổi dời vài ba lần. Nếu không tu tâm dưỡng tính thì người vợ dễ bị tai nạn chết trước.: 1 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 7/12 điểm. Như vậy, nam Kỷ Tỵ 1989 và nữ Bính Tý 1996 khá hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Tham khảo thêm tại : Xem tuổi chồng Kỷ Tỵ 1989 vợ Bính Tý 1996 có hợp nhau không ?
Theo tuvingaynay.com !

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.