Trường hợp chuyển từ viên chức sang công chức

Chuyển từ viên chức sang công chức – Luật Toàn Quốc

Viên chức được chuyển sang làm công chức khi được đảm nhiệm vị trí việc làm được pháp lý pháp luật là công chức trong những cơ quan của Đảng, Nhà nước

Chuyển từ viên chức sang công chức

Câu hỏi về chuyển từ viên chức sang công chức

:

     Xin cho tôi hỏi. Năm 2006 tôi có qua kỳ thi tuyển Công chức do Sở Nội vụ tổ chức, Năm 2007 tôi chuyển công tác sang Chi cục trực thuộc Sở và trở thành Viên chức, năm 2018 tôi lại được điều động vào ngạch chuyên viên của Tỉnh uỷ, vậy quy trình chuyển từ Viên chức của Chi cục trực thuộc Sở sang thành chuyên viên (công chức) có cần thêm thủ tục gì không. Tôi hiện tại đã có quyết định của BTC Tỉnh uỷ. Không biết cần thêm gì không, và được quy định tại luật, nghị định hay thông tư nào

Trân trọng cảm ơn .

Câu vấn đáp về chuyển từ viên chức sang công chức

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin cậy và gửi câu hỏi về chuyển từ viên chức sang công chức, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển từ viên chức sang công chức như sau :

1. Cơ sở pháp lý về chuyển từ viên chức sang công chức

2. Nội dung tư vấn về chuyển từ viên chức sang công chức

Theo nhu yếu tư vấn của bạn, bạn muốn chúng tôi giải đáp những vướng mắc tương quan đến việc quy đổi từ viên chức sang thành công chức cũng như những văn bản pháp lý tương quan đến yếu tố này. Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau :

2.1. Các trường hợp chuyển từ viên chức sang công chức

Việc quy đổi từ viên chức sang một vị trí khác được pháp luật tại điều 58 Luật Viên chức 2010 như sau :
“ 1. Việc quy đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được triển khai như sau :
a ) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực thi theo lao lý của pháp lý về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời hạn thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển ;
b ) Viên chức được đảm nhiệm, chỉ định vào vị trí việc làm được pháp lý pháp luật là công chức thì quyết định hành động tiếp đón, chỉ định đồng thời là quyết định hành động tuyển dụng ;
c ) Viên chức được chỉ định giữ những vị trí trong cỗ máy chỉ huy, quản trị của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập mà pháp lý pháp luật là công chức thì được chỉ định vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo chính sách trả lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức vụ nghề nghiệp đã được chỉ định, được thực thi hoạt động giải trí nghề nghiệp theo pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
d ) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập khi cung ứng những điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này ;
đ ) Công chức trong cỗ máy chỉ huy, quản trị của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập khi hết thời hạn chỉ định mà không được chỉ định lại nhưng vẫn liên tục thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và sắp xếp công tác làm việc tương thích với trình độ, nhiệm vụ ;
e ) Quá trình góp sức, thời hạn công tác làm việc của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực thi những nội dung tương quan đến giảng dạy, tu dưỡng, khen thưởng và những quyền hạn khác .
2. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể điều này. ”Điều 42 nghị định 29/2012 / NĐ-CP hướng dẫn cụ thể lao lý trên :
“ 1. Viên chức đã có thời hạn thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên ( không kể thời hạn tập sự ), có trình độ huấn luyện và đào tạo, kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc và cung ứng được ngay nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản trị, sử dụng công chức có nhu yếu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo pháp luật của pháp lý về công chức .
2. Viên chức khi được đảm nhiệm, chỉ định vào những vị trí việc làm được pháp lý pháp luật là công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội thì phải triển khai quá trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo lao lý của pháp lý về công chức ; đồng thời quyết định hành động tiếp đón, chỉ định là quyết định hành động tuyển dụng .
3. Viên chức được chỉ định giữ những vị trí trong cỗ máy chỉ huy, quản trị của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập mà pháp lý lao lý là công chức khi chỉ định vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải triển khai xong tiêu chuẩn của ngạch được chỉ định ; đồng thời được giữ nguyên chức vụ nghề nghiệp đã chỉ định, được hưởng chính sách tiền lương và những chính sách khác như viên chức của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .
4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập khi có đủ những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý về viên chức. ”Xét trong trường hợp của bạn, bạn đang là viên chức tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thường trực sở và được điều động qua làm công chức trong cơ quan của Đảng ( Tỉnh ủy ). Với trường hợp này, theo lao lý trên, do bạn đã cung ứng được thời hạn công tác làm việc 60 tháng trở lên của viên chức, đồng thời lại có trình độ đào tạo và giảng dạy, kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc, nên khi được chuyển sang ngạch công chức, bạn sẽ được xét chuyển sang làm công chức mà không cần phải trải qua kỳ thi tuyển .
Chuyển từ viên chức sang công chức

2.2. Tiếp nhận những trường hợp đặc biệt quan trọng trong tuyển dụng công chức

Điểm b khoản 1 điều 10 thông tư 13/2010 / TT-BNV có lao lý về điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn để xem xét đảm nhiệm công chức không qua thi tuyển như sau .

“b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Bảo đảm những điều kiện kèm theo ĐK dự tuyển công chức pháp luật tại Điều 1 Thông tư này ;
– Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên ; hiện đang công tác làm việc trong ngành, nghành nghề dịch vụ cần tuyển ; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm việc làm nhu yếu trình độ huấn luyện và đào tạo ĐH, sau đại học trong ngành, nghành cần tuyển ( không kể thời hạn tập sự, thử việc và nếu có thời hạn công tác làm việc không liên tục thì được cộng dồn ) ; trong thời hạn công tác làm việc 05 năm gần nhất không vi phạm pháp lý đến mức bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; cung ứng được ngay nhu yếu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 2 điều này. ”
Đồng thời, điểm c khoản 2 điều này cũng có lao lý :
“ c ) Các trường hợp không phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp đón không qua thi tuyển : Các trường hợp sau đây, có trình độ huấn luyện và đào tạo từ ĐH trở lên, có thời hạn công tác làm việc liên tục ( không kể thời hạn tập sự, thử việc ) từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời hạn công tác làm việc 05 năm gần nhất không vi phạm pháp lý đến mức bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu được xem xét tiếp đón không qua thi tuyển theo pháp luật tại điểm b khoản 1 điều này thì người đứng đầu cơ quan quản trị công chức không phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch :
– Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, nghành cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác làm việc tại những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước ;
– Viên chức đã được tuyển dụng, chỉ định vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 ( trừ trường hợp lao lý tại khoản 6 điều này ) ;
– Những người đang giữ chức vụ chỉ huy, quản trị từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước ;
– Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác làm việc cơ yếu. ”Căn cứ vào toàn bộ những pháp luật trên, hoàn toàn có thể thấy, nếu bạn phân phối khá đầy đủ những nhu yếu tương quan đến bằng cấp, có thời hạn công tác làm việc liên tục từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời hạn công tác làm việc 05 năm gần nhất không vi phạm pháp lý đến mức bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thì bạn trọn vẹn có quyền nhu yếu người đứng đầu Tỉnh ủy xem xét, quyết định hành động chỉ định và xếp lương vào ngạch công chức mà không cần phải thực thi lại thủ tục tuyển dụng .

     Kết luận: Bạn sẽ được xét chuyển sang làm công chức mà không cần phải thông qua kỳ thi tuyển. Tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực trình độ, thời gian công tác, bạn có thể sẽ được bên phía cơ quan Tỉnh ủy tiến hành tiếp nhận và xếp lương vào ngạch công chức mà không cần phải thông qua quá trình sát hạch nào nữa.

Tham khảo thêm bài viết :

     Để được tư vấn chi tiết về Chuyển từ viên chức sang công chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .
Chuyên viên Ngọc Linh

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *