Vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng theo pháp luật mới nhất năm 2021

Nguyên tắc hôn nhân gia đình một vợ một chồng là một trong những nguyên tắc số 1 ; để bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình mái ấm gia đình lúc bấy giờ. Hành vi ngoại tình chính là bộc lộ của việc vi phạm nguyên tắc này. Vậy pháp lý pháp luật như thế nào về hành vi vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng ? Hãy cùng tìm hiểu thêm bài viết của Luật sư X dưới đây nhé .
Căn cứ pháp lý :

1. Nguyên tắc một vợ một chồng là gì ?

Nguyên tắc một vợ một chồng là một trong những nguyên tắc cơ bản số 1 của chế độ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình. Theo đó, hoàn toàn có thể hiểu rằng nguyên tắc này pháp luật cá thể đã kết hôn chỉ được có một vợ hoặc một chồng ; và trong thời kì hôn nhân gia đình không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác .

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

1. Hôn nhân tự nguyện, tân tiến, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng .
Ví dụ : Anh A và chị B đạt đủ những điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật Hôn nhân và Gia đình ; nên anh chị quyết định hành động đi đăng ký kết hôn tại Ủy Ban Nhân Dân nơi hai người cư trú. Kể từ thời gian được Ủy Ban Nhân Dân cấp Giấy ghi nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn ; thì anh A và chị B chính thức là vợ chồng và mở màn thời kì hôn nhân gia đình. Trong thời kì hôn nhân gia đình ; anh A và chị B không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với bất kể cá thể nào khác .

2. Vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng

Vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng là việc một người trong thời kì hôn nhân gia đình kết hôn với một người thứ ba ngoài vợ chồng hiện tại của mình ; hoặc chung sống như vợ chồng với người thứ ba khác. Biểu hiện đơn cử gồm có nhưng không số lượng giới hạn những hành vi sau :

 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác;chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ ;
 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác ;
 • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng ; mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ .

Nếu hành vi ngoại tình ở mức độ chưa nghiêm trọng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ; và nếu hành vi ngoại tình gây nên hậu quả nghiêm trọng ; thì người vi phạm hoàn toàn có thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng của Bộ luật hình sự .

2.1 Vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng trong Luật Hôn nhân mái ấm gia đình

Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm trước ; thì luật nghiêm cấm việc một người đang có vợ, có chồng mà kết hôn ; hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng ; mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Như vậy cá thể có hành vi này đã vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng ; và sẽ bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về hành vi của mình .
Theo khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020 ; thì phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau :

 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.
 • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
 • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
 • Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Ví dụ : Anh A đã kết hôn được 3 năm. Trong thời hạn vợ mang bầu, anh A đã ngoại tình với chị B đồng nghiệp cơ quan. Anh A nói dối vợ rằng mình cần phải đi công tác làm việc xa trong 6 tháng ; nhưng trong thực tiễn là anh A đến sống chung với chị B tại nhà chị B. Hành vi của anh A đã vi phạm nguyên tắc chế độ một vợ một chồng ; và hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính ; với mức phạt trung bình cho hành vi không có diễn biến tăng nặng hoặc giảm nhẹ là 3.000.000 đồng .

2.2 Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

Nhằm góp thêm phần bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình một vợ một chồng một cách ngặt nghèo ; nhà nước đã đưa hành vi ngoại tình vào Bộ luật hình sự ; buộc người vi phạm phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 01 năm tù. Để xác lập một cá thể có phạm tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật hình sự năm ngoái ; thì cần phải xét 4 tín hiệu cấu thành nên tội phạm ; gồm có chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan .
Chủ thể :

 • Chủ thể của tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng là chủ thể thường. Theo đó người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lượng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự nghĩa là không mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất năng lực nhận thức hoặc năng lực điều khiển và tinh chỉnh hành vi của bản thân theo pháp luật của Điều 21 Bộ luật hình sự năm ngoái sẽ là chủ thể của tội này .

Khách thể :

 • Khách thể là những quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ và tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng có khách thể là chế độ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình trong xã hội. Theo đó, cá thể có hành vi ngoại tình đã xâm phạm vào chế độ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình đang được nhà nước bảo vệ nên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Mặt khách quan :

 • Mặt khách quan là những bộc lộ ra bên bên ngoài của tội phạmgồm có hành vi khách quan, hậu quả nguy hại cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, công cụ, phương tiện đi lại phạm tội …. Hành vi khách quan được pháp luật đơn cử trong điều luật của Bộ luật hình sự; và nếu bất kể người nào triển khai hành vi đó dẫn đến hậu quả bằng phương tiện đi lại nào đó ; thì hoàn toàn có thể xem là tội phạm .
 • Có thể thấy hành vi khách quan trong tội vi phạm chế độ một vợ, một chống gồm những hành vi sau :
  • Người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác ;
  • Người chưa có vợ, chưa có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ.
 • Hậu quả của hành vi này là làm cho quan quan hệ hôn nhân gia đình của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn ; làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát .

Mặt chủ quan :

Mức xử phạt so với tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng gồm có phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ hoặc hoàn toàn có thể phạt tù lên đến 03 năm .
Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng
1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm :
a ) Làm cho quan hệ hôn nhân gia đình của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn ;
b ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm .
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm :
a ) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát ;
b ) Đã có quyết định hành động của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm hết việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó .
Như vậy, vi phạm chế độ một vợ một chồng theo cách gọi phổ cập lúc bấy giờ chính là hành vi ngoại tình. Không chỉ người đã kết hôn ngoại tình mới bị xử phạt hành chính hoặc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự mà ngay cả người chưa kết hôn nhưng ngoại tình với người đã có vợ, có chồng cũng sẽ xị xử phạt tựa như .

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc một vợ một chồng là gì? Nguyên tắc một vợ một chồng là một trong những nguyên tắc cơ bản số 1 của chế độ hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình. Theo đó, hoàn toàn có thể hiểu rằng nguyên tắc này pháp luật cá thể đã kết hôn chỉ được có một vợ hoặc một chồng và trong thời kì hôn nhân gia đình không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng là gì? Vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng là việc một người trong thời kì hôn nhân gia đình kết hôn với một người thứ ba ngoài vợ chồng hiện tại của mình hoặc chung sống như vợ chồng với người thứ ba khác. Biểu hiện của hành vi vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng

Biểu hiện cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi sau:
Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Liên hệ Luật Sư X

Trên đây là hàng loạt nội dung về :
Vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng theo pháp lý mới nhất năm 2021 của Luât Sư X .
Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi mời người sử dụng liên hệ đến hotline để được tiếp đón .

Liên hệ hotline: 0936 408 102

Xem thêm: Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.