Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Chi tiết cách tính và phương thức đóng

Trong những năm gần đây số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ( BHXH ) tự nguyện không ngừng tăng lên. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được đặc biệt quan trọng chăm sóc .
Mức đóng BHXH tự nguyện mới nhất năm 2021.Mức đóng BHXH tự nguyện mới nhất năm 2021 .

1. Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện và đối tượng người tiêu dùng tham gia

Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn xa lạ với nhiều người dân. Cụ thể theo Khoản 3, Điều 3, Luật bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ:

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.”

Căn cứ theo Thông tư 01/2016 / TT-BLĐTBXH phát hành ngày 18/2/2016 đối tượng người dùng tham gia BHXH tự nguyện ( pháp luật tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 134 / năm ngoái / NĐ-CP ) là công dân Nước Ta từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội .

2. Mức đóng BHXH tự nguyện theo pháp luật của Pháp luật

Mức đóng BHXH tự nguyện theo lao lý của Pháp luật. Lấy cơ sở từ Luật bảo hiểm xã hội năm trước và các văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ trợ. Người tham gia cần update những lao lý theo văn bản pháp lý mới nhất và còn hiệu lực hiện hành thi hành .

2.1 Mức đóng BHXH tự nguyện mới nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được lao lý tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 134 / năm ngoái / NĐ-CP và hướng dẫn đơn cử tại Điều 9, Thông tư 01/2016 / TT-BLĐTBXH như sau :

 • Mức đóng hằng tháng bằng 22 % mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn .
 • Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo lao lý của Thủ tướng nhà nước và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời gian đóng .

Công thức như tính mức đóng như sau:

Mdt =  22%  x  Mtnt

Trong đó :

 • Mdt : là mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng .
 • Mtnt : là mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn .

Cách tính Mtnt như sau:

Mtnt = CN + m x 50.000 ( đồng / tháng )
Trong đó :

Năm 2021, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng / người / tháng và mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng / người / tháng. Vậy :

 • Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2021 thấp nhất hàng tháng là 22 % x 700.000 = 154.000 đồng / tháng .
 • Mức BHXH tự nguyện năm 2021 cao nhất là 22 % x ( 20 x 1.490.000 ) = 6.556.000 đồng / tháng .

2.2 Phương thức đóng BHXH tự nguyện

Hiện tại có rất nhiều phương pháp đóng BHXH tự nguyện. Người tham gia được chọn một trong các phương pháp đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất :
Người tham gia đóng bảo hiểm tự nguyên bằng những cách nào?Người tham gia đóng bảo hiểm tự nguyên bằng những cách nào ?

05 Phương thức đóng BHXH tự nguyện

 • Đóng hằng tháng ;
 • Đóng 03 tháng một lần ;
 • Đóng 06 tháng một lần ;
 • Đóng 12 tháng một lần ;
 • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần ;

( Theo lao lý tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 134 / năm ngoái / NĐ-CP )

Trong trường hợp người tham gia BHXH đã đủ Điều kiện về tuổi để hưởng chế độ hưu trí nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

Ví dụ: 

Ông A tính đến tháng 10/2021 đủ tuổi về hưu và có 8 năm đóng BHXH. Ông A có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và lựa chọn phương thức đóng 2 năm một lần cho giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2023. Tháng 11/2023 ông Q có đủ 10 năm đóng BHXH và đóng một lần cho 10 năm còn thiếu. 

Như vậy, tính đến hết tháng 11/2023, ông A đủ tuổi nghỉ hưu và có 20 năm đóng BHXH, ông A đã đủ Điều kiện hưởng lương hưu theo pháp luật. Thời Điểm tính hưởng lương hưu của ông A kể từ tháng 12/2023 .

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không cố định đối với mỗi cá nhân tham gia. Mức đóng và phương thức đóng linh hoạt tạo điều kiện cho người lao động tham gia một cách thuận lợi. Truy cập ngay website: https://ebh.vn để cập nhật thông tin về các chế độ của BHXH tự nguyện và mức hưởng BHXH tự nguyện người lao động. 

TIN LIÊN QUAN >> Chi tiết về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 cập nhật mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *