Vi bằng là gì? Các trường hợp lập vi bằng và lưu ý cần thiết

Lập vi bằng là một trong những cách thức được nhiều người lựa chọn để lập văn bản mang giá trị chứng cứ khi tham gia các giao dịch. Việc lập vi bằng giúp các bên giảm được rủi ro của hợp đồng, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều thắc mắc liên quan đến câu hỏi vi bằng là gì và trong trường hợp nào cần phải lập vi bằng.

vi-bang-la-gi

Hình ảnh biểu lộ vi bằng

Vi bằng là gì ?

Khoản 3, điều 2, Nghị định 135/2013/NĐ-CP quy định vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Nói cách khác, vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu có). Trong tài liệu đó, Thừa phát lại sẽ mô tả, ghi nhận lại hành vi, sự kiện lập vi bằng mà đích thân Thừa phát lại chứng kiến một cách trung thực, khách quan. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.
 

vi-bang-la-gi-dinh-nghia

Hình ảnh biểu lộ định nghĩa vi bằng
Tài liệu này có giá trị chứng cứ trước Tòa án nếu những bên có phát sinh tranh chấp tương quan đến sự kiện, hành vi lập vi bằng .
Thừa phát lại có quyền lập vi bằng so với những sự kiện, hành vi theo nhu yếu của đương sự trừ những trường hợp vi phạm lao lý về bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng, đời tư, đạo đức xã hội và những trường hợp pháp lý cấm. Sau đó, Thừa phát phải gửi đến Sở Tư Pháp thì vi bằng mới hợp lệ .
Ngoài Thừa pháp, thẩm phán hòa giải, những nhân viên cấp dưới công lực, chưởng kế, phụ tá công lý cũng hoàn toàn có thể lập vi bằng .

Đặc điểm của vi bằng

 • Vi bằng là địa thế căn cứ để Tòa án xem xét khi xử lý vụ án. Những thủ tục tương quan đến vụ án sẽ rất mất thời hạn, do đó, thay vì đến khi tranh chấp những bên thực thi những thủ tục tốn kém để khởi kiện thì hoàn toàn có thể lập vi bằng tại thời gian thanh toán giao dịch. Vi bằng được lập hợp pháp sẽ sẽ được TANDTC coi là chứng cứ mà không phải thực thi bất kể thủ tục nào khác .
 • Hình thức của vi bằng là văn bản. Văn bản này phải do chính thừa phát lại lập, họ không được chuyển nhượng ủy quyền hay nhờ người khác lập và ký tên thay mình trên vi bằng .
 • Việc lập vi bằng phải tuân thủ khắt khe những pháp luật của pháp lý về hình thức và nội dung của văn bản .
 • Vi bằng do thừa phát lại lập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật của pháp lý được xem là chứng cứ và có giá trị chứng tỏ ;
 • Vi bằng hoàn toàn có thể được sao chép và được sử dụng làm chứng cứ lâu bền hơn. Việc vào sổ theo dõi, tàng trữ vi bằng phải tuân thủ những lao lý về bảo mật thông tin và tàng trữ .

Các trường hợp nên lập vi bằng

 • Lập vi bằng ghi nhận thực trạng gia tài trước khi bị tịch thu đất .
 • Lập vi bằng ghi nhận thực trạng gia tài trước khi bị cưỡng chế thi hành án .
 • Ghi nhận thực trạng gia tài trước khi Ngân hàng thu giữ gia tài để giải quyết và xử lý nợ .
 • Lập vi bằng ghi nhận hành vi vu oan giáng họa, nói xấu trên mạng xã hội .
 • Vi bằng ghi nhận phiên họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty .
 • Lập vi bằng ghi nhận việc đặt cọc .
 • Lập vi bằng ghi nhận việc gửi giữ gia tài .
 • Lập vi bằng ghi nhận website, thông tin hình ảnh trên mạng internet .

Lưu ý về vi bằng

Nhiều người đã lạm dụng Vi bằng trong việc “ làm chứng ” những hợp đồng mua và bán, đặc biệt quan trọng là mua và bán đất khi không có sách vở, sổ đỏ chính chủ. Điều này là sai lao lý pháp lý. Bản chất thì vi bằng chỉ ghi nhận việc :

 • Bên A giao tiền cho bên B
 • Bên B giao sách vở cho bên A

Hiện nay, nhiều người mua nhà bị nhầm tưởng vi bằng thừa phát lại hoàn toàn có thể thay công chứng. Hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại có những nét giống với hoạt động giải trí công chứng, tuy nhiên, hoạt động giải trí lập vi bằng không phải là hoạt động giải trí công chứng .

vi-bang-la-gi-so-sanh-vi-bang-va-cong-chung

Hình ảnh biểu lộ so sánh vi bằng và công chứng
Nếu công chứng là việc công chứng viên đại diện thay mặt nhà nước để tận mắt chứng kiến và công nhận tính xác nhận của những văn kiện sách vở, những hợp đồng dân sự theo nhu yếu của người mua thì hoạt động giải trí lập vi bằng của thừa phát lại là lập những chứng từ ( vi bằng ) về những sự kiện, hành vi xảy ra ở mọi nơi mà ít bị khống chế về mặt khoảng trống và thời hạn. Vi bằng không có giá trị thay thế sửa chữa văn bản ( hợp đồng ) công chứng, xác nhận .

Phương pháp, trình tự, thủ tục thực thi

Tiếp nhận nhu yếu lập vi bằng

Khi có nhu yếu lập vi bằng, người mua phải đến Văn phòng thừa phát lại. Khách hàng điền nội dung nhu yếu lập vi bằng vào Phiếu nhu yếu lập vi bằng theo mẫu. Thư ký nhiệm vụ có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung nhu yếu lập vi bằng và trình Thừa phát lại được phân công theo dõi vấn đề quyết định hành động .
Trường hợp người mua nhu yếu lập vi bằng trải qua những phương tiện đi lại thông tin khác, Phiếu nhu yếu lập vi bằng, Phiếu cung ứng thông tin sẽ được thực thi tại nơi người mua nhu yếu .

Thỏa thuận về việc lập vi bằng

Cá nhân, tổ chức triển khai muốn lập vi bằng về những sự kiện, hành vi phải thỏa thuận hợp tác với Trưởng văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng. Thỏa thuận được lập thành biên bản với những nội dung hầu hết sau :

 • Nội dung cần lập vi bằng : là những sự kiện, hành vi hay chuỗi hành vi tương quan đến sự kiện nào đó mà thừa phát lại phải thực thi lập vi bằng .
 • Địa điểm, thời hạn lập vi bằng : Là khoảng trống, khu vực, thời hạn nơi xảy ra sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại thực thi việc lập vi bằng .
 • giá thành lập vi bằng : Là phần kinh phí đầu tư mà người ý kiến đề nghị lập vi bằng phải thanh toán giao dịch cho thừa phát lại .
 • Các thỏa thuận hợp tác khác, nếu có : Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác thêm về 1 số ít nội dung như trường hợp đơn phương chấm hết hợp đồng, thực trạng bất khả kháng, quyền lợi và nghĩa vụ của người thứ ba có tương quan …

Văn bản về việc thỏa thuận hợp tác lập vi bằng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Nếu thông tin và tài liệu cung ứng không không thiếu, không đúng chuẩn dẫn đến việc lập vi bằng của thừa phát lại không đúng thì người nhu yếu phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những sai sót đó .

Tiến hành lập vi bằng

Vi bằng theo mẫu hoàn toàn có thể được lập tại Văn phòng Thừa phát lại hoặc tại nơi mà người mua nhu yếu so với những sự kiện, hành vi mà thừa phát lại trực tiếp tận mắt chứng kiến .
Thừa phát lại sẽ diễn đạt đơn cử sự kiện, hành vi cần ghi nhận ; triển khai đo đạc, chụp ảnh, quay phim … trung thực, khách quan trong vi bằng .
Vi bằng lập thành 03 bản chính : 01 bản giao người nhu yếu, 01 bản gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi thực thi thử nghiệm chế định Thừa phát lại để ĐK trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày lập vi bằng, 01 bản lưu trữ tại văn phòng Thừa phát lại theo lao lý của pháp lý về chính sách tàng trữ so với văn bản công chứng .
Trong trường hợp có sai sót về kỹ thuật trong khi ghi chép, đánh máy mà việc sửa chữa thay thế không làm tác động ảnh hưởng đến tính xác nhận của vi bằng thì Thừa phát lại được sửa lỗi đó. Việc sửa chữa thay thế lỗi kỹ thuật của vi bằng phải được triển khai bằng văn bản, do Thừa phát lại lập, ký và đóng dấu của Văn phòng Thừa phát lại .
Trong trường hợp vi bằng đã được giao cho người nhu yếu và ĐK tại Sở Tư pháp thì Thừa phát lại phải thông tin bằng văn bản việc sửa chữa thay thế lỗi kỹ thuật cho người nhu yếu và Sở Tư pháp biết .
Trước khi ký vào vi bằng, Thừa phát lại tự mình kiểm tra lại sách vở tùy thân của người mua, người bị lập vi bằng, người làm chứng … và nhu yếu những người tham gia, tận mắt chứng kiến, người có hành vi bị lập vi bằng ký tên vào vi bằng .
Vi bằng được đóng số theo thứ tự thời hạn, ghi vào sổ theo dõi vi bằng và được lập thành 03 bản chính. Trong thời hạn không quá 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi triển khai thử nghiệm chế định Thừa phát lại phải vào sổ ĐK vi bằng Thừa phát lại .

Thanh lý thỏa thuận hợp tác lập vi bằng, cấp bản sao vi bằng

Sau khi hoàn thành xong việc lập vi bằng, thừa phát lại phải giao cho người nhu yếu 01 bản chính. Khi giao vi bằng, thừa phát lại hoặc thư ký nhiệm vụ đề xuất người mua ký vào sổ chuyển giao vi bằng và thanh lý thỏa thuận hợp tác lập vi bằng .
Trường hợp Văn phòng thừa phát lại giải thể thì Văn phòng thừa phát lại phải thanh lý những hợp đồng đã ký kết. Đối với những vi bằng đã được lập thì Văn phòng thừa phát lại phải liên tục hoàn thành xong việc ĐK với Sở Tư pháp trước khi hoàn tất hồ sơ về việc giải thể .
Bản sao vi bằng chỉ được phân phối trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhu yếu bằng văn bản về việc cung ứng bản sao vi bằng ship hàng cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, tìm hiểu, truy tố, xét xử, thi hành án tương quan đến việc đã lập vi bằng. Công dân không có quyền trực tiếp nhu yếu nhưng hoàn toàn có thể đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhu yếu Văn phòng thừa phát lại phân phối bản sao vi bằng để làm địa thế căn cứ trong quy trình xử lý việc làm tương quan đến mình .

Những hạn chế so với vi bằng

Điều 25 Nghị định 61/2009 / NĐ-CP ( sửa đổi, bổ trợ bởi Nghị định 135 / 2013 / NĐ-CP ) pháp luật Thừa phát lại không có quyền lập vi bằng so với :

 • Các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức triển khai hành nghề công chứng hoặc thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân những cấp, như : Giao dịch chuyển nhượng, Tặng cho nhà, đất … ;
 • Các trường hợp pháp luật tại Điều 6 của Nghị định 61/2009 / NĐ-CP về những việc Thừa phát lại không được làm ( những việc tương quan đến quyền, quyền lợi của bản thân và những người là người thân thích của mình, gồm có : Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi ; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại … ) ;
 • Các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng; vi phạm bí mật đời tư theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự;

 • Mặt khác, Thừa phát lại chỉ được lập vi bằng những sự kiện, hành vi xảy ra trên địa phận tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại và vi bằng phải được ĐK tại Sở Tư pháp thì mới hợp pháp .

Vi bằng là khái niệm quan trọng cần nắm rõ trong những hợp động dân sự, việc hiểu kỹ càng những thủ tục về lập vi bằng sẽ giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn tối đa cho những bên tham gia hợp đồng. Từ đó, những bên hoàn toàn có thể tránh được những xích míc phát sinh dẫn đến tranh chấp .
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *