Quyền Được Hưởng ( Vesting Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Bạn đang xem:

Thu hút nhân sự giỏi là một trong những yếu tố quyết định hành động sự thành công xuất sắc của startup. Tuy nhiên, những nhân sự này trên trong thực tiễn có nhiều lựa chọn nghề nghiệp không thay đổi hơn so với việc làm việc cho startup. Bạn đang xem : Vesting là gìĐể bù đắp cho những rủi ro đáng tiếc cho việc làm việc cho startup, hoặc bù đắp cho mức lương thấp hơn mức thị trường, công ty thường sẽ phát hành cho nhân viên cấp dưới option — quyền mua CP của công ty với mức giá thấp hoặc mức giá tượng trưng. Đây là quyền mà những nhân viên cấp dưới được triển khai để mua lại CP của công ty, không phải là CP. Đây là quyền, không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân viên cấp dưới. Trong tương lai, khi công ty exit, nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể bán lại CP mà mình chiếm hữu với mức giá cao hơn .Kế hoạch phát hành quyền mua này được biểu lộ trong ESOP — Employee Stock Option Plan ( Kế hoạch thực thi quyền sở hữu CP cho người lao động ) .

Note: công ty cũng có thể thưởng trực tiếp cổ phần cho nhân viên theo một lịch trình nhất định. Trong trường hợp này, nhân viên sẽ nhận cổ phần, chứ không phải quyền mua nữa, và đây sẽ trở thành Ownership Plan, thay vì Option Plan.

Quy trình hoạt động của ESOPQuy trình hoạt động giải trí của ESOP

(1) Create: Tạo lập ESOP ban đầu, một % nhất định của tổng số cổ phần của công ty sẽ được dành cho ESOP. Lượng cổ phần này sẽ được lấy từ cổ phần của các founder theo tỉ lệ tương ứng. Công ty cũng sẽ quyết định giá bán của cổ phần cho nhân viên — giá này là một mức giá ưu đãi do công ty quy định.

(2) Issue: Các founder (và những người nắm giữ cổ phần hiện tại) chính thức đồng ý với việc lấy một phần cổ phần của họ để tạo lập ESOP;

(3) Vest: Quyền mua cổ phần sẽ được chuyển dần cho các nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định (không chuyển toàn bộ một lúc) — khoảng thời gian này thường được gọi là vesting;

(4) Exercise: Sau khi hết thời hạn vesting, nhân viên thực hiện quyền mua của mình. Sau khi thực hiện quyền mua (với giá ưu đãi mà công ty đã đề xuất) nhân viên sẽ sở hữu cổ phần công ty. Cổ phần này có thể được bán lại sau đó.

Các khái niệm cần chú ý trong ESOP

(1) Date of Grant: ngày mà hợp đồng thưởng quyền mua cho người lao động có hiệu lực.

(2) Stock/Shares: hai khái niệm này đều dùng để chỉ cổ phần của công ty, có thể dùng thay thế lẫn nhau.

Xem thêm: Cách Chơi Forex Ở Việt Nam Thị Trường Forex Ở Việt Nam Có Hợp Pháp Không?

(3) Issued Shares (còn gọi là pool): tổng số cổ phiếu mà công ty phát hành cho ESOP. Thường tổng số pool này sẽ chiếm khoảng 10% tổng số cổ phần của công ty.

(4) Option: quyền mua cổ phần (không phải là cổ phần, người sở hữu quyền mua không sở hữu cổ phần). Người có quyền mua cổ phần có thể thực hiện quyền của mình để mua cổ phần tại mức giá mà công ty bán (strike price). Đây là quyền, không phải là nghĩa vụ.

(5) Strike Price: giá của mỗi cổ phiếu mà nhân viên có thể mua vào tại thời điểm có quyền mua. Ví dụ, một nhân viên sử dụng quyền mua của mình để mua 1000 cổ phiếu với Strike Price là $1. Sau 3 năm nhân viên đó bán được số cổ phiếu của mình khi công ty được mua lại, với giá bán mỗi cổ phiếu là $10. Vậy nhân viên đó lãi được $9000.

(6) Share price: là mức giá mà cổ phiếu được mua bán trên thị trường. Đối với các công ty đã niêm yết trên sàn, đây là giá cổ phiếu trên sàn. Đối với các công ty chưa niêm yết, đây là giá cổ phiếu tại vòng gọi vốn gần nhất của công ty.

(7) Vesting Schedule: Lịch trình mà quyền mua sẽ được trả cho nhân viên.

Thông thường thì công ty sẽ không cho toàn bộ quyền mua ngay từ ban đầu, vì có khả năng nhân viên sẽ mua tất cả cổ phiếu được mua và thôi việc ngay sau đó. Vì vậy, công ty sẽ trả quyền mua này trong một khoảng thời gian, để hạn chế việc nhân viên này nghỉ việc;Ví dụ: một nhân viên được trao quyền mua 1,000 cổ phiếu, vesting trong 4 năm, theo 6 tháng một lần => mỗi 6 tháng họ sẽ có quyền mua thêm 125 cổ phiếu (1/8 tổng số cổ phiếu). Nếu họ để tới hết 4 năm mới mua thì sẽ mua luôn một lần là 1,000 cổ phiếu.Thông thường thì công ty sẽ không cho hàng loạt quyền mua ngay từ bắt đầu, vì có năng lực nhân viên cấp dưới sẽ mua toàn bộ CP được mua và thôi việc ngay sau đó. Vì vậy, công ty sẽ trả quyền mua này trong một khoảng chừng thời hạn, để hạn chế việc nhân viên cấp dưới này nghỉ việc ; Ví dụ : một nhân viên cấp dưới được trao quyền mua 1,000 CP, vesting trong 4 năm, theo 6 tháng một lần => mỗi 6 tháng họ sẽ có quyền mua thêm 125 CP ( 1/8 tổng số CP ). Nếu họ để tới hết 4 năm mới mua thì sẽ mua luôn một lần là 1,000 CP .

(8) Cliff:

Có thể hiểu cliff là thời hạn thử thách. Cliff là một dạng giúp gia tăng cam kết thời gian làm việc của nhân viên hơn nữa. Sau thời hạn cliff, nhân viên mới bắt đầu được vest quyền mua. Tiêu chuẩn phổ biến của cliff là 1 năm;Ví dụ: vẫn như ở trên một nhân viên được trao 1,000 cổ phiếu, vesting trong 4 năm, theo 6 tháng một lần => nhân viên này có khả năng nghỉ ngay sau 6 tháng và nhận được 125 cổ phiếu. Nhưng để tăng cam kết, công ty sẽ thêm điều khoản “cliff một năm”. Tức là phải sau một năm kể từ ngày hợp đồng quyền mua có hiệu lực, cổ phiếu mới được vest. Hết 1 năm đó, họ sẽ có quyền mua 250 cổ phiếu. Nếu họ nghỉ trong vòng 1 năm đó thì họ không được quyền mua nào.

Xem thêm:

Có thể hiểu cliff là thời hạn thử thách. Cliff là một dạng giúp gia tăng cam kết thời gian làm việc của nhân viên hơn nữa. Sau thời hạn cliff, nhân viên mới bắt đầu được vest quyền mua. Tiêu chuẩn phổ biến của cliff là 1 năm;Ví dụ: vẫn như ở trên một nhân viên được trao 1,000 cổ phiếu, vesting trong 4 năm, theo 6 tháng một lần => nhân viên này có khả năng nghỉ ngay sau 6 tháng và nhận được 125 cổ phiếu. Nhưng để tăng cam kết, công ty sẽ thêm điều khoản “cliff một năm”. Tức là phải sau một năm kể từ ngày hợp đồng quyền mua có hiệu lực, cổ phiếu mới được vest. Hết 1 năm đó, họ sẽ có quyền mua 250 cổ phiếu. Nếu họ nghỉ trong vòng 1 năm đó thì họ không được quyền mua nào.Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Nghiên Cứu Trong Vivo Và In Vitro Là Gì ? » Aly

(9) Exercise: đây là từ chỉ việc một nhân viên thực hiện quyền mua của mình: trả tiền để mua cổ phiếu tại mức giá strike price.

(10) Exercise window (Maturity): khoảng thời gian mà nhân viên được thực hiện quyền mua. Một nhân viên có quyền mua nhưng không thực hiện quyền mua trong thời hạn “exercise window” thì quyền mua này sẽ không có hiệu lực:

Thông thường trên thế giới với các startup giai đoạn đầu, exercise window này là khoảng 1 năm kể từ khi kết thúc vesting. Nếu nhân viên nghỉ việc, thường họ sẽ có 90 ngày để thực hiện quyền mua;Ví dụ: vẫn với ví dụ trên, một nhân viên được trao 1,000 cổ phiếu, vesting trong 4 năm, theo 6 tháng một lần, cliff là 1 năm và exercise window là 5 năm. Sẽ có thể có 4 trường hợp sau:
Thông thường trên quốc tế với những startup quy trình tiến độ đầu, exercise window này là khoảng chừng 1 năm kể từ khi kết thúc vesting. Nếu nhân viên cấp dưới nghỉ việc, thường họ sẽ có 90 ngày để thực thi quyền mua ; Ví dụ : vẫn với ví dụ trên, một nhân viên cấp dưới được trao 1,000 CP, vesting trong 4 năm, theo 6 tháng một lần, cliff là 1 năm và exercise window là 5 năm. Sẽ hoàn toàn có thể có 4 trường hợp sau :

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *