ventures tiếng Anh là gì?

ventures tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ventures trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ ventures tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm ventures tiếng Anh
ventures
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ventures

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: ventures tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

ventures tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ ventures trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ventures tiếng Anh nghĩa là gì.

venture /’ventʃə/

* danh từ
– việc mạo hiểm, việc liều lĩnh
– (thương nghiệp) sự đầu cơ
!at a venture
– tuỳ may rủi, liều

* động từ
– liều, mạo hiểm, dám, đánh bạo
=to venture one’s life+ liều thân
=to venture a danger+ mạo hiểm
=to venture fighting a strong force with a weaker one+ dám lấy yếu đánh mạnh
=to venture an opinion+ đánh bạo phát biểu một ý kiến
=I venture to say that…+ tôi dám nói rằng…
!to venture abroad
– đánh bạo ra ngoài; mạo hiểm đi ra ngoài
!to venture on
– liều làm (việc gì)
!to venture out
– (như) to venture abroad
!to ventrure upon
– (như) to venture on
!nothing venture, nothing have
– (xem) nothing

Thuật ngữ liên quan tới ventures

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ventures trong tiếng Anh

ventures có nghĩa là: venture /’ventʃə/* danh từ- việc mạo hiểm, việc liều lĩnh- (thương nghiệp) sự đầu cơ!at a venture- tuỳ may rủi, liều* động từ- liều, mạo hiểm, dám, đánh bạo=to venture one’s life+ liều thân=to venture a danger+ mạo hiểm=to venture fighting a strong force with a weaker one+ dám lấy yếu đánh mạnh=to venture an opinion+ đánh bạo phát biểu một ý kiến=I venture to say that…+ tôi dám nói rằng…!to venture abroad- đánh bạo ra ngoài; mạo hiểm đi ra ngoài!to venture on- liều làm (việc gì)!to venture out- (như) to venture abroad!to ventrure upon- (như) to venture on!nothing venture, nothing have- (xem) nothing

Đây là cách dùng ventures tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ventures tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

venture /’ventʃə/* danh từ- việc mạo hiểm tiếng Anh là gì?
việc liều lĩnh- (thương nghiệp) sự đầu cơ!at a venture- tuỳ may rủi tiếng Anh là gì?
liều* động từ- liều tiếng Anh là gì?
mạo hiểm tiếng Anh là gì?
dám tiếng Anh là gì?
đánh bạo=to venture one’s life+ liều thân=to venture a danger+ mạo hiểm=to venture fighting a strong force with a weaker one+ dám lấy yếu đánh mạnh=to venture an opinion+ đánh bạo phát biểu một ý kiến=I venture to say that…+ tôi dám nói rằng…!to venture abroad- đánh bạo ra ngoài tiếng Anh là gì?
mạo hiểm đi ra ngoài!to venture on- liều làm (việc gì)!to venture out- (như) to venture abroad!to ventrure upon- (như) to venture on!nothing venture tiếng Anh là gì?
nothing have- (xem) nothing

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.