Đăng ký nhận khoản vay tín chấp tiêu dùng

1. Tuổi KH
– 22 – 55 so với nữ
– 22 – 60 so với nam

–       Ngoại lệ: nếu 18< tuổi của KH < 22: yêu cầu KH phải có 1 năm kinh nghiệm công tác

– 22 – 55 tuổi so với nữ và 22-60 tuổi so với nam : lãi suất vay thường thì

–          18 – < 22 tuổi đối với KH nam và nữ: +5% so với mức lãi suất tương ứng theo quy định hiện hành của VPBank.

– > 55-60 tuổi so với nữ : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo pháp luật hiện hành của VPBank
2. Kinh nghiệm công tác làm việc

a. Công nhân có kinh nghiệm tay nghề và không có kinh nghiệm tay nghề : 6 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại công ty hiện tại ( không gồm có thời hạn thử việc, học việc )

b. KH không phải là công nhân : 3 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại công ty hiện tại ( không gồm có thời hạn thử việc, học việc )
– Các KH cung ứng điều kiện kèm theo a hoặc b tương ứng theo đối tượng người dùng KH : lãi suất vay thường thì
– Đối với công nhân có kinh nghiệm tay nghề và không có kinh nghiệm tay nghề : có ít hơn 6 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại công ty hiện tại ( không gồm có thời hạn thử việc, học việc ) : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo lao lý hiện hành của VPBank
– Đối với KH không phải là công nhân : có ít hơn 3 tháng kinh nghiệm tay nghề thao tác tại công ty hiện tại ( không gồm có thời hạn thử việc, học việc ) : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo pháp luật hiện hành của VPBank
3. Thời gian còn lại của HĐLĐ
Tại thời gian nộp hồ sơ, thời hạn còn lại của HĐLĐ phải > = 1 tháng
– Tại thời gian nộp hồ sơ, thời hạn còn lại của HĐLĐ > = 1 tháng : lãi suất vay thường thì
– Tại thời gian nộp hồ sơ, thời hạn còn lại của HĐLĐ < 1 tháng : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo lao lý hiện hành của VPBank . 4. Lịch sử tín dụng

 

a. Tại thời gian nộp hồ sơ, không có nợ nhóm 2 trở lên tại toàn bộ những TCTD ( gồm có cả VPBank )
b. Trong 12 tháng gần nhất, so với khoản vay tại Ngân hàng khác, không có nợ nhóm 2 với số tiền từ 1 trđ trở lên
c. Trong vòng 12 tháng gần nhất, so với những khoản vay hiện hưu / hoặc đã từng có khoản vay tại VPBank : không có lịch sử dân tộc nợ nhóm 2 trên 30 ngày
d. Không có nợ nhóm 3 trở lên tại toàn bộ những tổ chức triển khai tín dụng trong vòng 36 tháng gần nhất
– Khách hàng phân phối được 4 điều kiện kèm theo a, b, c, d : lãi suất vay thường thì
– Khách hàng cung ứng được điều kiện kèm theo a và d nhưng không cung ứng được 1 trong 2 điều kiện kèm theo b và c : + 5 % so với mức lãi suất vay tương ứng theo pháp luật hiện hành của VPBank .
5. DTI
Áp dụng lao lý scoring hiện hành và bảng tính DTI hiện hành

– Nếu hiệu quả tính DTI của KH theo bảng tính phát hành bởi Rủi Ro là thỏa à phê duyệt với lãi suất vay thường thì
– Nếu tác dụng tính DTI của KH theo bảng tính phát hành bởi Rủi Ro là không thỏa à giải quyết và xử lý theo 2 trường hợp dưới đây :

a.Hạn mức vay sau khi tính DTI < hạn mức vay UPL tối thiểu (30 triệu đồng)

à Phê duyệt số tiền KH đề xuất kiến nghị và cộng lãi suất vay 5 %

b.Hạn mức vay sau khi tính DTI < Số tiền KH đề xuất:

+ KH chấp thuận đồng ý vay theo hạn mức sau khi tính DTI à phê duyệt với lãi suất vay thường thì
+ KH vẫn giữ nguyên số tiền đề xuất kiến nghị à phê duyệt số tiền KH yêu cầu và cộng lãi suất vay 5 %

*Lưu ý:

– Trong mọi trường hợp, số tiền KH được vay không lớn hơn 10 lần thu nhập – ( trừ ) dư nợ UPL của KH tại VPBank .
– Trong mọi trường hợp, giá trị khoản vay luôn phải đạt tối thiểu 30 tr
– KH vay theo những chương trình bán chéo ( phê duyệt trước ), KH là CBNV không vận dụng tiêu chuẩn này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *