Vay tín chấp không có khả năng trả nợ thì có bị đi tù không? – Luật Việt Phong

Tóm tắt câu hỏi :

Gửi luật sư ,
Nhờ luật sư tư vấn dùm tôi trường hợp này. Trước đây tôi có vay 60 triệu của ngân hàng nhà nước bằng hình thức vay tín chấp. Mỗi tháng phải trả 3 triệu. Nhưng hiện tại tôi không có năng lực giao dịch thanh toán nên có tháng tôi đóng 500, có tháng không đóng. Bên tòa án nhân dân có gửi giấy mời tôi 1 lần nhưng tôi không đi. Hôm nay gửi thêm 1 lần nữa .
Luật sư cho tôi hỏi tôi có nhất thiết phải đến TANDTC không ?

Nếu đến nhưng tôi không có khả năng trả hết 1 lần tôi có phải bị đi tù không?

Mỗi tháng tôi chỉ có năng lực đóng 500 tức là ít hơn nhu yếu của ngân hàng nhà nước thì có sao không ?
Cảm ơn luật sư .

Người gửi : Minh Giang

Luật sư tư vấn :

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1 / Căn cứ pháp lý :

– Bộ luật dân sự năm ngoái ;
– Bộ luật hình sự 1999 ;
– Luật thi hành án dân sự 2008 .

2 / Vay tín chấp không có năng lực trả nợ thì có bị đi tù không ?

Hợp đồng vay tín chấp giữa bạn và ngân hàng được coi là hợp đồng vay tài sản có kì hạn theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự năm ngoái:

“ Hợp đồng vay gia tài là sự thoả thuận giữa những bên, theo đó bên cho vay giao gia tài cho bên vay ; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay gia tài cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp lý có pháp luật ” .

Vì vậy khi hợp đồng vay đến hạn thì bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trả nợ theo pháp luật tại Điều 466 Bộ luật dân sự năm ngoái như sau :

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay gia tài là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn ; nếu gia tài là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

2. Trường hợp bên vay không hề trả vật thì hoàn toàn có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại khu vực và thời gian trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý chấp thuận .

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không vừa đủ thì bên cho vay có quyền nhu yếu trả tiền lãi với mức lãi suất vay theo pháp luật tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật có pháp luật khác .

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không vừa đủ thì bên vay phải trả lãi như sau :

a ) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất vay thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả ; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất vay pháp luật tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này ;

b ) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150 % lãi suất vay vay theo hợp đồng tương ứng với thời hạn chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

Trường hợp nếu bạn không có năng lực trả nợ, ngân hàng nhà nước có quyền làm đơn khởi kiện ra TANDTC kiện đòi gia tài hoặc làm đơn tố cáo lên cơ quan công an nếu phát hiện có tín hiệu lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài và bạn hoàn toàn có thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý tại Điều 140 Bộ luật hình sự 1999 như sau :

Điều 140. Tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt gia tài của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị phán quyết về tội chiếm đoạt gia tài, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm :

a ) Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng những hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt gia tài đó ;

b ) Vay, mượn, thuê gia tài của người khác hoặc nhận được gia tài của người khác bằng những hình thức hợp đồng và đã sử dụng gia tài đó vào mục tiêu phạm pháp dẫn đến không có năng lực trả lại gia tài .

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :

a ) Có tổ chức triển khai ;

b ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc tận dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ;

c ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt ;

d ) Chiếm đoạt gia tài có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng ;

đ ) Tái phạm nguy khốn ;

e ) Gây hậu quả nghiêm trọng .

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm :

a ) Chiếm đoạt gia tài có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng ;

b ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng .

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân :

a ) Chiếm đoạt gia tài có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên ;

b ) Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .

5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài hoặc một trong hai hình phạt này .

Cấu thành tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài gồm có :

Về chủ thể ,

+ Phạm tội trong trường hợp pháp luật tại Khoản 1, 2 Điều 140 thì người phạm tội phải đủ 16 tuổi phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
+ Phạm tội trong trường hợp pháp luật tại Khoản 3, 4 Điều 140 thì người phạm tội phải đủ 14 tuổi phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Về khách thể, khách thể trong trường hợp này là quan hệ sở hữu đối với tài sản cho vay. 

Về mặt khách quan của tội phạm ,

– Hành vi : gồm có những quy trình tiến độ :
+ ) Người phạm tội có được gia tài một cách hợp pháp trải qua hợp đồng vay, mượn, thuê gia tài hoặc hợp đồng khác
+ ) Sau khi có được gia tài, người phạm tội không thực thi như cam kết trong hợp đồng, sử dụng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt gia tài .
– Hậu quả : người phạm tội đã chiếm đoạt được gia tài, hoặc đã bỏ trốn, hoặc không còn năng lực trả lại gia tài .
Người phạm tội chiếm đoạt được gia tài có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên, nếu gia tài có giá trị dưới 4 triệu đồng thì phải kèm theo điều kiện kèm theo gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt gia tài hoặc đã bị phán quyết về tội chiếm đoạt gia tài chưa được xóa án tích mà còn vi phạm mới thì mới cấu thành tội phạm .

Về mặt chủ quan của tội phạm ,

– Lỗi cố ý ;
– Mục đích : chiếm đoạt gia tài .
Như vậy, nếu hành vi của bạn thỏa mãn nhu cầu tổng thể những tín hiệu nêu trên thì bạn hoàn toàn có thể sẽ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt gia tài ngân hàng nhà nước với hình phạt chính là tái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Trường hợp này bạn nên đến Tòa theo giấy triệu tập của Tòa án để những bên thỏa thuận hợp tác với nhau về việc trả nợ của bạn. Nếu những bên thỏa thuận hợp tác được với nhau tổng thể những yếu tố trong vấn đề này thì Tòa án triển khai Công nhận sự thỏa thuận hợp tác của những đương sự về phương pháp chi trả, để ngân hàng nhà nước tạo điều kiện kèm theo cho bạn trả dần. Nếu trường hợp hai bên không thỏa thuận hợp tác được thì Tòa án sẽ ra bản án buộc bạn trả nợ và chịu lãi xuất do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng .
Trong trường hợp vắng mặt bạn thì Tòa án vẫn thực thi những thủ tục tố tụng và khi có bản án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý và phía nguyên đơn có đơn nhu yếu thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ triển khai những giải pháp thi hành án, khi đó sẽ bất lợi cho bạn hơn khi bạn đến hợp tác với bên Ngân hàng như đã nghiên cứu và phân tích ở trên .

Khi có quyết định của Tòa án tuyên bạn phải trả lại tài sản cho ngân hàng mà bạn không thực hiện nghĩa vụ của mình thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án buộc bạn phải trả nợ theo quy định tại Điều 7 Luật thi hành án dân sự năm 2008:

“ Người được thi hành án, người phải thi hành án địa thế căn cứ vào bản án, quyết định hành động có quyền nhu yếu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức triển khai thi hành án ” .

Khi đó, cơ quan thi hành án có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với bạn trong trường hợp này theo quy định tạiĐiều 9 Luật thi hành án dân sự 2008:

“ 1. Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án .

2. Người phải thi hành án có điều kiện kèm theo thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo lao lý của Luật này ” .

Quy trình và thủ tục thi hành án được pháp luật đơn cử trong Luật thi hành án dân sự năm 2008. Một số những giải pháp cưỡng chế thi hành án điển hình như hạn chế những quyền về gia tài, phong tỏa gia tài, … để tịch thu nợ cho ngân hàng nhà nước .

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về vấn đề Vay tín chấp không có khả năng trả nợ thì có bị đi tù không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của

Công ty Luật Việt Phong

để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Chuyên viên : Vũ Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *