Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Mẫu khai nhận thừa kế khi có nhiều người thừa kế

Link tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — –

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại Văn phòng công chứng … … … … … … … … chúng tôi gồm :
1. Ông ( bà ) … … … … … … … … … … sinh năm … … … … … …
CMND / hộ chiếu số : … … … …. do … … … … … … .. cấp ngày … … … …
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Ông ( bà ) … … … … … … … … … …. sinh năm … … … … … …
CMND / hộ chiếu số : … … … …. do … … … … … … .. cấp ngày … … … … … …
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Ông ( bà ) … … … … … … … .. … … … …. sinh năm … … … … … …
CMND / hộ chiếu số : … … … …. do … … … … … … .. cấp ngày … … … … … …
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bằng mẫu khai nhận di sản thừa kế này, chúng tôi xin được khai đúng thực sự rằng :
1. Ông ( bà ) … … … … … … … .. và vợ ( chồng ) … … … … … … … .. là đồng sở hữu của :
Nhà ở :
– Tổng diện tích : … … … … … … … … … … … … … .
– Kết cấu nhà : … … … … … … … … … … … … …
– Số tầng : … … … … … … … … … … … … … .
Đất ở :
– Diện tích đất sử dụng chung : … … … … … … …

2. Ông (bà)……………………. đã chết ngày ………………. theo bản sao “Giấy chứng tử” số …., quyển số …. do UBND phường …………. cấp ngày ……………

Khi chết ông ( bà ) … … … … … … … … … không để lại di chúc, không để lại một nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài nào mà những người thừa kế phải thực thi .
3. Bố đẻ và mẹ đẻ của ông ( bà ) … … … … … … … … … đều đã chết trước ông ( bà ) … … … … … … … ..
Ông ( bà ) không có bố, mẹ nuôi .
4. Bà ( ông ) … … … … … … … … là vợ ( chồng ) của ông ( bà ) … … … … … … … .. đã chết ngày … … … … … .. theo “ Giấy chứng tử ” số … …, quyển số … … … … do Ủy Ban Nhân Dân phường … … … … … … … … … …. cấp ngày … … … … …
Khi chết bà ( ông ) … … … … … không để lại di chúc, không để lại một nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài nào mà những người thừa kế phải thực thi .
5. Bố và mẹ đẻ của bà ( ông ) … … … … … … … …. đều đã chết trước bà ( ông ) … … … .
Bà ( ông ) … … … … … … … .. không có bố, mẹ nuôi .
6. Ông … … … … … … … … … và bà … … … … … … … … là vợ chồng duy nhất của nhau .
7. Ông ( bà ) … … … … … … … và bà ( ông ) … … … … … …. chỉ có … người con đẻ là : … … … … … … … … …. ,
… … … … … … … … …. ,
… … … … … … … … … ..
Ngoài … người con trên ông ( bà ) … … … … … … và bà ( ông ) … … … … … … …. không có người con đẻ, con nuôi nào khác .
8. Không người nào trong số chúng tôi không được quyền hưởng di sản thừa kế của ông ( bà ) … … … … … …. và bà ( ông ) … … … … … … … theo pháp luật của Điều 621 Bộ luật Dân sự năm ngoái .
9. Trước khi lập mẫu khai nhận di sản thừa kế này, chúng tôi không có ai làm văn bản khước từ nhận di sản thừa kế .
10. Theo pháp luật của pháp lý hiện hành thì di sản của ông ( bà ) … … … … … … .. và bà ( ông ) … … … … … … … …. là : … … … … … … … … … ..
Và những người được hưởng di sản đó gồm :
… … … … … … … … .. … … … …
… … … … … … …. … … … … … …
… …. … … … … … … … … … … … .
11. Chúng tôi xin cam kết những điều chúng tôi khai trong văn bản này là trọn vẹn đúng thực sự. Chúng tôi không khai thiếu thừa kế, không giấu thừa kế. Nếu sai hoặc sau này còn có ai khác khiếu nại và chứng tỏ được họ là chủ sở hữu hợp pháp của gia tài được nêu tại điểm 01 hoặc là người thừa kế hợp pháp của ông ( bà ) … … … … … … … .. và bà ( ông ) … … … … … thì chúng tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và xin đem gia tài của mình ra để bảo vệ cho lời khai này .

12. Nay, bằng văn bản này chúng tôi đồng ý nhận di sản thừa kế của ông (bà) ……………………. và bà (ông) …………………….. để lại là toàn bộ ………… được nêu tại điểm 01 trên đây.

13. Sau khi đọc lại nguyên văn văn bản khai nhận di sản thừa kế này, chúng tôi công nhận đã hiểu rõ, đồng ý trọn vẹn nội dung của văn bản và nhận thức được rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước pháp lý khi lập và ký Văn bản khai nhận di sản thừa kế này. Chúng tôi ký tên, điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây làm dẫn chứng .

NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

( Ký và ghi rõ họ tên )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *