Sự khác biệt cơ bản giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật là hai phạm trù khái niệm khác nhau, tuy nhiên quy trình tiến hành triển khai, nhiều người vẫn còn lúng túng trong việc phân biệt được hai mô hình văn bản này, bài viết dưới đây sẽ giúp xác lập rõ hơn về này :

 

– Về khái niệm, Điều 2 Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật pháp luật văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được phát hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục lao lý của pháp luật. Đối với văn bản áp dụng pháp luật là văn bản tiềm ẩn những quy tắc xử sự riêng biệt, do cơ quan, cá thể có thẩm quyền phát hành, được áp dụng một lần trong đời sống và bảo vệ triển khai bằng sự cưỡng chế Nhà nước .

– Về những yếu tố cấu thành : Đối với văn bản quy phạm pháp là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực thực thi hiện hành bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong khoanh vùng phạm vi cả nước hoặc đơn vị chức năng hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền pháp luật trong Luật này phát hành và được Nhà nước bảo vệ thực thi. Còn văn bản áp dụng pháp luật yếu tố cấu thành văn bản gồm : là quy tắc xử sự đặc biệt quan trọng, áp dụng một lần so với một tổ chức triển khai cá thể là đối tượng người dùng tác động ảnh hưởng của văn bản và mang tính cưỡng chế nhà nước .

Về đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật rộng và không xác định cụ thể là đối tượng nào, gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến văn bản, ví dụ: Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo thì đối tượng áp dụng bao gồmCác tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngoài nước có đăng ký hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh,các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách phát triển du lịch theo Quy định này.Đối với văn bản áp dụng pháp luật thì đối tượng áp dụng chỉ có hiệu lực đối với một hoặc một số đối tượng được xác định cụ thể trong văn bản,ví dụ: Quyết định nâng lương đối với Ông Nguyễn Văn A thì đối tượng áp dụng là Ông Nguyễn Văn A và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cá nhân có liên quan.

Về địa thế căn cứ để phát hành : Đối với văn bản quy phạm pháp luật thì địa thế căn cứ phát hành là hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn như Hiến pháp, Luật và những văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với văn bản áp dụng pháp luật thì địa thế căn cứ phát hành thường dựa vào văn bản quy phạm pháp luật và cả văn bản áp dụng pháp luật của chủ thể có thẩm quyền .

– Về hình thức, chủ thể và trình tự phát hành : Hình thức và chủ thể được pháp luật rõ trong Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm năm ngoái, gồm 15 hình thức phát hành tương ứng với những chủ thể có thẩm quyền phát hành so với loại văn bản quy phạm pháp luật đó, đồng thời từ chương III đến chương XIII Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng pháp luật rõ, chi tiết cụ thể về trình tự thủ tục việc phát hành văn bản QPPL, còn so với văn bản áp dụng pháp luật thì hiện chưa được pháp luật trong Luật .

 

Trên đây là trao đổi 1 số ít yếu tố tương quan đến sự độc lạ giữa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật, quy trình thiết kế xây dựng văn bản, cán bộ làm công tác làm việc này cần nắm rõ để tham mưu triển khai bảo vệ đúng chuẩn, hiệu suất cao. / .

Hải Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *