Tuổi Kỷ Tỵ cưới năm 2021 có được không? – Nui Wedding

Từ xưa đến nay, chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng trong mỗi mái ấm gia đình. Để chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới được diễn ra một cách mãn nguyện cũng như tự do. Nhiều mái ấm gia đình phải chuẩn bị sẵn sàng trong cả năm trời, từ sẵn sàng chuẩn bị hình thức cho đám cưới đến cả nghi thức, tín ngưỡng cũng được chuẩn bị sẵn sàng kĩ càng. Để chọn được ngày lành tháng tốt nhiều mái ấm gia đình cũng phải xem ngày trước rất lâu. Tất cả những điều đó cũng chỉ mong rằng đôi tân hôn sống với nhau có đời sống viên mãn. Tuổi Kỷ Tỵ cưới năm 2021 có được không ? là câu hỏi được đặt ra khá nhiều trong năm nay. Để vấn đáp câu hỏi đó hãy cũng tìm hiểu thêm thông tin của Nui Wedding St trong bài viết sau đây .

1. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh gì?

Tuổi Kỷ Tỵ cưới năm 2021 có được không ? để biết được điều đó cần phải hiểu về mệnh của tuổi Kỷ Tỵ trước đã nhé !
Nam và nữ sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Phúc Khí Chi Xà, tức Rắn Có Phúc. Mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc – nghĩa là gỗ rừng lớn .

Theo tử vi ngày nay, người sinh năm 1989 cầm tinh con Rắn

Can chi ( tuổi theo lịch âm ) : Kỷ Tỵ
Xương con rắn, tướng tinh con khỉ
Con nhà Thanh Đế – Trường mạng
Mệnh người sinh năm 1989 : Đại Lâm Mộc
Tương sinh với mệnh : Thủy và Hỏa
Tương khắc với mệnh : Kim và Thổ
Cung mệnh nam : Khôn thuộc Tây tứ trạch
Cung mệnh nữ : Tốn thuộc Đông tứ trạch

tuoi-ky-ty-cuoi-nam-2021-co-duoc-khong

2. Tuổi Kỷ Tỵ kết hôn năm 2021 được không? Cưới vào tháng nào tốt đẹp nhất?

Năm kết hôn cưới hỏi

Nam tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vào những năm Tý. Năm 2021 là năm Tân Sửu là không phạm nên là năm rất tốt để cưới vợ .
Nữ tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vào những năm Tuất. Năm 2021 là năm Tân Sửu là không phạm .
Tuy nhiên, năm 2021 nữ tuổi Kỷ Tỵ 33 tuổi. Cô dâu phạm tuổi Kim Lâu không nên cưới hỏi. Nếu muốn cưới thì cô dâu phải chờ qua sinh nhật hoặc qua ngày đông chí ( ngày 21/12 hoặc 22/12 dương lịch ) .

Xem tháng đại lợi, tiểu lợi để kết hôn dựa theo tuổi nữ (tháng âm lịch)

Tính theo tuổi cô dâu thì tháng 3, 9 là tháng đại cát đại lợi ( nên chọn tháng này để cưới ), tháng 2, 8 là tiểu lợi ( nên chọn tháng này nhưng không tốt bằng 2 tháng đại cát đại lợi ) .
Tháng 3, 9 âm lịch : Tháng Đại lợi nên rất tốt, tháng này không kỵ điều gì, nhưng nếu phạm vào Cô Hư Sát thì nên tránh .
Tháng 2, 8 âm lịch : Tháng Tiểu lợi là tốt. Tuy nhiên, theo tuvingaynay.com nếu chú rể và cô dâu đến là do mai mối thì nên kiêng, còn không có người mai mối, hay chỉ mượn làm giúp lễ cho đủ thì không ngại .
Tháng 1, 7 âm lịch : Tháng Công Cô xấu, tháng này nếu cưới thì lúc đón dâu nên tránh gặp mặt cha mẹ chú rể .
Tháng 6, 12 âm lịch : Tháng Nhạc Thân xấu, tháng này nếu cưới thì lúc đón dâu nên tránh gặp mặt cha mẹ cô dâu .
Tháng 5, 11 âm lịch : Tháng Phu Chủ xấu, nếu cưới tháng này thì khi đi đón dâu nên tránh gặp người trai .
Tháng 4, 10 âm lịch : Tháng Thê Chủ xấu, nếu cưới tháng này thì khi đi đón dâu nên tránh gặp người gái .

Tháng kỵ cưới gả theo Cô Hư Sát

Đây là tháng kỵ kết hôn cưới hỏi tính theo tuổi nam nữ, nam kỵ cưới tháng Cô, nữ kỵ cưới tháng Hư .
Nam tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vào những tháng Cô là : Tháng 9 và 10 âm lịch
Nữ tuổi Kỷ Tỵ kỵ cưới vào những tháng Hư là : Tháng 2 và 4 âm lịch

3. Tuổi Kỷ Tỵ kết hôn cưới hỏi vào ngày tháng nào tốt nhất?

tuoi-ky-ty-cuoi-nam-2021-co-duoc-khong

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Công Cô – Kỵ cha mẹ tuổi nam. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt triển khai cưới hỏi trong tháng :
Thứ 6, ngày 19 tháng 2 năm 2021, Âm lịch : Ngày 8/1/2021
Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021, Âm lịch : Ngày 17/1/2021
Thứ 6, ngày 12 tháng 3 năm 2021, Âm lịch : Ngày 29/1/2021

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Tiểu Lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày tốt thực thi cưới hỏi trong tháng :
Thứ 7, ngày 20 tháng 3 năm 2021, Âm lịch : Ngày 8/2/2021

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày tốt triển khai cưới hỏi trong tháng :
Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021, Âm lịch : Ngày 8/3/2021
Thứ 5, ngày 6 tháng 5 năm 2021, Âm lịch : Ngày 25/3/2021

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Thê Chủ – Kỵ tuổi nữ. Các ngày tốt tiến hành cưới hỏi trong tháng:

Thứ 2, ngày 17 tháng 5 năm 2021, Âm lịch : Ngày 6/4/2021

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Phu Chủ – Kỵ tuổi nam. Các ngày tốt thực thi cưới hỏi trong tháng :
Thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021, Âm lịch : Ngày 1/5/2021
Thứ 3, ngày 15 tháng 6 năm 2021, Âm lịch : Ngày 6/5/2021
Thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2021, Âm lịch : Ngày 30/5/2021

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Nhạc Thân – Kỵ cha mẹ tuổi nữ. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt triển khai cưới hỏi trong tháng :
Chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021, Âm lịch : Ngày 9/6/2021
Thứ 3, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Âm lịch : Ngày 11/6/2021
Thứ 4, ngày 4 tháng 8 năm 2021, Âm lịch : Ngày 26/6/2021

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Công Cô – Kỵ cha mẹ tuổi nam. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt thực thi cưới hỏi trong tháng :
Thứ 2, ngày 9 tháng 8 năm 2021, Âm lịch : Ngày 2/7/2021
Thứ 6, ngày 13 tháng 8 năm 2021, Âm lịch : Ngày 6/7/2021
Thứ 4, ngày 18 tháng 8 năm 2021, Âm lịch : Ngày 11/7/2021
Thứ 5, ngày 2 tháng 9 năm 2021, Âm lịch : Ngày 26/7/2021
Thứ 2, ngày 6 tháng 9 năm 2021, Âm lịch : Ngày 30/7/2021

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Tiểu lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày tốt triển khai cưới hỏi trong tháng :
Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021, Âm lịch : Ngày 19/8/2021

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày tốt triển khai cưới hỏi trong tháng :
Thứ 6, ngày 15 tháng 10 năm 2021, Âm lịch : Ngày 10/9/2021
Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021, Âm lịch : Ngày 11/9/2021
Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021, Âm lịch : Ngày 19/9/2021

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Thê Chủ – Kỵ tuổi nữ. Các ngày tốt thực thi cưới hỏi trong tháng :
Thứ 7, ngày 6 tháng 11 năm 2021, Âm lịch : Ngày 2/10/2021
Thứ 3, ngày 16 tháng 11 năm 2021, Âm lịch : Ngày 12/10/2021
Thứ 3, ngày 23 tháng 11 năm 2021, Âm lịch : Ngày 19/10/2021

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Phu Chủ – Kỵ tuổi nam. Các ngày tốt thực thi cưới hỏi trong tháng :
Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021, Âm lịch : Ngày 9/11/2021

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2021 âm lịch

Tháng này là tháng Nhạc Thân – Kỵ cha mẹ tuổi nữ. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt thực thi cưới hỏi trong tháng :
Thứ 5, ngày 13 tháng 1 năm 2022, Âm lịch : Ngày 11/12/2021
Thứ 6, ngày 14 tháng 1 năm 2022, Âm lịch : Ngày 12/12/2021

Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022, Âm lịch: Ngày 20/12/2021

Trên đây là toàn bộ thông tin tương quan đến Tuổi Kỷ Tỵ cưới năm 2021 có được không ? với những thông tin được san sẻ trên, Nui Wedding chúc cho đôi bạn chọn được ngày lành tháng tốt để sẵn sàng chuẩn bị cho tân hôn, với mong ước đôi bạn sẽ có những ngày niềm hạnh phúc, vui tươi bên nhau cũng như gặp nhiều như mong muốn trong đời sống .
Nui Wedding – Chụp ảnh cưới hạng sang Tp Hcm

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

  •  Địa chỉ: 09 Đường 14, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  •  Hotline : 0909 946 202 – 092 7879 809
  • Website: https://iseo1.com/

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.