Sinh năm 2009 (Kỷ Sửu) hợp hướng nhà nào?

Sinh năm 2009 (Kỷ Sửu) hợp hướng nhà nào?

NHẬP NĂM SINH
2009

CÁC HƯỚNG TỐT XẤU CHO NAM SINH NĂM:
2009

Thuộc Cung:
LY

Thuộc Mệnh:
Đông Tứ mệnh
Các hướng tốt cho Nam sinh năm
2009

Hướng tốt Sinh khí:
ĐÔNG

Hướng tốt Thiên Y:
ĐÔNG NAM

Hướng tốt Diên Niên:
BẮC

Hướng tốt Phục Vị:
NAM

Các hướng xấu cho Nam sinh năm
2009

Hướng xấu Tuyệt Mệnh:
TÂY BẮC

Hướng xấu Ngũ Quỷ:
TÂY

Hướng xấu Lục Sát:
TÂY NAM

Hướng xấu Họa Hại:
BẮC

CÁC HƯỚNG TỐT XẤU CHO NỮ SINH NĂM:
2009

Thuộc Cung:
CÀN

Thuộc Mệnh:
Tây tứ mệnh
Các hướng tốt cho Nữ sinh năm
2009

Hướng tốt Sinh khí:
TÂY

Hướng tốt Thiên Y:
ĐÔNG BẮC

Hướng tốt Diên Niên:
TÂY NAM

Hướng tốt Phục Vị:
TÂY BẮC

Các hướng xấu cho Nữ sinh năm 
2009

Hướng xấu Tuyệt Mệnh:
NAM

Hướng xấu Ngũ Quỷ:
ĐÔNG

Hướng xấu Lục Sát:
BẮC

Hướng xấu Họa Hại:
ĐÔNG NAM

Lý giải hướng tốt xấu cho người sinh năm 2009 (Kỷ Sửu) theo cung và mệnh

Nam sinh năm 2009 (Kỷ Sửu) hợp nhất với các hướng:

Nam sinh năm 2009 thuộc Đông tứ mệnh, nên hợp với những hướng Đông tứ trạch, khắc với những hướng Tây tứ trạch, đơn cử hướng hợp với Nam sinh năm 2009 theo cung LY như sau :

 • Hướng Bắc (Diên niên hay Mọi sự ổn định): Mọi sự ổn định .sức khỏe dồi dào,Vượt qua mọi bệnh tật.
 • Hướng Đông (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn): Phúc, lộc, thọ vẹn toàn, tiền tài, danh vọng.
 • Hướng Nam (Phục vị hay Được sự giúp đỡ): Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, thi cử đỗ đạt.
 • Hướng Đông Nam (Thiên y hay Gặp thiên thời được che chở): Viên mãn trong quan hệ gia đình, tình yêu, sức khỏe cải thiện.

Nam sinh năm 2009 ( Kỷ Sửu ) khắc nhất với những hướng :

Nam sinh năm 2009 thuộc Đông tứ mệnh, nên hợp với những hướng Đông tứ trạch, khắc với những hướng Tây tứ trạch, đơn cử hướng khắc với Nam sinh năm 2009 theo cung LY như sau :

 • Hướng Tây Bắc (Tuyệt mệnh hay Chết chóc): Thất thu, mất việc làm, cãi lộn.
 • Hướng Đông Bắc (Hoạ hại hay Nhà có hung khí): Bất trắc, thị phi, thất bại.
 • Hướng Tây (Ngũ quỷ hay Gặp tai hoạ): Phá sản, bệnh hạn, tai họa.
 • Hướng Tây Nam (Lục sát hay Nhà có sát khí): Trục trặc trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn.

Nữ sinh năm 2009 (Kỷ Sửu) hợp nhất với các hướng:

Nữ sinh năm 2009 thuộc Tây tứ mệnh, nên hợp với những hướng Tây tứ trạch, khắc với những hướng Đông tứ trạch, đơn cử hướng hợp với Nữ sinh năm 2009 theo cung CÀN như sau :

 • Hướng Tây Bắc (Phục vị hay Được sự giúp đỡ): Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, thi cử đỗ đạt.
 • Hướng Đông Bắc (Thiên y hay Gặp thiên thời được che chở): Viên mãn trong quan hệ gia đình, tình yêu, sức khỏe cải thiện.
 • Hướng Tây (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn): Phúc, lộc, thọ vẹn toàn, tiền tài, danh vọng.
 • Hướng Tây Nam (Diên niên hay Mọi sự ổn định): Mọi sự ổn định .sức khỏe dồi dào, vượt qua mọi bệnh tật.

Nữ sinh năm 2009 (Kỷ Sửu) khắc nhất với các hướng:

Nữ sinh năm 2009 thuộc Tây tứ mệnh, nên hợp với các hướng Tây tứ trạch, khắc với các hướng Đông tứ trạch, cụ thể hướng xấu với Nữ sinh năm 2009 theo cung CÀN như sau:

 • Hướng Bắc (Lục sát hay Nhà có sát khí): Trục trặc trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn.
 • Hướng Đông (Ngũ quỷ hay Gặp tai hoạ): Phá sản, bệnh hạn, tai họa.
 • Hướng Nam (Tuyệt mệnh hay Chết chóc): Thất thu, mất việc làm, cãi lộn.
 • Hướng Đông Nam (Hoạ hại hay Nhà có hung khí): Bất trắc, thị phi, thất bại.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *