Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý bao gồm: tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính….Còn rất rất nhiều ở dưới bài viết

Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

– Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

– Quan hệ và thông tin hội đồng ;
– Tư vấn và trợ giúp kinh doanh thương mại hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí hiệu suất cao, thông tin quản trị …
– Hoạt động hoạt động hiên chạy ;

Loại trừ:

– Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 ( Quảng cáo ) ;
– Thiết kế ứng dụng máy vi tính cho mạng lưới hệ thống truy thuế kiểm toán được phân vào nhóm 62010 ( Lập trình máy vi tính ) ;
– Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 ( Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ giáo dục ) .
– Tư vấn và đại diện thay mặt pháp lý được phân vào nhóm 6910 ( Hoạt động pháp lý ) ;
– Thương Mại Dịch Vụ sắp xếp và tư vấn ra mắt việc làm được phân vào nhóm 78100 ( Hoạt động của những TT, đại lý tư vấn, trình làng và môi giới lao động, việc làm ) ;
– Hoạt động kế toán, truy thuế kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 ( Hoạt động tương quan đến kế toán, truy thuế kiểm toán và tư vấn về thuế ) ;
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 ( Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ) ;
– Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ tiên tiến khác được phân vào nhóm 7110 ( Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có tương quan ), 7490 ( Hoạt động trình độ, khoa học và công nghệ tiên tiến khác chưa được phân vào đâu ) ;

Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 7020:

 

+ Hoạt động tư vấn quản lý

chi tiết cụ thể : tư vấn góp vốn đầu tư, tư vấn về quản trị kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí tư vấn quản trị ( không tư vấn kinh tế tài chính, kế toán )

+ Hoạt động tư vấn quản lý

– Chi tiết : Dịch Vụ Thương Mại tư vấn quản trị ( CPC 865, trừ tư vấn kinh tế tài chính, kế toán )

+ Hoạt động tư vấn quản lý

( Không gồm có tư vấn pháp lý và kinh tế tài chính )

+ Hoạt động tư vấn quản lý

– cụ thể : Tư vấn góp vốn đầu tư, tư vấn về quản trị kinh doanh thương mại, tư vấn quản trị kinh doanh thương mại ( trừ tư vấn kinh tế tài chính, kế toán ; hoạt động giải trí tư vấn quản trị ( trừ tư vấn kinh tế tài chính kế toán )

+ Hoạt động tư vấn quản lý

( không gồm có tư vấn pháp lý, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, thuế và sàn chứng khoán ) ;

 

+ Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết : Tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản, lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *