Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là một trong số rất nhiều ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiên được pháp lý pháp luật. Dịch Vụ Thương Mại trung gian thanh toán là hoạt động giải trí làm trung gian liên kết, truyền dẫn và giải quyết và xử lý tài liệu điện tử những thanh toán giao dịch thanh toán giữa tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán .

Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm:

 • Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử (Bao gồm các dịch vụ: Dịch vụ chuyển mạch tài chính, Dịch vụ bù trừ điện tử; Dịch vụ cổng thanh toán điện tử)
 • Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán (gồm: Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Dịch vụ Ví điện tử)
 • Các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán sẽ gồm có : Dịch Vụ Thương Mại cổng thanh toán điện tử ; Thương Mại Dịch Vụ tương hỗ thu hộ, chi hộ ; Dịch Vụ Thương Mại tương hỗ chuyển tiền điện tử ; Dịch Vụ Thương Mại ví điện tử. Khi ĐK ngành nghề này mã ngành kinh tế tài chính sử dụng thường là mã 6499 Hoạt động dịch vụ kinh tế tài chính khác chưa được phân vào đâu. Ngành nghề kinh doanh thương mại sau khi ĐK sẽ hiển thị như sau :

 • “Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
 • Điều kiện bổ sung ngành nghề dịch vụ trung gian thanh toán hoặc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán

Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Dịch vụ trung gian thanh toán thuộc ngành nghề kinh doanh có mã ngành bao nhiêu?

 • Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trung gian thanh toán phải có vốn điều lệ trên 50 tỷ.
 • Giám đốc/ Tổng giám đốc có bằng đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc trình độ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm quản lý trong hoạt động trung gian thanh toán.
 • Lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh đúng theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp hiện hành. Quý khách có thể nhờ sự hỗ trợ bên tư vấn thành lập công ty của chúng tôi

Đây là ba điều kiện mà khi soạn thảo hồ sơ thành lập công ty hoặc hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bạn chỉ cần điều chỉnh thông tin thỏa mãn là được phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận cho kinh doanh ngành nghề dịch vụ trung gian thanh toán. Ngoài ra pháp luật không cấm doanh nghiệp hoạt động trung gian thanh toán không được kinh doanh lĩnh vực khác, do đó còn nhiều ngành nghề liên quan có thể đăng ký cùng để đảm bảo hoạt động kinh doanh đủ và phù hợp với việc mở rộng quy mô kinh doanh sau này.

Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Điều kiện bổ sung ngành nghề dịch vụ trung gian thanh toán hoặc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán

Thành phần hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định;
 • Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên; Hội đồng Quản trị (hoặc Đại hội cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức) thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với một tổ chức hợp tác;
 • Hồ sơ về nhân sự: Sơ yếu lý lịch; bản sao được chứng thực; hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc; hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bằng chứng minh năng lực; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc (Giám đốc); Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc); các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • Trình tự thực hiện cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
 • Tổ chức xin cấp Giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép (bao gồm 05 bộ) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Ngân hàng Nhà nước.
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định và cấp Giấy phép hoặc có văn  bản  từ  chối cấp phép trong đó nêu rõ lý do.

Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Xem thêm: thành lập công ty tại Long An

Tư vấn chọn loại hình kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp

Hộ kinh doanh cá thể:

Hộ kinh doanh thương mại thành viên là gì ? Hộ kinh doanh thương mại thành viên là hình thức kinh doanh thương mại do một cá thể hoặc một nhóm người gồm những cá thể là công dân Nước Ta đủ 18 tuổi, có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ, hoặc một hộ mái ấm gia đình làm chủ, chỉ được ĐK kinh doanh thương mại tại một khu vực, sử dụng dưới mười lao động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình so với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Loại hình doanh nghiệp tư nhân:

Đây là mô hình doanh nghiệp do một cá thể đứng lên thiết kế xây dựng làm chủ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với pháp lý về những hoạt động giải trí cũng như gia tài của doanh nghiệp và chịu một số ít số lượng giới hạn so với doanh nghiệp nhà nước : Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kể một loại sàn chứng khoán nào. mỗi một cá thể chỉ được xây dựng một doanh nghiệp tư nhân Các doanh nghiêp và cá thể đó là người hoàn toàn có thể đứng lên quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp những hoạt động giải trí của doanh nghiệp đó và phải chịu hàng loạt về những khoản nợ cũng như lãi xuất của doanh nghiệp đó vốn của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân tự khai, chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm khai báo đúng mực tổng số vốn góp vốn đầu tư, trong đó nêu rõ : số vốn bằng tiền Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng và những gia tài khác. Đối với vốn bằng gia tài khác cũng phải ghi rõ loại gia tài, số lượng, giá trị còn lại của mỗi loại gia tài. Toàn bộ vốn và gia tài, kể cả vốn vay và gia tài thuê, được sử dụng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp tư nhân đều được phải ghi chép khá đầy đủ vào sổ kế tóan và báo cáo giải trình kinh tế tài chính của doanh nghiệp tư nhân. Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn:

Đây là mô hình doanh nghiệp thông dụng lúc bấy giờ đây là mô hình doanh nghiệp có 2 thành viên trở lên và công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên : Đối với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên thuộc điều 38 luật doanh nghiệp là doanh nghiệp trong đó có Thành viên của công ty hoàn toàn có thể tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng thành viên công ty không vượt quá 50. Thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp ; Phần vốn của thành viên chỉ được chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật tại Điều 43,44,45 của Luật Doanh nghiệp .. công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh thương mại : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành CP ; về vốn của công ty. Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Loại Hình Doanh Nghiệp Công ty cổ phần:

Đây là loại hình doanh nghiệp Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Theo điều 77 Luật doanh nghiệp.Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã  góp vào doanh nghiệp các cổ đông có thể bán các cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình cho các thành viên hay cá nhân khác .số lượng cổ đông được bao gồm ít nhất ba cổ đông và không hạn chế số cổ đông .Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.về vốn của công ty.

Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Loại hình doanh nghiệp công ty hợp danh:

Đây là mô hình đặc trưng của công ty đối nhân trong đó có những cá thể và thương nhân cùng hoạt động giải trí nghành thương mại dưới một hãng và cùng nhau chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty. công ty hợp danh ở nước ta lúc bấy giờ có một số ít quan điểm khác với cách hiểu truyền thống cuội nguồn về công ty hợp danh. Theo đó công ty hợp danh được định nghĩa là một mô hình doanh nghiệp, với những đặc thù pháp lý cơ bản sau : Phải có tối thiểu hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung ( gọi là thành viên hợp danh ) ; Ngoài những thành viên hợp danh, hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty ; Thành viên góp vốn chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty ; Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ;

Trong quá trình hoạt động, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Điều kiện đăng ký kinh doanh cung ứng dịch vụ trung gian thanh toánTrên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần tương hỗ pháp lý khác bạn vui vẻ liên hệ bộ phận tư vấn qua tổng đài 0932.068.886 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.