Người giám định và trưng cầu giám định và yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật

    Hỏi: Xin hỏi quy định của pháp luật như thế nào về người giám định, trưng cầu giám định và yêu cầu giám định?

    Trả lời: Điều 68, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về người giám định, đó là: Người giám định là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cần giám định, được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu, người tham gia tố tụng yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật. Người giám định có quyền: Tìm hiểu tài liệu của vụ án có liên quan đến đối tượng phải giám định; Yêu cầu cơ quan trưng cầu, người tham gia tố tụng yêu cầu giám định cung cấp tài liệu cần thiết cho việc kết luận; Tham dự vào việc hỏi cung, lấy lời khai và đặt câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định; Từ chối thực hiện giám định trong trường hợp thời gian không đủ để tiến hành giám định, các tài liệu cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận, nội dung yêu cầu giám định vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình; Ghi riêng ý kiến của mình vào bản kết luận chung nếu không thống nhất với kết luận chung trong trường hợp giám định do tập thể giám định tiến hành; Các quyền khác theo quy định của Luật giám định tư pháp.

Ảnh minh họa - Internet

Ảnh minh họa – Internet

Người giám định có nghĩa vụ và trách nhiệm : Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền thực thi tố tụng ; Giữ bí hiểm tìm hiểu mà mình biết được khi thực thi giám định ; Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật giám định tư pháp. Người giám định Tóm lại gian dối hoặc phủ nhận Kết luận giám định mà không vì nguyên do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của Bộ luật hình sự. Người giám định phải khước từ tham gia tố tụng hoặc bị biến hóa khi thuộc một trong những trường hợp sau : Đồng thời là bị hại, đương sự ; là người đại diện thay mặt, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo ; Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người định giá gia tài trong vụ án đó ; Đã triển khai tố tụng trong vụ án đó. Việc đổi khác người giám định do cơ quan trưng cầu giám định quyết định hành động .

 

Khi thuộc một trong những trường hợp lao lý tại Điều 206 của Bộ luật này hoặc khi xét thấy thiết yếu thì cơ quan có thẩm quyền triển khai tố tụng ra quyết định hành động trưng cầu giám định. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định hành động trưng cầu giám định, cơ quan trưng cầu giám định phải giao hoặc gửi quyết định hành động trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức triển khai, cá thể thực thi giám định ; gửi quyết định hành động trưng cầu giám định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành thực tế quyền công tố và kiểm sát tìm hiểu ( những nội dung này được pháp luật tại khoản 2, 3 Điều 205 Bộ luật tố tụng hình sự .

    Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án; Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó; Nguyên nhân chết người; Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả năng lao động; Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ; Mức độ ô nhiễm môi trường (Điều 206).

Yêu cầu giám định : Đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ có quyền đề xuất cơ quan có thẩm quyền thực thi tố tụng trưng cầu giám định những yếu tố tương quan đến quyền và quyền lợi hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc giám định tương quan đến việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến đề nghị, cơ quan triển khai tố tụng phải xem xét, ra quyết định hành động trưng cầu giám định. Trường hợp không đồng ý đề xuất thì thông tin cho người đã đề xuất giám định biết bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. Hết thời hạn này hoặc kể từ ngày nhận được thông tin phủ nhận trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền triển khai tố tụng thì người ý kiến đề nghị giám định có quyền tự mình nhu yếu giám định. Người yêu cầu giám định có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của Luật giám định tư pháp ( Điều 207 ) .

 Phương Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *