Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận và đăng ký thế chấp QSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một sách vở rất quan trọng so với những cá thể, hộ mái ấm gia đình có quyền sử dụng đất và chiếm hữu nhà tại. Trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sách vở không hề tách rời với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, khi làm mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần phải triển khai những thủ tục theo pháp luật pháp lý mới hoàn toàn có thể thực thi tiếp những quyền của người sử dụng đất ( quyền chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Kèm cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất … .. ) .

CẤP LẠI TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT VÀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. Thủ tục cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

  1. Trình tự thực hiện

– Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất trang bổ sung Giấy chứng nhận (sau đây gọi là trang bổ sung). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất trang bổ sung tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất trang bổ sung do thiên tai, hỏa hoạn.

– Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết thông tin mất trang bổ sung tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất trang bổ sung nộp 01 bộ hồ sơ đề xuất cấp lại trang bổ sung tại Trung tâm hành chính công thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu yếu .

  1. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ gồm có :
– Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10 / ĐK ;
– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông tin mất trang bổ sung trong thời hạn 15 ngày ;
– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn so với trường hợp mất trang bổ sung do thiên tai, hỏa hoạn ;
– Giấy chứng nhận ( bản gốc ) .

      3. Thời hạn giải quyết
– Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả – thì thời hạn triển khai là 45 ngày thao tác .
– Kết quả xử lý thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày thao tác kể từ ngày có hiệu quả xử lý .

  1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

– Trang bổ sung Giấy chứng nhận ( có kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp ) .
– Quyết định huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận đã bị mất .

II. Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     1.Trình tự thực hiện thủ tục

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ ĐK thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công cấp huyện .

– Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

  1. Thành phần hồ sơ

– Phiếu nhu yếu ĐK thế chấp ngân hàng ( Mẫu số 01 / ĐKTC ) ;
– Hợp đồng thế chấp ngân hàng có công chứng / xác nhận ;
– Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất ;
– Văn bản chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp người nhu yếu ĐK thế chấp ngân hàng là người được chuyển nhượng ủy quyền .

  1. Thời hạn và kết quả giải quyết hồ sơ

– Thời hạn xử lý hồ sơ : không quá 03 ngày ;
– Kết quả :
Người nộp hồ sơ nhận tác dụng tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công cấp huyện. Kết quả xử lý thủ tục gồm :
+ Đơn nhu yếu ĐK có chứng nhận của Văn phòng ĐK QSD đất ( 01 bản chính ) ;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nội dung ĐK thế chấp ngân hàng

III. Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai 2013 ;
– Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai ;
– Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số ít nghị định pháp luật cụ thể thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số ít điều của những Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ;
– Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật về hồ sơ địa chính ;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Thông tư số 33/2017 / TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý chi tiết cụ thể nghị định số 01/2017 / NĐ-CP ngày 06/01/2017 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số ít nghị định pháp luật chi tiết cụ thể thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số ít điều của những Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ;
– Thông tư 02/2015 / TT-BTNMT ngày 27/01/2015 củ Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý cụ thể 1 số ít điều của nghị định số 43/2014 / NĐ-CP và nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của cơ quan chính phủ ;

luathungphuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *