Tìm hiểu nội dung Điều 138 BLHS năm 2015 về “Tội vo ý gây thương tích hoặc gây ổn hại cho sức khỏe của người khác” – CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi của một người trực tiếp tác động đến người khác làm cho người này bị thương tật từ 31% trở lên vì lỗi vô ý do cẩu thả hoặc quá tự tin. Tội phạm xâm phạm quyền được bảo hộ sức khỏe của con người.


+ Người phạm tội triển khai những hành vi trực tiếp gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác. Mức độ thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác phải từ 31 % trở lên mới phạm tội. Nếu mức độ thương tật từ 30 % trở xuống thì không phạm tội, chỉ bị giải quyết và xử lý hành chính, xử lý bồi thường dân sự .

Trong một số trường hợp, hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính mà được các điều luật cụ thể quy định thì không phạm tội theo Điều 138 mà truy tố theo các tội tương ứng. Ví dụ, tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 139); tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260); tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Điều 267),…

+ Chủ thể của tội phạm : Bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lượng TNHS .
+ Mặt chủ quan của tội phạm : Tội phạm được thực thi do lỗi vô ý ( vô ý vì quá tự tin hoặc do cẩu thả ) .
+ Hình phạt : Điều luật pháp luật 3 khung hình phạt
– Khung 1. Quy định hình phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 01 năm .
– Khung 2. Quy định hình phạt tái tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm trong trường hợp : Đối với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người từ 31 % đến 60 % ; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên .
– Khung 3. Quy định hình phạt tái tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm trong trường hợp phạm tội so với 02 .
Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm :
a ) Đối với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người từ 31 % đến 60 % ;
b ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên .
3. Phạm tội so với 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người 61 % trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm .

Quang Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *