Điều 264 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” được tách từ Điều 205 BLHS năm 1999 – CÔNG AN TỈNH QUẢ

So với Điều 205 BLHS năm 1999 thì Điều 264 BLHS năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung. Điều 205 BLHS năm 1999 được tách thành hai điều luật là Điều 263 và Điều 264 BLHS năm 2015, ứng với mỗi điều là mỗi hành vi “điều động” và “giao”.

 

Người có hành vi “ điều động ” là người có thẩm quyền ( có chức vụ, quyền hạn ) còn người có hành vi giao là người không có thẩm quyền ( không có chức vụ, quyền hạn ) mà họ chỉ hoàn toàn có thể là chủ sở hữu hoặc người quản trị phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ. Thêm từ “ tham gia ” để xác lập rõ những phương tiện đi lại này thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của điều luật phải là đang tham gia giao thông vận tải, bởi có những trường hợp giao cho người không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ nhưng không phải trên đường giao thông vận tải ( không tham gia giao thông vận tải đường đi bộ ) .
Khách thể của tội phạm này cũng là trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường đi bộ .
Khi xác lập đối tượng người tiêu dùng cũng được giao tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ của tội phạm này, cần so sánh với lao lý của Luật giao thông vận tải đường đi bộ về những điều kiện cần và đủ so với người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải. Những điều kiện này do Luật Giao thông đường đi bộ pháp luật .
Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ là hành vi của người chủ sở hữu, quản trị phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ biết rõ một người không có giấy phép lái xe hoặc đang trong thực trạng có sử dụng rượu, bia mà trong mát hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức pháp luật, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những điều kiện khác theo pháp luật của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ gây thiệt hại cho người khác .
Người phạm tội này, là người triển khai hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh những phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ .
Giao cho người không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ là giao phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ cho những người bị pháp lý cấm điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ. Ví dụ : Vũ Khắc T là lái xe khách, sau khi trả khách ở bến xe xong. T nói với Nguyễn Văn M là phụ xe không có Giấy phép lái xe tinh chỉnh và điều khiển xe đi thay dầu, còn T ngồi vào quán uống bia. Trên đường đến nơi thay dầu, M gây tai nạn thương tâm làm chết người. Hành vi của T là hành vi giao cho người không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ .
Trường hợp cho người khác mượn xe mô tô, xe máy mà biết người mượn xe không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ, nhưng vẫn cho mượn dẫn đến người mượn xe gây tai nạn thương tâm làm chết người thì người cho mượn xe bị coi là người giao cho người không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ và bị truy cứu TNHS. Nếu có địa thế căn cứ cho rằng, người cho mượn xe không biết người mượn xe không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ thì họ không bị coi là giao cho người không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ. Ngoài hành vi khách quan, đối vỡi tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ, nhà làm luật pháp luật một số ít tín hiệu khách quan là tín hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm như : Điều kiện so với điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ. Các điều kiện này được pháp luật tại Luật giao thông vận tải đường đi bộ .
Hậu quả cũng là tín hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi giao cho người không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ mà chưa gây ra thiệt hại cho tính mạng con người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất, gia tài của người khác thì chưa cấu thành tội phạm .
Việc xác lập thiệt hại cũng tựa như như so với tội vi phạm những lao lý tại những Điều 260, 261, 262, 263 BLHS năm năm ngoái .
Chủ thể của tội phạm này là người không có nghĩa vụ và trách nhiệm điều động người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ, nhưng họ là chủ sở hữu hoặc người quản trị phương tiện đi lại giao thông vận tải đường đi bộ như : Chủ sở hữu xe mô tô giao cho người khác không có Giấy phép lái xe điều khiển và tinh chỉnh xe mô tô của mình hoặc một lái xe đã giao xe cho phụ xe mà người phụ xe không có Giấy phép lái xe …
Cũng như so với những tội vi phạm những lao lý về bảo đảm an toàn giao thông vận tải, người thực thi hành vi giao cho người không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ là nguyên do vô ý hoàn toàn có thể là vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả .
Mặc dù là vô ý phạm tội, nhưng trước khi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ, người phạm tội phải biết người mà mình giao cho phải là người không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ. Nếu vì một nguyên do nào đó mà người phạm tội không biết người mà mình giao cho không đủ điều kiện tinh chỉnh và điều khiển những phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ thì cũng không cấu thành tội phạm .
Điều 264 BLHS năm năm ngoái pháp luật những khung hình phạt như sau :

 • Khung 1. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

So với khoản 1 Điều 205 BLHS năm 1999 thì pháp luật tại khoản 1 Điều 264 BLHS năm năm ngoái mức phạt tiền có đổi khác, phạt tiền từ 10.000.000 đồng ( trước đây mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng ), mức phạt tối đa 50.000.000 đồng ( trước đây mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng ) .
So với khoản 1 Điều 205 BLHS năm 1999 thì khoản 1 Điều 264 BLHS năm năm ngoái pháp luật đơn cử tín hiệu hậu quả như sau :

 1. Làm chết người;
 2. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 3. Gây thương tích hoặc hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 4. Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 • Khung 2.Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, nếu có một trong các tình tiết tăng nặng:
 1. Làm chết 02 người;
 2. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 3. Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

So với khoản 2 Điều 205 BLHS năm 1999 chỉ pháp luật trường hợp phạm tội, đó là : “ Gây hậu quả rất nghiêm trọng ”. Đến khoản 2 Điều 264 BLHS năm năm ngoái đã cụ thể hóa thành những diễn biến định khung hình phạt đơn cử hơn .
Nếu so sánh khoản 2 Điều 205 BLHS năm 1999 với khoản 2 Điều 264 BLHS năm năm ngoái thì khoản 2 Điều 264 BLHS năm năm ngoái nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển và tinh chỉnh những phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01/01/2018 mà sau 0 giờ 00 ngày 01/01/2018 mới giải quyết và xử lý thì vận dụng khoản 2 Điều 264 BLHS năm năm ngoái .

 • Khung 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 264 BLHS năm 2015, thì người phạm tội có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

So với khoản 3 Điều 205 BLHS năm 1999 chỉ pháp luật trường hợp phạm tội, đó là : “ Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ”. Đến Điều 264 BLHS năm năm ngoái đã cụ thể hóa thành những diễn biến định khung hình phạt tại khoản 3 đơn cử :

 1. Làm chết 03 người trở lên;
 2. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 3. Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

So với khoản 3 Điều 205 BLHS năm 1999 với khoản 3 Điều 264 BLHS năm 2015 nhẹ hơn. Vì vậy, hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01/01/2018 mà sau 0 giờ 00 ngày 01/01/2018  mới xử lý thì áp dụng khoản 3 Điều 264 BLHS năm 2015.

Hình phạt bổ trợ :
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng .
So với khoản 4 Điều 205 BLHS năm 1999 với khoản 4 Điều 264 BLHS năm năm ngoái thì khoản 4 Điều 264 BLHS năm năm ngoái pháp luật thêm mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, bỏ hình thức phạt bổ trợ cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ một năm đến năm năm .

Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong thực trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức pháp luật, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ những điều kiện khác theo lao lý của pháp lý tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường đi bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm :
a ) Làm chết người ;
b ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 01 người mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên ;
c ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người này từ 61 % đến 121 % ;
d ) Gây thiệt hại về gia tài từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng .
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm :
a ) Làm chết 02 người ;
b ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người này từ 122 % đến 200 % ;
c ) Gây thiệt hại về gia tài từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng .
3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm :
a ) Làm chết 03 người trở lên ;
b ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 03 người trở lên mà tổng tỷ suất tổn thương khung hình của những người này 201 % trở lên ;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng .

Quang Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *