Phân biệt Tội chống người thi hành công vụ với một số tội phạm khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015

Phân biệt Tội chống người thi hành công vụ với một số ít tội phạm khác trong Bộ luật Hình sự năm năm ngoái
Bài viết nghiên cứu và phân tích những tín hiệu pháp lý của Tội chống người thi hành công vụ lao lý tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm năm ngoái, sửa đổi bổ trợ năm 2017 và phân biệt tội phạm này với 1 số ít hành vi phạm tội khác có tương quan đến người thi hành công vụ .

Tội chống người thi hành công vụ

Tội chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết là BLHS năm 2015). So với Điều 257 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2019 (BLHS năm 1999), thì Điều 330 BLHS năm 2015 chỉ có hai sự thay đổi:

( 1 ) Điều 330 BLHS năm năm ngoái đã cụ thể hóa diễn biến “ Gây hậu quả nghiêm trọng ” tại khoản 2 Điều 257 BLHS năm 1999 thành thiệt hại về gia tài 50.000.000 đồng trở lên tại khoản 2 ;
( 2 ) Sửa đổi diễn biến “ Phạm tội nhiều lần ” tại điểm a khoản 2 Điều 257 BLHS 1999 thành “ Phạm tội 2 lần trở lên ” pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 330 BLHS năm ngoái .


Chống người đang thi hành công vụ (http://congan.nghean.gov.vn)

Tội chống người thi hành công vụ xâm phạm đến sự hoạt động giải trí thông thường của những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai xã hội trong những nghành nghề dịch vụ quản trị hành chính của Nhà nước. Đối tượng ảnh hưởng tác động của tội phạm này là người thi hành công vụ .
Người phạm tội chống người thi hành công vụ hoàn toàn có thể triển khai một trong những hành vi khách quan sau :

– Hành vi dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật: là hành vi dùng sức mạnh vật chất tác động lên thân thể của người đang thi hành công vụ như đấm, đá, đâm, chém…làm cho người thi hành công vụ không thực hiện được nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi mà pháp luật cấm hoặc không thực hiện hành vi mà pháp luật bắt buộc họ phải làm.

– Hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ triển khai công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực thi hành vi trái pháp lý : là hành vi dùng lời nói, cử chỉ, hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực so với người thi hành công vụ nếu họ vẫn liên tục thực thi trách nhiệm của mình hoặc không thực thi hành vi trái pháp lý theo nhu yếu của người phạm tội. Việc dùng vũ lực hoàn toàn có thể được thực thi ngay tức khắc hoặc không xảy ra ngay tức khắc .
Hành vi rình rập đe dọa dùng vũ lực phải đến mức làm cho người thi hành công vụ tin rằng nếu họ vẫn liên tục triển khai trách nhiệm của mình hoặc không triển khai hành vi trái pháp lý theo nhu yếu của người phạm tội, thì hành vi dùng vũ lực sẽ xảy ra .
– Dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ triển khai công vụ của họ hoặc ép buộc họ triển khai hành vi trái pháp lý : là hành vi không phải dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực, mà bằng thủ đoạn khác như rình rập đe dọa sẽ công khai minh bạch những thông tin tương quan đến bí hiểm mái ấm gia đình, bí hiểm cá thể, rình rập đe dọa gây thiệt hại về sức khỏe thể chất, gia tài của người thi hành công vụ hoặc người thân thích của họ nếu họ không ngừng thực thi trách nhiệm của mình hoặc không thực thi hành vi trái pháp lý .
Tội phạm này triển khai xong khi người phạm tội thực thi một trong những hành vi khách quan là dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ triển khai công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực thi hành vi trái pháp lý .
Hành vi dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ triển khai công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực thi hành vi trái pháp lý được thực thi trong khi người thi hành công vụ đang triển khai công vụ của họ, tức là họ đã mở màn nhưng chưa kết thúc việc thực thi công vụ .
Nếu những hành vi này được thực thi trước hoặc sau khi người thi hành công vụ thực thi công vụ của họ thì người phạm tội không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm này, mà hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về một tội phạm khác có diễn biến vì nguyên do công vụ của nạn nhân .
Theo lao lý tại Điều 12, Điều 330 BLHS năm năm ngoái, thì chủ thể của tội chống người thi hành công vụ phải từ đủ 16 tuổi trở lên, người dưới 16 tuổi không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm này .
Ngoài tín hiệu về tuổi, người phạm tội này còn phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo là : khi phạm tội không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất năng lực nhận thức hoặc năng lực điều khiển và tinh chỉnh hành vi ; chưa hết thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự lao lý tại Điều 27 BLHS năm năm ngoái .
Nếu người phạm tội chống người thi hành công vụ trong thực trạng mất năng lực nhận thức hoặc năng lực điều khiển và tinh chỉnh hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm này .
Tội chống người thi hành công vụ được thực thi do lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp .

Khoản 1 Điều 330 BLHS năm 2015 là cấu thành cơ bản của Tội chống người thi hành công vụ, người phạm tội thuộc trường hợp này bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Theo pháp luật tại khoản 2 Điều 330 BLHS năm năm ngoái thì phạm tội chống người thi hành công vụ thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm :
– Có tổ chức triển khai : là trường hợp phạm tội chống người thi hành công vụ mà có sự câu kết ngặt nghèo giữa những người cùng thực thi tội phạm. Nếu có nhiều người cùng tham gia chống người thi hành công vụ nhưng không có sự câu kết ngặt nghèo thì không thuộc trường hợp chống người thi hành công vụ có tổ chức triển khai .
– Phạm tội 02 lần trở lên : là trường hợp người phạm tội đã thực thi hành vi chống người thi hành công vụ từ 02 lần trở lên nhưng đều chưa bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
– Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội : là trường hợp người phạm tội xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác cùng triển khai tội phạm chống người thi hành công vụ với mình hoặc người phạm tội không trực tiếp triển khai mà xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác triển khai tội phạm chống người thi hành công vụ .
Trường hợp người phạm tội dùng vũ lực so với người đang thi hành công vụ và lại có thêm diễn biến “ xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác phạm tội ”, nếu chưa gây ra thương tích cho người thi hành công vụ thì người phạm tội bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về Tội chống người thi hành công vụ thuộc trường hợp “ Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội ” pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều 330 BLHS năm năm ngoái ( có mức hình phạt từ 06 tháng đến 03 năm tù ) ; nếu gây ra thương tích cho người thi hành công vụ ( có tỷ suất thương tích từ 1 % đến 10 % ) thì người phạm tội lại chỉ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý tại khoản 1 Điều 134 BLHS năm năm ngoái ( có mức hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù ). Như vậy, người phạm tội có hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn lại bị giải quyết và xử lý nhẹ hơn là không hài hòa và hợp lý, cần phải được nghiên cứu và điều tra để sửa đổi .
– Gây thiệt hại về gia tài 50.000.000 trở lên : diễn biến này là sự cụ thể hóa diễn biến “ Gây hậu quả nghiêm trọng ” lao lý tại khoản 2 Điều 257 BLHS năm 1999 .
– Tái phạm nguy khốn : người phạm tội chống người thi hành công vụ bị vận dụng diễn biến này khi đã tái phạm, chưa được xóa án tích và lại triển khai tội phạm chống người thi hành công vụ. Tái phạm là trường hợp đã bị phán quyết, chưa được xóa án tích và lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng do vô ý .

Phân biệt tội chống người thi hành công vụ với một số tội phạm khác có liên quan đến người thi hành công vụ


 Xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại tỉnh Quảng Ninh (Kiemsat.vn)

– Với trường hợp giết người đang thi hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 123 BLHS năm năm ngoái
Cả hành vi chống người thi hành công vụ và hành vi giết người đang thi hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân đều xâm phạm đến người thi hành công vụ và thực thi với lỗi cố ý .
Tuy nhiên, hành vi chống người thi hành công vụ được triển khai khi người thi hành công vụ đang thực thi trách nhiệm do cơ quan có thẩm quyền giao, tức là đã mở màn nhưng chưa kết thúc ; còn hành vi giết người lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 123 BLHS năm năm ngoái được thực thi khi nạn nhân đang thi hành công vụ hoặc không phải lúc họ đang thi hành công vụ mà hoàn toàn có thể trước hoặc sau đó .
Nếu hành vi chống người thi hành công vụ không gây thiệt hại về tính mạng con người, sức khỏe thể chất cho người thi hành công vụ, thì hành vi giết người đang thi hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân lại gây ra thiệt hại về tính mạng con người cho người thi hành công vụ .
– Với trường hợp gây thương tích so với người đang thi hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân pháp luật tại điểm k khoản 1 Điều 134 BLHS năm năm ngoái
Cả hành vi chống người thi hành công vụ và hành vi cố ý gây thương tích so với người đang thi hành công vụ hoặc vì nguyên do công vụ của nạn nhân đều xâm phạm đến người thi hành công vụ và thực thi với lỗi cố ý .

Tuy nhiên, nếu chống người thi hành công vụ mà chưa gây ra thương tích cho nạn nhân thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chống người thi hành công vụ”; nếu gây thương tích cho nạn nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chứ không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chống người thi hành công vụ”.

– Với trường hợp phạm tội vu oan giáng họa so với người đang thi hành công vụ lao lý tại điểm đ khoản 2 Điều 156 BLHS năm năm ngoái
Nếu có hành vi bịa đặt nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người đang thi hành công vụ ; bịa đặt người thi hành công vụ phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì người có hành vi sẽ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về Tội vu oan giáng họa thuộc trường hợp pháp luật tại điểm đ khoản 2 Điều 156 BLHS năm năm ngoái, chứ không truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về Tội chống người thi hành công vụ .

Nguồn: baovephapluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *