Tố tụng hình sự là gì?

Bạn đang đọc: Tố tụng hình sự là gì?

4.7
/
5
(
6
bầu chọn
)

I. Định nghĩa

Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục để xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự hay không, người thực hiện hành vi có phải chịu trách nhiệm hình sự không và một số vấn đề liên quan đến thi hánh án hình sự.

Những mối quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình tố tụng hình sự là những mới quan hệ giữa : cơ quan và người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng, giữa những cơ quan và người thực thi tố tụng với người tham gia tố tụng được pháp lý tố tụng hình sự kiểm soát và điều chỉnh, trong đó pháp luật những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, người triển khai tố tụng cũng như của người tham gia tố tụng .
Căn cứ vào “ Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh ” của Bộ luật tố tụng hình sự, ta hoàn toàn có thể thấy những quá trình của tố tụng hình sự như sau :

– Giai đoạn 1: tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

– Giai đoạn 2: Khởi tố, điều tra

– Giai đoạn 3: Truy tố

– Giai đoạn 4: Xét xử

Việc lao lý rõ những trình tự, thủ tục trong những tiến trình trên nhắm giúp hàng loạt quy trình xử lý vụ án được diễn ra khách quan, công minh, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có tương quan

II. Các giai đoạn của Tố tụng hình sự

1. Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Theo điều 144 BLTTHS:

“ Tố giác về tội phạm là việc cá thể phát hiện và tố cáo hành vi có tín hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền .
Tin báo về tội phạm là thông tin về vấn đề có tín hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thông tin với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng ”

Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

Bộ Luật TTHS pháp luật cơ quan tìm hiểu, viện kiểm sát và cơ quan khác được giao trách nhiệm có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và yêu cầu khởi tố. ( Điều 145 Bộ luật TTHS )

luat-su-va-nguoi-tien-hanh-to-tung-co-quan-he-than-thich

– Về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố (Điều 147)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố, Cơ quan tìm hiểu, cơ quan được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu phải kiểm tra, xác định và ra một trong những quyết định hành động :
a ) Quyết định khởi tố vụ án hình sự ;
b ) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự ;
c ) Quyết định tạm đình chỉ việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố .
Trong trường hợp có nhiều diễn biến phức tạp hoàn toàn có thể lê dài nhưng không quá 2 tháng. Có thể được Viện kiểm sát gia hạn thêm một lần nhưng cũng không quá 2 tháng .

2. Khởi tố, điều tra

Sau khi kết thúc quy trình tiến độ xử lý tín báo, tố giác về tội phạm, cơ quan có thẩm quyền phải ra một trong những quyết định hành động : khởi tố vụ án hình sự ; không khởi tố vụ án ; tạm đình chỉ việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố .

Điều tra là giai đoạn mà trong đó cơ quan điều tra căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và dưới sự kiểm sát của Viện kiểm sát tiến hành các biện pháp nhằm thu thập và củng cố các chứng cứ, nghiên cứu các tình tiết của vụ án hình sự  để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giai đoạn này được mở màn từ khi cơ quan thực thi tố tụng hình sự có thẩm quyền ra quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự và kết thúc bằng bản Kết luận tìm hiểu và đề nghị Viện kiểm sát truy tố bị can trước Tòa án hoặc đình chỉ vụ án hình sự .

Về thời hạn điều tra quy định tại điều 172 BLTTHS:

“ Không quá 02 tháng so với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng so với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng so với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc tìm hiểu. ”

Các trường hợp gia hạn tìm hiểu được pháp luật cụ thể trong điều 172 BLTTHS

3. Truy tố

Giai đoạn truy tố được xuất phát từ khi Viện kiểm sát nhận được những tài liệu của vụ án hình sự ( gồm có cả Kết luận tìm hiểu và đề xuất truy tố ) do Cơ quan tìm hiểu chuyển đến và kết thúc bằng việc Viện kiểm sát ra một trong ba loại quyết định hành động sau : Truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng ( Tóm lại về tội trạng ), trả lại hồ sơ để tìm hiểu bổ trợ, đình chỉ hay tạm đình chỉ vụ án hình sự .

-Về thời hạn truy tố, điều 240 BLTTHS quy định:

Điều 240. Thời hạn quyết định việc truy tố

Trong thời hạn 20 ngày so với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, 30 ngày so với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản Kết luận tìm hiểu, Viện kiểm sát phải ra một trong những quyết định hành động :
a ) Truy tố bị can trước Tòa án ;
b ) Trả hồ sơ để nhu yếu tìm hiểu bổ trợ ;
c ) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án ; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án so với bị can .

Trường hợp thiết yếu, Viện trưởng Viện kiểm sát hoàn toàn có thể gia hạn thời hạn quyết định hành động việc truy tố nhưng không quá 10 ngày so với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày so với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày so với tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .

4. Xét xử

– Xét xử sơ thẩm

+ Giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử ( điều 276, 277 BLTTHS )

Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng thì Tòa án phải thụ lý vụ án. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án phải phân công Thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải quyết vụ án.

Thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử là 30 ngày so với tội phạm ít nghiêm trọng, 45 ngày so với tội phạm nghiêm trọng, 02 tháng so với tội phạm rất nghiêm trọng, 03 tháng so với tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng kể từ ngày thụ lý vụ án .
Đối với vụ án phức tạp hoàn toàn có thể gia hạn thời hạn xét xử không quá 15 ngày so với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 30 ngày so với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng .
Sau khi kết thúc giai đoan sẵn sàng chuẩn bị xét xử, thẩm phán ra một trong những quyết định hành động : Đưa vụ án ra xét xử, trả hồ sơ để tìm hiểu bổ trợ, tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử ; trường hợp vì nguyên do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án hoàn toàn có thể mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 30 ngày .

– Xét xử phúc thẩm

+ Thời hạn kháng nghị ( điều 333 )

  1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
  2. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

+ Thời hạn kháng nghị ( điều 337 )

  1. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày Tòa án tuyên án.
  2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Đội ngũ luật sư – Hãng Luật TGS LAWFIRM

Luật sư – Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Hãng Luật TGS

Luật sư Tuấn đạt được nhiều kinh nghiệm tay nghề tư vấn pháp lý trong những nghành như khai thác góc nhìn thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, góp vốn đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản …

nhungdown

Luật sư – Phạm Nhung

Là một luật sư giỏi trong nghành nghề dịch vụ Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Nhung là chuyên viên tư vấn giải đáp mọi vướng mắc về thương hiệu, tên thương hiệu nổi tiếng, hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS .

Nguyễn Hồng Dinh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là một luật sư giỏi trong nghành Sở Hữu Trí Tuệ. Đặc biệt bà Dinh là chuyên viên tư vấn giải đáp mọi vướng mắc về thương hiệu, tên thương hiệu nổi tiếng, Hiện bà là Trưởng Phòng Nhãn hiệu của văn phòng luật TGS .

nhungdown

Hồ Phương Thanh – Chuyên Gia Tư Vấn Về Sở Hữu Trí Tuệ

Là chuyên gia pháp lý về nghành nghề dịch vụ Sở Hữu Trí Tuệ. Đã tham gia tư vấn cho những Khách hàng trong và ngoài nước về những yếu tố về ĐK bảo lãnh và xử lý tranh chấp về Nhãn hiệu, Thương hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế

tu van

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Luật SưVăn Phòng Luật TGS Law
  • Địa chỉ: Số 5, Ngách 24, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.6682.8986
  • Email: contact@tgslaw.vn
  • Hotline: 024.6682.8986. – Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

Việt nam có bao nhiêu dân tộc bản địa ( vấn đáp bằng số )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.