Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả


Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả” là một trong những giấy tờ quan trọng trong quá trình hoàn tất hồ sơ đăng ký quyền tác giả. Để điền đầy đủ và chính xác tờ khai đăng ký này. DHLaw sẽ giúp bạn đọc có mẫu tờ khai chính xác theo đúng quy định của pháp luật cũng như cách thức điền vào mẫu tờ khai dưới bài viết sau đây:

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Theo Thông tư số 08 / năm nay / TT-BVHTTDL lao lý những biểu mẫu trong những hoạt động giải trí đăng ký quyền tác giả, quyền tương quan của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Du lịch và Thể thao có hiệu lực hiện hành từ ngày 15 tháng 08 năm năm nay phát hành Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả như sau :

 

———————–

MẪU SỐ 01
(Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai :
Họ và tên / Tên tổ chức triển khai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Là ( tác giả / tác giả đồng thời là chủ sở hữu / chủ chiếm hữu quyền tác giả / người được ủy quyền ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày : … …. tháng … …. năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số Giấy chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu ( hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng nếu là tổ chức triển khai ) :
… … … … … … … … … … … … …
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … tại : … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … E-Mail … .. … … … … … … … … … … … … ..
Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho ( tác giả / tác giả đồng thời là chủ sở hữu / chủ chiếm hữu quyền tác giả
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Tác phẩm đăng ký :
Tên tác phẩm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Loại hình ( theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ ) : … … … … … … … … … … … … … .
Ngày triển khai xong tác phẩm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Công bố / chưa công bố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày công bố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hình thức công bố ( hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghi hình ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nơi công bố : Tỉnh / Thành phố … … … … … … … … … Nước … … … … … … … … .
Nội dung chính của tác phẩm ( nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả / đồng tác giả phát minh sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm, không vi phạm những lao lý của pháp lý Nước Ta ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh :
Tên tác phẩm gốc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngôn ngữ gốc ( so với tác phẩm dịch ) : … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tác giả của tác phẩm gốc : … … … … … … … … … … … … Quốc tịch : … … … … … .
Chủ sở hữu tác phẩm gốc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo lãnh, ghi “ tác phẩm hết thời hạn bảo lãnh ” và nguồn thông tin
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………….. )
4. Tác giả ( khai rất đầy đủ những đồng tác giả, nếu có ) :
Họ và tên : … … … … … … … … … … Quốc tịch … … … … … … … … … … … … … …
Bút danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày : … …. tháng … …. năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số Giấy chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước của công dân / Hộ chiếu : … … …
Ngày cấp : … … … … … … … … … …. tại : … … … … … … … … … … … … … … … … .

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại cảm ứng … … … … … … … … … Email … … … … … … … … … … … … … … …
5. Chủ sở hữu quyền tác giả ( khai khá đầy đủ những đồng chủ sở hữu, nếu có ) :
Họ và tên / Tên tổ chức triển khai : … … … … … … … Quốc tịch … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày : … …. tháng … …. năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số Giấy chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu ( hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng nếu là tổ chức triển khai ) :
… … … … … … … … … … … … … …
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … tại : … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … … … Email … … … … … … … … … … … … … … …
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền ( tác giả tự phát minh sáng tạo / theo hợp đồng / theo quyết định hành động giao việc, thừa kế … ) :
……………………………………………………………………………………………………..
6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy ghi nhận đăng ký quyền tác giả :
Số Giấy ghi nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp : … … … … … … … … … … … …
Cấp ngày … … … tháng .. … … năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tên tác phẩm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Loại hình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tác giả : … … … … … … … … … … … … Quốc tịch … … … … … … … … … … … … …
Chủ sở hữu : … … … … … … … … … …. Quốc tịch … … … … … … … … … … … … … .
Số Giấy chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước công dân / Hộ chiếu ( hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định hành động xây dựng nếu là tổ chức triển khai ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Lý do cấp lại, đổi Giấy ghi nhận : … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi cam kết ràng buộc những lời khai trên là đúng thực sự, nếu sai tôi / chúng tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. / .
… … … … … …, ngày … …. tháng … … .. năm … … ..
Người nộp đơn
( họ và tên, ký, chức vụ, đóng dấu nếu là tổ chức triển khai )
TẢI MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI ĐÂY

icon Hướng dẫn điền thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

 • Ghi rõ người nộp tờ khai : Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người thừa kế, hay người được uỷ quyền .
 • Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả .
 • Ghi rõ tác phẩm đó thuộc mô hình nào .
 • Đối với tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố ; còn tác phẩm chưa công bố thì ghi “ chưa công bố ” .
 • Ghi rõ hình thức phát hành bản sao của tác phẩm như : xuất bản, ghi âm, ghi hình, …
 • Tóm tắt ngắn gọn, súc tích nội dung chính của tác phẩm .
 • Khai khá đầy đủ hàng loạt những thông tin về tác giả, đồng tác giả ( Tên gọi chính thức, bút danh, địa chỉ, điện thoại cảm ứng, email, … ) .
 • Khai rõ, đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu quyền tác giả (Tên gọi chính thức, địa chỉ, điện thoại, email,…).

 • Ghi rõ, rất đầy đủ họ, tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu .

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo lãnh quyền atsc giả được lao lý như sau :

 • Đối với tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh : 50 năm ( mở màn từ thời gian tác phẩm được công bố lần tiên phong ) .
 • Đối với tác phẩm không thuộc mô hình pháp luật trên : Suốt cuộc sống và 50 năm tiếp theo năm tác giả đã chết. Trường hợp tác phẩm có những đồng tác giả thì thời hạn bảo lãnh sẽ chấm hết vào năm thứ 50 sau năm mà đồng tác giả sau cuối chết .

DHLaw đã chia sẽ 1 số ít thông tin có ích và thiết yếu đến với bạn đọc. Nếu còn vướng mắc điều gì thì hãy liên hệ với DHLaw để được tư vấn MIỄN PHÍ và tương hỗ .
Tự hào là công ty luật dày dặn kinh nghiệm tay nghề và chuyên nghiệp, chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị giải đáp mọi vướng mắc và tương hỗ với ngân sách cạnh tranh đối đầu, đem lại hiệu quả hài lòng cho người mua .

 

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng sung sướng liên hệ :

Bộ phận Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ DHLaw
Add: 185 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Tell: (028) 66 826 954     
Hotline: 
0935 655 754 hoặc 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *