UNESCO định nghĩa: Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc

UNESCO: Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc

UNESCO có nghĩa là gì ? UNESCO là viết tắt của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc, vui vẻ cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của UNESCO được sử dụng thoáng đãng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài UNESCO, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

UNESCO = Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc

Tìm kiếm định nghĩa chung của UNESCO? UNESCO có nghĩa là Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của UNESCO trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của UNESCO bằng tiếng Anh: Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của UNESCO ? UNESCO có nghĩa là Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của UNESCO trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của UNESCO bằng tiếng Anh : Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bè bạn của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

UNESCO: Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc

Ý nghĩa của UNESCO bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, UNESCO được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Trang này là tất cả về từ viết tắt của UNESCO và ý nghĩa của nó là Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Xin lưu ý rằng Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc không phải là ý nghĩa duy chỉ của UNESCO. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của UNESCO, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của UNESCO từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Ý nghĩa khác của UNESCO

Bên cạnh Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc, UNESCO có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của UNESCO, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc, UNESCO có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của UNESCO, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

UNESCO định nghĩa:
  • Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc
  • Tổ chức des Nations Unies đổ l’Education, la khoa học et la văn hóa

… Thêm
Như đã đề cập ở trên, UNESCO được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Trang này là toàn bộ về từ viết tắt của UNESCO và ý nghĩa của nó là Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc. Xin quan tâm rằng Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc không phải là ý nghĩa duy chỉ của UNESCO. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của UNESCO, thế cho nên hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của UNESCO từng cái một .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *