Cách tính lương tăng ca mới nhất năm 2021

5
/
5
(
8
bầu chọn
)

Mỗi người lao động khi làm việc đều quan tâm đến mức lương của mình, đặc biệt là vào những đợt tăng ca và làm thêm giờ. Ngoài ra các chủ doanh nghiệp cũng cần phải nắm được cách tính đúng, để tránh trường hợp vi phạm pháp luật về việc bóc lột lao động Vậy cách tính lương tăng ca như thế nào là đúng quy định? Qua bài viết này AZTAX sẽ giải đáp câu hỏi mà nhiều người lao động quan tâm hiện nay.

1. Lương tăng ca là gì ?

Tiền lương tăng ca là khoản mà doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi thực thi việc làm thêm giờ. Thời gian làm thêm giờ là khoảng chừng thời hạn mà người lao động thao tác ngoài thời hạn thao tác lao lý trên hợp đồng lao động .
Khi sử dụng lao động làm thêm ngoài giờ, chủ doanh nghiệp cần phải chú ý quan tâm những yếu tố được pháp lý pháp luật như sau :
– Phải được sự đồng ý chấp thuận của người lao động
– Số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 50 % số giờ thao tác thông thường trong 1 ngày
– Nếu sắp xếp người lao động làm thêm nhiều giờ ở trong 1 tháng thì doanh nghiệp phải sắp xếp cho người lao động được nghỉ bù với số thời hạn không được nghỉ .
Lương tăng ca là gì?

2. Cách tính lương tăng ca

Cách tính tiền tăng ca, tiền lương làm thêm giờ được nhà nước pháp luật rõ tại Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 và Điều 55, 56, 57 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP. Không chỉ có cách tính tiền lương tăng ca, những pháp luật trong pháp luật còn nêu rõ cách tính tiền làm thêm trong những trường hợp sau :
– Tiền lương thao tác vào đêm hôm
– Tiền lương làm thêm giờ ngày thường
– Tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ, lễ, Tết
Cách tính lương tăng ca

2.1 Quy định về cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản

Tại điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 có nêu rõ cách tính tiền tăng ca theo lương cơ bản như sau :
– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo tiền lương hoặc tiền lược thực trả theo việc làm sẽ có những mức khác nhau tùy trường hợp :
+ Được trả tối thiểu bằng 150 % vào ngày thường
+ Được trả tối thiểu bằng 200 % vào ngày nghỉ hàng tuần
+ Được trả tối thiểu bằng 300 % vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương
– Người lao động sẽ được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày thông thường nếu thao tác vào đêm hôm .
Quy định về lương tăng ca
2.2 Cách tính tiền lương tăng ca chi tiết cụ thể
Tại Điều 55, 56, 57 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP có nêu rõ cách tính tiền lương làm thêm giờ, cách tính tăng ca theo giờ, theo mẫu sản phẩm, thao tác vào đêm hôm, …

2.2.1 Người lao động hưởng lương theo thời hạn, được chi trả khi làm thêm ngoài giờ thao tác thông thường theo công thức

Tiền lương làm thêm giờ = TLTT x ( 150 % hoặc 200 % hoặc 300 % ) x SGLT
Chú thích :
– TLTT là tiền lương thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường : Được xác lập bằng tiền lương thực trả của việc làm đang làm theo tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ …

– Mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200% khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

– SGLT : Số giờ làm thêm

2.2.2 Người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm

Người lao động sẽ được trả làm thêm giờ khi thao tác ngoài giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng loại sản phẩm ngoài khối lượng và số lượng mẫu sản phẩm định mức đã thỏa thuận hợp tác. Cách tính lương tăng ca theo loại sản phẩm được tính theo công thức sau :
Tiền làm thêm giờ = ĐGSP x ( 150 % hoặc 200 % hoặc 300 % ) x SPLT
Chú thích :
– ĐGSP là đơn giá sản tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường
– Mức 150 % khi làm thêm giờ vào ngày thường. Mức 200 % khi làm thêm giờ vào nghỉ hàng tuần. Mức 300 % so với đợt nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương và chưa kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương .
– SPLT : Số loại sản phẩm làm thêm

3. Tiền lương thao tác đêm hôm

3.1 Quy định cách tính tiền lương thao tác đêm hôm

Theo Khoản 2 Điều 98 của Bộ Luật Lao động pháp luật người lao động thao tác vào đêm hôm thì sẽ được trả thêm tối thiểu 30 % tiền lương, được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm như ngày thao tác thông thường. Công thức sau đây bộc lộ cách tính tiền thao tác vào đêm hôm
Cách tính tiền làm thêm giờ ban đêm
– Đối với lao động hưởng lương theo thời hạn :
Tiền lương thao tác vào đêm hôm = | TLTT + TLTT x 30 % | x Số giờ thao tác đêm hôm
Chú thích :
TLTT : Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường
– Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm :
Tiền lương thao tác vào đêm hôm = | TLSP + TLSP x 30 % | x Số giờ thao tác đêm hôm
Chú thích :
TLSP : Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường

3.2 Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm

Tại Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động lao lý người lao động làm thêm vào giờ đêm hôm sẽ được trả thêm 20 % tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết. Công thức sau đây biểu lộ cách tính tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm :

3.2.1 Đối với lao động hưởng lương theo thời hạn

Lương làm thêm giờ vào đêm hôm = | TLTT x 150 % / 200 % / 300 % + TLTT x 30 % + 20 % x TLGN | x T
Chú thích :
+ TLTT : Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường
+ TLGN : Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết .
+ Mức 150 % so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó
+ Mức 200 % so với ngày nghỉ hàng tuần
+ Mức 300 % so với dịp nghỉ lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương
+ T : Số giờ làm thêm vào đêm hôm

3.2.2 Đối với lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm

Lương làm thêm giờ vào đêm hôm = | TLSP x 150 % / 200 % / 300 % + TLSP x 30 % + 20 % x TLGN | x S
+ TLSP : Đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường
+ TLGN : Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết .
+ Mức 150 % so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó
+ Mức 200 % so với ngày nghỉ hàng tuần

+ Mức 300% đối với ngày lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương

+ S : Số loại sản phẩm làm thêm vào đêm hôm

Những quy định và công thức cách tính lương tăng ca mà AZTAX đã chia sẻ đều được trích ra từ các văn bản pháp luật. Doanh nghiệp cần phải nắm rõ cách tình này để có thể áp dụng phù hợp vào mô hình của công ty, tránh các sai sót ảnh hưởng đến người lao động và pháp luật. Ngoài ra, người lao động cũng cần phải có những hiểu biết cơ bản để không bị mất đi quyền lợi của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *