Tiền pháp định là gì?

Học thuật

Tiền tín dụng thanh toán hay tiền pháp định ( fiduciary issue or fiat currency ) Đồng tiền do một cơ quan chính phủ hay ngân hàng nhà nước phát hành mà không được bảo vệ bằng dự trữ vàng hay những sàn chứng khoán khác .

Tiền pháp định là gì?

Tiền tín dụng hay tiền pháp định (fiduciary issue or fiat currency) Đồng tiền do một chính phủ hay ngân hàng phát hành mà không được đảm bảo bằng dự trữ vàng hay các chứng khoán khác. Trong thế kỷ 19, hầu hết các đồng tiền đều được đảm bảo bằng vàng, ít nhất là một phần, và mọi người có thể đổi những đồng tiền giấy của mình ra vàng khi họ muốn. Hiện nay, hầu hết các chính phủ và ngân hàng đều chỉ có một lượng dự trữ nhỏ về vàng và các chứng khoán khác, không đủ để đổi tiền hay chứng khoán ra vàng khi có yêu cầu, vì vậy nhìn chung các đồng tiền quốc gia hiện nay đều là tiền tín dụng hay tiền pháp định.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bạn đang đọc: Tiền pháp định là gì?

Tiền tín dụng hay tiền pháp định (fiduciary issue or fiat currency) đã được định nghĩa khác nhau như:

– Bất kỳ khoản tiền nào do một chính phủ tuyên bố là hợp pháp.

– Ngân sách Nhà nước phát hành không được chuyển đổi theo luật pháp cho bất kỳ điều gì khác,cũng không được định giá bằng bất kỳ tiêu chuẩn khách quan nào.

– Tiền vô giá trị trong thực tiễn được sử dụng làm tiền vì cơ quan chính phủ đã phát hành .
– Trong khi tiền đại diện thay mặt cho vàng hoặc bạc yên cầu phải có nhu yếu về mặt pháp lý mà ngân hàng nhà nước phát hành đổi lấy nó bằng khối lượng cố định và thắt chặt bằng vàng hoặc bạc, giá trị của đồng xu tiền không tương quan đến giá trị của bất kể số lượng vật lý nào .
– Bản chất tiền pháp định không hề có giá trị nội tại, nhưng sở dĩ nó được gán giá trị bởi quyền lực tối cao của nhà nước : nhà nước bắt buộc mọi người phải đóng thuế và thanh toán giao dịch bằng tiền pháp định. Nếu làm trái điều này, nhà nước sẽ sử dụng vũ lực và súng để nhốt tù những người vi phạm. Vì vậy, những cơ quan chính phủ có mạng lưới hệ thống quân đội và và cơ quan hành pháp mạnh nhất sẽ có đồng xu tiền pháp định mạnh nhất và được thanh toán giao dịch nhiều nhất .

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.