Tiền lương là gì? Khái niệm, chức năng tiền lương

Tiền lương là gì? Khái niệm tiền lương

Khái niệm tiền lương:

Sự phức tạp về tiền lương đã bộc lộ ngay trong quan điểm triết lý về tiền lương. Trên thực tiễn, khái niệm và cơ cấu tổ chức tiền lương rất phong phú ở những nước trên quốc tế .
Ở Pháp “ Sự trả công được hiểu là tiền lương, hoặc lương bổng cơ bản, thông thường hay tối thiểu và mọi thứ quyền lợi, được trả trực tiếp hay gián tiếp bằng tiền hay hiện vậ, mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo việc làm của người lao động ” .

Ở Nhật Bản:Tiền lương là thù lao bằng tiền mặt và hiện vật trả cho người làm công một cách đều đặn, cho thời gian làm việc hoặc cho lao động thực tế, cùng với thù lao cho khoảng thời gian không làm việc, như là nghỉ mát hàng năm, các ngày nghỉ có hưởng lương hoặc nghỉ lễ. Tiền lương không tính đến những đóng góp của người thuê lao động đối với bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí cho người lao động và phúc lợi mà người lao động được hưởng nhờ có những chính sách này. Khoản tiền được trả khi nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động cũng không được coi là tiền lương.

khai niem tieng luong tien luong la gi

Ở Việt nam cũng có nhiều khái niệm khác nhau về tiền lương. Một số khái niệm về tiền lương hoàn toàn có thể được nêu ra như sau :
“ Tiền lương là giá thành sức lao động được hình thành qua thỏa thuận hợp tác giữa người sử dụng sức lao động và người lao động tương thích với quan hệ cung và cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường ” .
“ Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi họ đã triển khai xong hoặc sẽ hoàn thành xong một việc làm nào đó, mà việc làm đó không bị pháp lý ngăn cấm ” .
“ Tiền lương là khoản thu nhập mang tính tiếp tục mà nhân viên cấp dưới được hưởng từ việc làm ”, “ Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành xong việc làm theo công dụng, trách nhiệm được pháp lý lao lý hoặc hai bên đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động ” .
Tiền công chỉ là một bộc lộ, một tên gọi khác của tiền lương. Tiền công gắn trực tiếp hơn với những quan hệ thỏa thuận hợp tác mua và bán sức lao động và thường được sử dụng trong nghành sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, những hợp động dân sự dịch vụ thuê mướn lao động có thời hạn. Khái niệm tiền công được sử dụng phổ cập trong những thỏa thuận hợp tác thuê nhân công trên thị trường tự do và hoàn toàn có thể gọi là giá công lao động. ( Ở Việt nam, trên thị trường tự do thuật ngữ “ tiền công ” thường được dùng để trả công cho lao động chân ta, còn “ thù lao ” dùng chỉ việc trả công cho lao động trí óc ) .
Từ những khái niệm trên cho thấy thực chất của tiền lương là Chi tiêu sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động. Tiền lương có những tính năng sau đây :
+ Chức năng thước đo giá trị sức lao động : Tiền lương biểu thị giá cả sức lao động có nghĩa là nó là thước đo để xác lập mức tiền công những loại lao động, là địa thế căn cứ để dịch vụ thuê mướn lao động, là cơ sở để xác lập đơn giá mẫu sản phẩm .
+ Chức năng tái sản xuất sức lao động : Thu nhập của người lao động dưới hình thức tiền lương được sử dụng một phần đáng kể vào việc tái sản xuất giản đơn sức lao động mà họ đã bỏ ra trong quy trình lao động nhằm mục đích mục tiêu duy trì năng lượng thao tác lâu bền hơn và có hiệu suất cao cho quy trình sau. Tiền lương của người lao động là nguồn sống đa phần không riêng gì của người lao động mà còn phải bảo vệ đời sống của những thành viên trong mái ấm gia đình họ. Như vậy tiền lương cần phải bảo vệ cho nhu yếu tái sản xuất lan rộng ra cả về chiều sâu lẫn chiều rộng sức lao động .
+ Chức năng kích thích : Trả lương một cách hài hòa và hợp lý và khoa học sẽ là đòn kích bẩy quan trọng có ích nhằm mục đích kích thích người lao động thao tác một cách hiệu suất cao .
+ Chức năng tích góp : Tiền lương trả cho người lao động phải bảo vệ duy trì được đời sống hàng ngày trong thời hạn thao tác và còn dự trữ cho đời sống lâu bền hơn khi họ hết năng lực lao động hay gặp rủi ro đáng tiếc .

Liên quan đến tiền lương ở Việt nam còn có một số khái niệm như:

– Tiền lương cơ bản : Là tiền lương được chính thức ghi trong những hợp đồng lao động, những quyết định hành động về lương hay qua những thỏa thuận hợp tác chính thức .
Tiền lương cơ bản phản ánh giá trị của sức lao động và tầm quan trọng của việc làm mà người lao động tiếp đón .
Trong khu vực Nhà nước Tiền lương cơ bản được xác lập như sau :

Tiền lương cơ bản = Tiền lương tối thiểu *  Hệ số lương

– Tiền lương tối thiểu : Là tiền lương trả cho lao động giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo thông thường của xã hội. Tiền lương tối thiểu được pháp lý bảo vệ .
Tiền lương tối thiểu có những đặc trưng cơ bản sau đây :
+ Được xác lập ứng với trình độ lao động giản đơn nhất .
+ Tương ứng với cường độ lao động nhẹ nhàng nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .
+ Đảm bảo nhu yếu tiêu dùng ở mức độ tối thiểu thiết yếu .
+ Tương ứng với giá tư liệu hoạt động và sinh hoạt hầu hết ở vùng có mức giá trung bình .
Tiền lương tối thiểu là cơ sở là nền tảng để xác lập mức lương trả cho những loại lao động khác. Nó còn là công cụ để nhà nước quản trị và kiểm tra việc trao đổi mua và bán sức lao động. Tiền lương tối thiểu còn nhằm mục đích điều tiết thu nhập giữa những thành phần kinh tế tài chính .

*Vai trò của tiền lương tối thiểu:

– Tiền lương tối thiểu là lưới bảo đảm an toàn bảo vệ người lao động trên thị trường lao động .
– Giảm bớt sự đói nghèo .

-Loại bỏ sự cạnh tranh không công bằng, chống lại xu hướng giảm chi phí các yếu tố sản xuất tới mức không thỏa đáng trong đó có tiền lương.

– Bảo đảm sự trả công tương tự cho những việc làm tương tự ( phụ nữ, phái mạnh, giữa những vùng khác nhau, giữa những đẳng cấp và sang trọng, nhóm lao động khác nhau ) .
– Phòng ngừa sự xung đột giữa giới chủ và giới thợ làm ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng kinh tế tài chính .
Ngoài những vai trò trên, ở Việt nam, tiền lương tối thiểu còn được dùng làm “ địa thế căn cứ để tính những mức lương cho những loại lao động khác, triển khai chủ trương BHXH và tính trợ cấp xã hội ” .
Ngày nay cũng còn nhiều quan điểm khác nhau về tiền lương tối thiểu. Có quan điểm ủng hộ lao lý tiền lương tối thiểu nhưng cũng có quan điểm phản đối. Ngay ở Mỹ, những chính khách thường đòi tăng lương tối thiểu với nguyên do nhằm mục đích để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho công nhân thiếu kinh nghiệm tay nghề và giới trẻ, nhưng hậu quả ngược lại là hai thành phần này khó kiếm việc làm hơn, do những công ty không muốn trả lương cao cho những loại lao động thiếu kinh nghiệm tay nghề .
Một thực tiễn lúc bấy giờ những doanh nghiệp ở Việt nam đều trả lương cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu nên họ không sợ vi phạm việc trả lương dưới mức pháp luật. Nhưng trong khi tổng mức lương không đổi khác mà nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần ( BHXH, BH Ytế ) lại tăng lên làm cho thu nhập thực tiễn có khi giảm đi .
Mặt khác tiền lương thiết yếu là một lượng tiền thiết yếu cho một hộ mái ấm gia đình để sống sót với những đồ vật hoạt động và sinh hoạt thiết yếu, được hiểu như ngưỡng nghèo. Các luật đạo về tiền lương vương quốc thường gắn lương thiết yếu với lương tối thiểu. Các luật đạo này thường được dựa trên một tập hợp một số ít loại sản phẩm & hàng hóa và đồ vật thiết yếu, thường được nhìn nhận bằng mức giá thành ( chỉ số tiêu dùng ), hoặc bằng tỉ lệ lạm phát kinh tế. Các luật đạo của của vương quốc thường lấy tiền lương tối thiểu làm chuẩn để có những sửa đổi thiết yếu để tiền lương hoàn toàn có thể theo kịp lạm phát kinh tế và để Phục hồi lại nhu cầu mua sắm đã mất của tiền lương .
– Tiền lương danh nghĩa : Là số lượng tiền mà người lao động nhận được khi họ triển khai xong một khối lượng việc làm nhất định .
– Tiền lương trong thực tiễn : Cùng một khối lượng tiền tệ nhưng ở những thời gian khác nhau hay vùng địa lý khác nhau thì khối lượng sản phẩm & hàng hóa hay dịch vụ mua được cũng hoàn toàn có thể khác nhau. Như vậy Tiền lương thực tế là khối lượng sản phẩm & hàng hóa hay dịch vụ mà người lao động nhận được trải qua tiền lương danh nghĩa .
Mối quan hệ giữa tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế biểu lộ qua công thức sau đây :

        Itldn

Itltt = ———

               Igc 

Itltt – Chỉ số tiền lương thực tế
Itldn – Chỉ số tiền lương danh nghĩa
Igc – Chỉ số Ngân sách chi tiêu
Tiền lương thực tiễn giúp ta hoàn toàn có thể so sánh về mức sống giữa những loại lao động ở những vùng hay vương quốc khác nhau. Tiền lương thực tế là một chỉ số về mức sống dựa trên những dạng tiêu dùng của người lao động và mái ấm gia đình họ .
Có nhiều thuật ngữ được sử dụng để nói về sự trả lương cho lao động hoặc dịch vụ. Công ước 100 của ILO ( Tổ chức Lao động quốc tế ) sử dụng thuật ngữ tiền thù lao ( remuneration ) để nói về tiền lương như một khoản thù lao được trả trực tiếp hay gián tiếp, bằng tiền mặt hoặc dưới dạng khác do người sử dụng lao động trả trực tiếp cho người lao động và phát sinh từ sự thuê muớn người lao động .
Tiền lương là phạm trù của sản xuất sản phẩm & hàng hóa và những quan hệ lao động dịch vụ thuê mướn. Mối chăm sóc đến yếu tố này ngày càng tăng vì : số người thao tác vì tiền lương và sống nhờ vào tiền lương ngày càng tăng .
Trước đây tất cả chúng ta coi tiền lương thuộc phạm trù phân phối, nhưng thời nay tiền lương được coi như một khoản ngân sách cho góp vốn đầu tư. Chất lượng và hiệu suất cao của kinh doanh thương mại thời nay còn nhờ vào vào những khoản góp vốn đầu tư có hiệu suất cao hay không. Ngày nay người ta thuê nhân công để thành công xuất sắc chứ không phải để thất bại. Đầu tư đúng vào nguồn nhân công chất lượng là một bảo vệ cho sự thành công xuất sắc .

Những đặc trưng của tiền lương có thể tóm tắt trong một số đặc trưng như sau:

– Mức tăng của tiền lương được quyết định hành động bởi những phương tiện đi lại sống khách quan thiết yếu cho tái sản xuất sức lao động cả về số lượng và chất lượng tương thích với nhu yếu tăng trưởng xã hội .
– Tiền lương có khuynh hướng tăng lên không ngừng chính bới bản thân giá trị sức lao động tăng lên không ngừng. Việc giảm tiền lương so với mức đã dạt được sẽ gặp phải sự kháng cự can đảm và mạnh mẽ đến nỗi trên thực tiễn không được coi là một năng lực hoàn toàn có thể xảy ra trong một thời hạn dài hay trong khoanh vùng phạm vi mà người ta hoàn toàn có thể cảm nhận thấy được .
– Nhịp độ tăng trưởng của tiền lương phải chậm hơn so với nhịp độ tăng trưởng kinh tế tài chính bởi quy luật tăng trưởng tích góp của tư bản nghiêng về phần cố định và thắt chặt bảo vệ cho tái sản xuất lan rộng ra .

Chức năng tiền lương

– Chức năng thước đo giá trị: Có nghĩa là thước đo để xác định mức tiền công các loại lao động, là căn cứ để thuê mướn lao động và là cơ sở để xác định đơn giá sản phẩm.

– Chức năng tái sẩn xuất sức lao động: Đó là tái sản xuất sức lao động đơn giản nhằm bù đắp sức lao động đơn giản nhằm bù đắp sức lao động đã hao phí và nuôi sống bản thân họ và gia đình vì vậy iền lương phải bù đắp được những hao phí cả trước, trong và sau quá trình lao động, cũng như những biến động về giá cả, những rủi ro và các chi phí khác nhằm giúp người lao động phát triển toàn diện cả về mặt thể lực và chí lực.

– Chức năng kích thích: Muốn vậy tiền lương phải đủ lớn và phụ thuộc vào hiệu quả tổ chức trả lương cho người lao động tiền lương bao giờ cũng có hai mặt nếu không thực hiện được chức năng kích thích thì nó sẽ biểu hiện mặt đối lập kìm hãm sản xuất, rối loạn xã hội nhất là đối với hình thức thưởng; đó là khoản tiền bổ xung cho tiền lương, mang tính nhất thời không ổn định nhưng lại có tác dụng mạnh mẽ tới năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động.

– Chức năng tích luỹ: tiền lương không chỉ đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày mà phải có một phần để tích luỹ dự phòng cho cuộc sống lâu dài hoặc phòng rủi do bất trắc.

Nguồn : Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *