Phần khoán chi công tác phí có phải tính thuế thu nhập cá nhân?

Người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần công tác phí do người sử dụng lao động chi trả

Xem thêm : Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể

Tóm tắt câu hỏi

Xin chào luật sư. Tôi có vướng mắc như sau, nếu công ty khoán chi công tác phí cho người lao động dưới hình thức bằng tiền trả vào lương thì có phải tính thuế TNCN với phần khoán chi này không ?. Xin chân thành cảm ơn .

Luật sư tư vấn

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

– Căn cứ điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi Luật Thuế thu nhập cá thể hướng dẫn những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công :“ đ ) Các khoản quyền lợi bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức :… đ. 4 ) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại thông minh, phục trang, … cao hơn mức lao lý hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế so với một số ít trường hợp như sau : …

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015 / TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi, bổ trợ Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn những khoản chi được trừ và không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế :“ … 2. Các khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế gồm có :

…2.9. Chi  phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, ngân sách đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có vừa đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực thi đúng theo quy định kinh tế tài chính hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào ngân sách được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp ” .

Kết luận

Căn cứ những lao lý trên, trường hợp Công ty của anh / chị khoán chi công tác phí cho người lao động nếu được ghi đơn cử điều kiện kèm theo hưởng và mức hưởng tại một trong số những hồ sơ sau : Hợp đồng lao động ; Thỏa ước lao động tập thể ; Quy chế kinh tế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn ; Quy chế thưởng do quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc lao lý theo quy định kinh tế tài chính của Công ty, Tổng công ty, được tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản khoán chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động .

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề mà khách hàng chưa hiểu rõ cần giải đáp hãy liên hệ theo thông tin trên Website để được hướng dẫn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *