Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp, đặc biệt những đơn vị có hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa đặt nhiều mối quan tâm. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không? Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là gì? Giải đáp trong bài viết dưới đây.

Cách xác định thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu

Căn cứ Điều 6 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC về thuế giá trị ngày càng tăng, thuế giá trị ngày càng tăng được xác lập địa thế căn cứ vào giá tính thuế và thuế suất. Trong đó, giá tính thuế với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được xác lập như sau :

  • Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

  • Trường hợp sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu xác lập theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm .

Về thuế suất, mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu được tính theo những lao lý tại Thông tư 83/2014 / TT-BTC hướng dẫn thực thi việc vận dụng thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng so với sản phẩm & hàng hóa ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thương mại và tiêu dùng ở Nước Ta theo hạng mục hàng hoá nhập khẩu Nước Ta .

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không

Như vậy, thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu hoàn toàn có thể được xác lập theo công thức :Thuế GTGT = [ Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế NK ( nếu có ) + Thuế TTĐB ( nếu có ) + Thuế BVMT ( nếu có ) ] * Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu .

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu được khấu trừ trong trường hợp cung ứng những điều kiện kèm theo gồm có :

  • Có hóa đơn giá trị ngày càng tăng hợp pháp của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị ngày càng tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính vận dụng so với những tổ chức triển khai quốc tế không có tư cách pháp nhân Nước Ta và cá thể quốc tế kinh doanh thương mại hoặc có thu nhập phát sinh tại Nước Ta .
  • Có chứng từ thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào ( gồm có cả sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu ) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ những trường hợp giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa là quà biếu, quà Tặng Ngay của tổ chức triển khai, cá thể ở quốc tế .

Trên đây là nội dung về cách xác lập thuế GTGT cùng với giải đáp cho câu hỏi về khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu khi bảo vệ phân phối những điều kiện kèm theo về khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào theo lao lý của pháp lý .

5

/

5 ( 3 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *