Thủ tục giao đất cho thuê đất nông nghiệp đối với gia đình, cá nhân

Rate this post

Khi có nhu cầu sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải làm đơn xin giao đất, cho thuê đất. Để hộ gia đình, cá nhân nắm rõ hơn về hồ sơ cũng như trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, Luật Hồng Minh xin chia sẻ đến quý vị bài viết dưới đây:

1. Căn cứ giao đất, cho thuê đất

* Căn cứ giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân: UBND cấp huyện quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân dựa trên 02 căn cứ sau:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ( trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ lao lý chi tiết cụ thể diện tích quy hoạnh đất được phép chuyển mục tiêu, diện tích quy hoạnh đất được giao, cho thuê đất … ) .
– Nhu cầu sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể biểu lộ trong đơn xin giao đất .

* Các trường hợp giao đất: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất sẽ thuộc một trong hai trường hợp: Có thu tiền sử dụng đất hoặc không thu tiền sử dụng đất, cụ thể:

Thủ tục giao đất cho thuê đất nông nghiệp

Trường hợp 1: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Theo Điều 54 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước giao đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể không thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau :
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp ( mỗi địa phương sẽ có hạn mức giao đất riêng theo quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ) .

Lưu ý: Hạn mức là quy định về giới hạn diện tích đất tối đa mà hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước giao để sử dụng.

– Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên .

Trường hợp 2: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao đất ở .

* Các trường hợp cho thuê đất:  Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhu yếu liên tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao .

Thành phần hồ sơ đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Theo Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì thành phần hồ sơ xin giao đất,  thuê đất bao gồm:

  • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT
  • Trích lục map địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

* Thành phần hồ sơ phòng tài nguyên lập để trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tình bao gồm:

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT
+ Trích lục map địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
+ Văn bản đánh giá và thẩm định nhu yếu sử dụng đất ; thẩm định và đánh giá điều kiện kèm theo giao đất, cho thuê đất
+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định hành động giao đất ( Mẫu số 02 ) hoặc dự thảo quyết định hành động cho thuê đất ( Mẫu số 03 ) phát hành kèm theo thông tư 30/2014 / TT-BTNMT

Thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân

Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường của Huyện

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của người xin giao đất, thuê đất thì Phòng Tài nguyên môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá hồ sơ
Sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động giao đất
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính của người được giao đất, cho thuê đất.

Đối với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và thuê đất thì người sử dụng đất phải tiến hành nộp tiền sử dụng đất

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai giao đất trên thực địa và trao Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất .
Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ huy update, chỉnh lý cơ sở tài liệu đất đai, hồ sơ địa chính .

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề quý khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *