ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC PHÁ SẢN

Hiện nay, do tác động ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã rơi vào thực trạng khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính, không đủ ngân sách để chi trả lương cho người lao động, cũng như thanh toán giao dịch những khoản nợ đến hạn và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác với Nhà nước. Theo đó, những doanh nghiệp đã triển khai thủ tục phá sản để bảo vệ quyền và quyền lợi của chủ thể tương quan. Với mục tiêu tương hỗ pháp lý cho doanh nghiệp, sau đây Công ty Luật AMI xin gửi đến Quý bạn đọc điều kiện kèm theo và trình tự xử lý thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Nước Ta .

 

Điều kiện tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp:

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, tức không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán (Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014).

 

Chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: 

  • Chủ thể có quyền:

+ Chủ nợ ( không có bảo vệ hoặc có bảo vệ một phần ) ;
+ Người lao động, công đoàn ;
+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 20 % số CP đại trà phổ thông trở lên hoặc một tỉ lệ khác do Điều lệ công ty pháp luật so với doanh nghiệp thuộc mô hình Công ty CP ;
+ Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện thay mặt pháp lý của hợp tác xã là thành viên của liên hiệp hợp tác xã .

  • Chủ thể có nghĩa vụ:

+ Người đại diện thay mặt pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã ;
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, quản trị Hội đồng quản trị của công ty CP, quản trị Hội đồng thành viên của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh .
( Điều 5 Luật Phá sản năm trước )

 

Quy trình giải quyết thủ tục phá sản:

Bước 1: Người có quyền, nghĩa vụ chuẩn bị đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và những tài liệu, giấy tờ liên quan đến các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến tòa án nhân dân. Ngày nộp đơn được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. (Điều 30 Luật Phá sản 2014)

Bước 3: Tòa án nhận đơn yêu cầu và thụ lý yêu cầu phá sản đối với doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Sau khi nhận đơn yêu cầu, Tòa án sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thông báo cho người yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí (nếu có); hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; hoặc chuyển đơn đến tòa án khác có thẩm quyền; hoặc trả lại đơn. (Điều 32 Luật Phá sản 2014)

Tòa án nhân dân thực thi thụ lý đơn khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản, trường hợp được miễn thì thời gian thụ lý tính từ ngày Tòa án nhận đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản. ( Điều 39 Luật Phá sản năm trước )

Bước 4: Tòa án nhân dân ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và gửi quyết định cho các bên liên quan. Trong quá trình đó, Tòa án sẽ tiến hành các biện pháp nhằm bảo toàn tài sản doanh nghiệp. (Điều 42 Luật Phá sản 2014)

Người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề xuất xem xét lại quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động .

Bước 5: Tòa án tiến hành triệu tập hội nghị chủ nợ trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản hoặc ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ tùy điều kiện nào đến sau.

Hội nghị chủ nợ chỉ được thực thi khi có số chủ nợ tham gia đại diện thay mặt cho tối thiểu 51 % tổng số nợ không có bảo vệ. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản được phân công xử lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ. Trường hợp không phân phối điều kiện kèm theo hợp lệ, Tòa án triệu tập Hội nghị chủ nợ lần 2 .
Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra nghị quyết ý kiến đề nghị đình chỉ xử lý nhu yếu mở thủ tục phá sản ; hoặc ý kiến đề nghị vận dụng giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; hoặc ý kiến đề nghị công bố phả sản doanh nghiệp, hợp tác xã .

Bước 6: Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Tòa án ra quyết định hành động công bố phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã khi :
– Hội nghị chủ nợ triệu tập lần 2 nhưng không đủ điều kiện kèm theo triển khai hoặc hội nghị chủ nợ không hề trải qua nghị quyết : trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hiệu quả họp hội nghị chủ nợ
– Hội nghị chủ nợ trải qua nghị quyết trong đó ý kiến đề nghị công bố phá sản doanh nghiệp : trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của hội nghị chủ nợ .
( Điều 106, Điều 107 Luật Phá sản năm trước )

Bước 7: Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động công bố phán sản, cơ quan thi hành án dân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm ra quyết định hành động thi hành và phân công Chấp hành viên thi hành quyết định hành động công bố phá sản .

Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn tương quan đến điều kiện kèm theo và trình tự mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp cần tương hỗ, Quý bạn đọc vui mừng liên hệ để được giải đáp .

CÔNG TY LUẬT AMI

Địa chỉ: 50 Nguyễn Tri Phương, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0941 767 076

Email: amilawfirmdn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *