Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư để thực thi hợp đồng gia công cho thương nhân quốc tế

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư để thực thi hợp đồng gia công cho thương nhân quốc tế
+ Bước 2 : tin tức trên tờ khai hải quan được Hệ thống tự động hóa kiểm tra để nhìn nhận những điều kiện kèm theo được đồng ý ĐK tờ khai hải quan. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan thực thi kiểm tra điều kiện kèm theo ĐK tờ khai và những chứng từ thuộc hồ sơ hải quan .
+ Bước 3 : Căn cứ quyết định hành động kiểm tra hải quan được Hệ thống tự động hóa thông tin, việc giải quyết và xử lý được thực thi : Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan và quyết định hành động thông quan sản phẩm & hàng hóa .
Kiểm tra những chứng từ tương quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc những chứng từ có tương quan trên cổng thông tin một cửa vương quốc để quyết định hành động việc thông quan sản phẩm & hàng hóa hoặc kiểm tra thực tiễn sản phẩm & hàng hóa để quyết định hành động thông quan .
+ Bước 4 : Thông quan sản phẩm & hàng hóa .

– Cách thức thực hiện: điện tử

– Thành phần, số lượng hồ sơ: khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

* Thành phần :
+ Tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu theo những chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II phát hành kèm Thông tư này .
Trường hợp triển khai trên tờ khai hải quan giấy theo lao lý tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ / năm ngoái / NK Phụ lục IV phát hành kèm Thông tư này ;
+ Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải giao dịch thanh toán cho người bán : 01 bản chụp ;
+ Vận tải đơn hoặc những chứng từ vận tải đường bộ khác có giá trị tương tự so với trường hợp sản phẩm & hàng hóa luân chuyển bằng đường thủy, đường hàng không, đường tàu, vận tải đường bộ đa phương thức theo pháp luật của pháp lý ( trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường đi bộ, hàng hoá mua và bán giữa khu phi thuế quan và trong nước, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu do người nhập cư mang theo đường tư trang ) : 01 bản chụp ;
+ Giấy phép nhập khẩu so với sản phẩm & hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu ; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan : 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần ;
+ Giấy thông tin miễn kiểm tra hoặc Giấy thông tin tác dụng kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo lao lý của pháp lý : 01 bản chính .
Đối với chứng từ pháp luật tại điểm d, điểm đ khoản này, nếu vận dụng chính sách một cửa vương quốc, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông tin hiệu quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử trải qua Cổng thông tin một cửa vương quốc, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan ;
+ Tờ khai trị giá : Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng tài liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính ( so với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy ). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực thi theo Thông tư của Bộ Tài chính pháp luật về việc xác lập trị giá hải quan so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ;
+ Chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa ( Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm & hàng hóa hoặc Chứng từ tự ghi nhận nguồn gốc ) : 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng tài liệu điện tử .
* Số lượng : 01

– Thời hạn giải quyết:

+ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ thao tác kể từ thời gian cơ quan hải quan tiếp đón không thiếu hồ sơ hải quan ;
+ Hoàn thành việc kiểm tra trong thực tiễn sản phẩm & hàng hóa chậm nhất là 08 giờ thao tác kể từ thời gian người khai hải quan xuất trình khá đầy đủ sản phẩm & hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa truyền thống, kiểm dịch động vật hoang dã, thực vật, bảo đảm an toàn thực phẩm theo lao lý của pháp lý có tương quan thì thời hạn hoàn thành xong kiểm tra thực tiễn sản phẩm & hàng hóa được tính từ thời gian nhận được hiệu quả kiểm tra chuyên ngành theo pháp luật .
Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định hành động việc gia hạn thời hạn kiểm tra thực tiễn sản phẩm & hàng hóa, nhưng thời hạn gia hạn tối đa không quá 02 ngày .

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a ) Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động : Chi cục Hải quan
b ) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp triển khai ( nếu có ) : không ;
c ) Cơ quan trực tiếp triển khai TTHC : Chi cục Hải quan ;
d ) Cơ quan phối hợp ( nếu có ) : Không
Chi cục Hải quan

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thông quan hàng hóa nhập khẩu.

– Lệ phí (nếu có): lệ phí hải quan 20.000 đồng/ tờ khai hải quan.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm năm trước ;
+ Điều 36 đến Điều 41 Nghị định số 08/2015 / NĐ-CP ngày 21/1/2015 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và giải pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, trấn áp hải quan ;

          + Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *