Chuyển nhượng đất đai cần giấy tờ gì?

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào ? Các bước chuyển nhượng đất ra làm sao ? thủ tục sang tên quyền sử dụng đất có dễ không ? Thì sau đây mình xin ( san sẻ lại của bên stnmt dong nai ) Nếu ai đã từng làm rồi thì cũng không quá rắc rối như một đống chữ phía dưới. Đa số khi mình đi mua đất thì bên môi giới sẽ tương hỗ mình thao tác này, nhưng mình cũng nên tìm hiểu thêm qua cho biết .

Một số lưu ý khi sang nhượng đất đai hay sang tên sổ đỏ

* Chú ý: Khi chưa công chứng thì không nên xuống tiền 100% nhé.

Thứ nhất về điều kiện kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quy định tại điều 188 luật Đất đai 2013 như sau:

1. Người sử dụng đất được triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế lao lý tại khoản 1 Điều 168 của Luật này ;b ) Đất không có tranh chấp .c ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .d ) Trong thời hạn sử dụng đất .

Sang tên Sổ đỏ là thủ tục quan trọng khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Người dân có thể tự thực hiện việc sang tên theo hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ trong bài viết dưới đây.

* Lưu ý thủ tục sang tên sổ đỏ / thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Thủ tục sang tên Sổ đỏ là thủ tục ĐK dịch chuyển đất đai, nhà ở khi chuyển nhượng, khuyến mãi ngay cho, thừa kế tại cơ quan ĐK đất đai .

Tuy nhiên, để có đầy đủ thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định thì trước tiên phải công chứng, chứng thực hợp đồng và kê khai nghĩa vụ tài chính.

2. Ngoài những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Kèm cho quyền sử dụng đất ; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này .3. Việc quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính .Theo đó khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người sử dụng phải có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất rồi, không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo vệ thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất .Như vậy kể cả trường hợp có đủ điều kiện kèm theo để được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất mà chưa làm thủ tục để được cấp thì cũng chưa được phép chuyển nhượng mà phải làm thủ tục xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trước .

Thứ hai về hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

” 3. Việc công chứng, xác nhận hợp đồng, văn bản triển khai những quyền của người sử dụng đất được triển khai như sau :a ) Hợp đồng chuyển nhượng, Tặng cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản pháp luật tại điểm b khoản này ;b ) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, gia tài gắn liền với đất mà một bên hoặc những bên tham gia thanh toán giao dịch là tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản được công chứng hoặc xác nhận theo nhu yếu của những bên ;c ) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất được công chứng hoặc xác nhận theo pháp luật của pháp lý về dân sự ;d ) Việc công chứng thực hiện tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc xác nhận triển khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã. ”Theo đó, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai thì hai bên phải xây dựng hợp đồng chuyển nhượng có công chứng xác nhận .

Thứ ba về trình tự thực hiện chuyển đổi đất đai

Bước 1: Hai bên sẽ đến văn phòng công chứng thành lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành công chứng chứng hợp đồng. Khi đi thì mình sẽ mang theo: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu của hai bên, đối với trường hợp người mua đã kết hôn thì có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, còn chưa thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ thực hiện việc sang tên sổ đỏ gồm:

– Tờ khai lệ phí trước bạ ( 02 bản do bên mua ký )– Tờ khai thuế thu nhập cá thể ( 02 bản do bên bán ký .– Hợp đồng công chứng đã lập ( 01 bản chính )– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ chính chủ ), quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất ( 01 bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền )– CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán ( 01 bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền )– Đối với trường hợp cho Tặng Kèm, thừa kế phải có sách vở chứng tỏ quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá thể .– Thời hạn có thông tin nộp thuế : 10 ngày Sau khi có thông tin thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước .

Bước 3: Kê khai hồ sơ sang tên. Hồ sơ sang tên sổ đỏ gồm:

– Đơn ý kiến đề nghị ĐK dịch chuyển ( do bên bán ký ) ; Trong trường hợp có thoả thuận trong hợp đồng về việc bên mua thực thi thủ tục hành chính thì bên mua hoàn toàn có thể ký thay .– Hợp đồng chuyển nhượng ; hợp đồng Tặng cho ; hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản ; văn bản khai nhận di sản ;– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ chính chủ ), quyền sở hữu nhà và gia tài gắn liền với đất ( bản gốc )– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ( bản gốc )– Bản sao CMND + Sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng .– Thời hạn sang tên : Theo pháp luật của pháp lý

Bước 4: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận sổ đỏ.

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Như vậy, địa thế căn cứ theo Điều 95, luật Đất đai 2013 thì thời hạn “ sang tên sổ đỏ chính chủ ” sẽ là không quá 30 ngày thao tác .Tuy nhiên, Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 tại Điều 61, khoản l pháp luật “ l ) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, Tặng cho, ĐK góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày ; ”Như vậy, nghị định số 43 hướng dẫn cụ thể luật đất đai 2013 lao lý rõ về thời hạn sang tên sổ đỏ chính chủ chỉ trong vòng 10 ngày thao tác .

Sang tên sổ đỏ bao nhiêu tiền?

Lệ phí sang tên sổ đỏ gồm:

Lệ phí địa chính : 15.000 đồng / trường hợp .Lệ phí đánh giá và thẩm định : Mức thu tính bằng 0,15 % giá trị ( sang tên ) chuyển nhượng ( tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng / trường hợp ) .

Lệ phí cấp sổ đỏ tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Phí công chứng khi thực thi thủ tục sang tên nhà đất : Căn cứ thông tư liên tịch số : 08/2012 / TTLT-BTC – BTP của Bộ tư Pháp – Bộ kinh tế tài chính mức phí công chứng được pháp luật như sau :

Dưới 50 triệu đồng ( 50 nghìn ) .Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng ( 100 nghìn ) .Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng ( 0,1 % giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch ) .Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng ( 01 triệu đồng + 0,06 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng ) .Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng ( 2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng ) .Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng ( 3,2 triệu đồng + 0,04 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng ) .Trên 10 tỷ đồng ( 5,2 triệu đồng + 0,03 % của phần giá trị gia tài hoặc giá trị hợp đồng, thanh toán giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng ( mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng / trường hợp )

Như vậy, địa thế căn cứ vào giá trị của hợp đồng hoặc giá trị gia tài khi thanh toán giao dịch mà bạn hoàn toàn có thể tính ra được phí công chứng khi thực thi thủ tục sang tên sổ đỏ chính chủ là bao nhiêu .Nguồn tìm hiểu thêm : Báo Tài nguyên và môi trường tự nhiên, Sang tên sổ đỏ chính chủ cần những sách vở gì ?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng mua và bán, sang nhượng, chuyển nhượng đất đai mới nhất năm 2019. Mẫu giấy mua và bán, sang nhượng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai theo mẫu mới nhất 2019 .Mẫu hợp đồng mua và bán nhà đất là mẫu văn bản thỏa thuận hợp tác về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm hữu nhà được thực thi để hợp thức hóa việc mua và bán, chuyển nhượng nhà đất sau khi có sự đồng ý chấp thuận giữa bên mua và bên bán. Mẫu hợp đồng mua và bán nhà ở sẽ được lập khi đã có sự đồng ý chấp thuận của bên mua và bên bán trong thanh toán giao dịch mua và bán nhà đất. Mẫu hợp đồng mua và bán nhà, chuyển nhượng quyền sử hữu đất hay còn gọi là Mẫu hợp đồng mua và bán nhà đất được sử dụng khi người chiếm hữu đất, nhà ở muốn trao lại quyền sử dụng đất, nhà ở cho người khác. Đây sẽ là mẫu văn bản sách vở thỏa thuận hợp tác thiết yếu nhất giữa 2 bên mua – bán nhà đất và được lập khi 2 bên đã thỏa thuận hợp tác xong những lao lý mua và bán .

Lưu ý khi viết hợp đồng chuyển nhượng:

– Căn cứ theo lao lý tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản được công chứng, xác nhận và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK tại cơ quan ĐK đất đai. Tuy nhiên, nếu một bên của hợp đồng là công ty kinh doanh thương mại bất động sản thì hợp đồng không cần công chứng vẫn có hiệu lực hiện hành pháp lý .– Trong hợp đồng này, cần bảo vệ những lao lý cơ bản như : tin tức của những bên ; Giải thích thuật ngữ ; Đối tượng của Hợp đồng ; Giá bán và phương pháp giao dịch thanh toán ; Thời hạn chuyển giao nhà và hồ sơ ; Bảo hành nhà ở ; Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ; chuyển giao quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm ; Vi Phạm Thị Hợp đồng và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ; Các trường hợp chấm hết Hợp đồng ; Các trường hợp bất khả kháng ; Cam kết của những bên ; Luật vận dụng và phương pháp xử lý tranh chấp ; Ngôn ngữ Hợp đồng ; Hiệu lực Hợp đồng …– Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất :+ Điều kiện tiên phong mà người sử dụng phải phân phối nếu muốn chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đó là phải có Giấy ghi nhận Quyền sử dụng đất. Đây cũng đồng thời là điều kiện kèm theo làm phát sinh nhiều quyền lợi và nghĩa vụ khác của người sử dụng như : Tặng Kèm cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn kinh doanh thương mại …+ Quy định của Luật Đất đai năm 2013 về điều này được ghi nhận như sau : “ Người sử dụng đất được thực thi những quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận ” ( khoản 1 Điều 168 ). Khi đã bảo vệ điều kiện kèm theo là “ có Giấy ghi nhận Quyền sử dụng đất ”, người chuyển nhượng còn cần phải bảo vệ thêm những điều kiện kèm theo sau mới hoàn toàn có thể thực thi việc chuyển nhượng :– Đất là đối tượng người dùng của Quyền sử dụng đất được chuyển nhượng hiện không có tranh chấp ;– Quyền sử dụng đất không bị kê biên làm gia tài bảo vệ thi hành án ;– Đất vẫn đang trong thời hạn sử dụng ;+ Luật Đất đai năm 2013 có pháp luật đơn cử về điều kiện kèm theo triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi ngay cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất : Người sử dụng đất được triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau đây 🙁 a ) Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế pháp luật tại khoản 1 Điều 168 của Luật này ;( b ) Đất không có tranh chấp ;( c ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;( d ) Trong thời hạn sử dụng đất. Ngoài những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất ; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này. Việc quy đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính. ”– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất : Người sử dụng đất nếu có khá đầy đủ những điều kiện kèm theo đã nêu trên thì hoàn toàn có thể thực thi quyền chuyển nhượng, quy đổi, khuyến mãi ngay cho, góp vốn bằng Quyền sử dụng đất … tuy nhiên điều cần chú ý quan tâm tiếp theo là việc chuyển nhượng phải được ghi nhận dưới dạng văn bản là Hợp đồng, với nội dung rõ ràng gồm có những thông tin cơ bản như 🙁 i ) tin tức của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ;( ii ) tin tức về thửa đất là đối tượng người tiêu dùng của việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất ;( iii ) Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa những bên : diện tích quy hoạnh chuyển nhượng, phương pháp giao dịch thanh toán, thời hạn chuyển nhượng … ;( iv ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ;( v ) Điều khoản xử lý tranh chấp ;( vi ) Hiệu lực của hợp đồng ;( vii ) những thỏa thuận hợp tác khác ( nếu có ). Pháp luật pháp luật rõ ràng về việc chuyển nhượng phải được biểu lộ dưới hình thức văn bản, vì thế đây cũng là một yếu tố quan trọng cần quan tâm khi thực thi chuyển nhượng Quyền sử dụng đất .– Công chứng / xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất : Công chứng / xác nhận hợp đồng chuyển nhượng là một điều kiện kèm theo bắt buộc so với hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, để việc chuyển nhượng có hiệu lực hiện hành, được pháp lý bảo vệ, đồng thời tránh trường hợp lừa đảo, một mảnh đất mà chuyển nhượng cho nhiều người như trong thực tiễn vẫn xảy ra. Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 có pháp luật như sau : “ Việc công chứng, xác nhận hợp đồng, văn bản triển khai những quyền của người sử dụng đất được thực thi như sau 🙁 a ) Hợp đồng chuyển nhượng, khuyến mãi cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản lao lý tại điểm b khoản này ;( b ) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, gia tài gắn liền với đất mà một bên hoặc những bên tham gia thanh toán giao dịch là tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản được công chứng hoặc xác nhận theo nhu yếu của những bên ”. Các bên trong quan hệ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất hoàn toàn có thể đến công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng, hoặc xác nhận hợp đồng tại Ủy ban nhân dân cấp xã / phường trước khi thực thi thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan địa chính .– Sau khi hoàn thành xong hoạt động giải trí công chứng hợp đồng tại Văn phòng công chứng, cá thể / tổ chức triển khai chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cần triển khai thủ tục ĐK chuyển nhượng tại Văn phòng ĐK đất đai tại địa phương để hoàn tất quy trình chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, tránh rủi ro đáng tiếc phát sinh do chậm triển khai thủ tục ĐK chuyển nhượng Quyền sử dụng đất .Chuyển nhượng đất đai cần sách vở gì ?

Chuyển nhượng đất đai cần sách vở gì ?

Giấy CN quyền sử dụng đất, CMND, Hộ Khẩu, Giấy ĐK kết hôn,

Sang tên sổ đỏ chính chủ mất bao lâu ?

Luật Đất đai 2013 thì thời hạn “ sang tên sổ đỏ chính chủ ” sẽ là không quá 30 ngày thao tác

Sang tên sổ đỏ chính chủ bao nhiêu tiền ?

Lệ phí địa chính : 15.000 đồng / trường hợp, Lệ phí thẩm định và đánh giá : Mức thu tính bằng 0,15 % giá trị ( sang tên )

Các bước chuyển nhượng đất thế nào ?

Trong bài viết có hình ảnh miêu tả cụ thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *