Quy trình, hồ sơ cần chuẩn bị

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu – Quy trình, hồ sơ cần chuẩn bị

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là một trong những thủ tục mà người dân hay thắc mắc trong việc mua bán nhà ở, đất đai. Dưới đây, Công ty Luật GV Lawyers sẽ hướng dẫn thủ tục làm Sổ đỏ với các quy định mới nhất cũng như quy trình hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục, các khoản tiền phải nộp khi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu. Mời bạn đọc cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu

Trường hợp 1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ đề nghị xin làm thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu của hộ gia đình và cá nhân khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất gồm các giấy tờ:

1. Đơn ĐK, cấp Sổ đỏ theo Mẫu 4 a / ĐK ;

2. Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Giấy tờ theo lao lý Điều 100 Luật Đất đai 2013, gồm :

 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực);
 • Những giấy tờ về quyền sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong suốt quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 do UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) xác nhận là đã sử dụng từ trước ngày 15/10/1993;
 • Giấy tờ thanh lý và hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế và tặng cho quyền sử dụng đất hay các tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa và nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Các loại giấy tờ theo đúng quy định trên mà đứng tên người khác (có kèm theo giấy chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký);
 • Bản án hay quyết định của Tòa án về quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân…;
 • Quyết định giao đất và cho thuê đất của Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân từ trước ngày 15/10/1993 mà đến ngày 01/07/2014 chưa được cấp Sổ đỏ;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất được các cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho những người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở và tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ (hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT).

Giấy tờ về quyền sử dụng đất được pháp luật tại Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ( sửa đổi, bổ trợ bởi Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ) : Sổ mục kê đất và sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 .
Một trong những sách vở được lập ra trong quy trình thực thi ĐK ruộng đất theo Chỉ thị số 299 – TT gồm :

 • Biên bản xét duyệt từ Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp;
 • Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp được UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hay cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
 • Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với những trường hợp không có Biên bản xét duyệt, bản tổng hợp… để thực hiện thủ tục cấp sổ đổ lần đầu;
 • Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã và cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất;
 • Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa do UBND cấp xã, cấp huyện hay cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất nhà ở;
 • Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ và chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP.

3 Giấy tờ về gia tài gắn liền với đất đai như : giấy ghi nhận khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, giấy ghi nhận về quyền sở hữu nhà tại, ghi nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng và ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm ( nếu có gia tài và có nhu yếu về ghi nhận quyền sở hữu ) .
Trường hợp ĐK về quyền sở hữu nhà tại, những khu công trình thiết kế xây dựng thì phải có sơ đồ nhà tại, và khu công trình thiết kế xây dựng ( trừ trường hợp trong sách vở về quyền sở hữu nhà tại và khu công trình thiết kế xây dựng đã có sơ đồ tương thích với thực trạng nhà tại và khu công trình đã kiến thiết xây dựng ) .

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (như biên lai nộp thuế và tiền sử dụng đất…); giấy tờ liên quan đến việc miễn và giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, và các tài sản gắn liền với đất (nếu có). Ngoài các giấy tờ theo quy định trên, khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Lưu ý :

 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc nhóm đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở và việc sử dụng đất ở Việt Nam thì phải giấy chứng minh theo quy định.
 • Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có thêm nhu cầu được cấp sổ đỏ thì chỉ cần nộp đơn đề nghị cấp sổ đỏ Mẫu số 04a/ĐK.

Trường hợp 2. Không có giấy tờ quyền sử dụng đất

Trường hợp không có sách vở tương quan về quyền sử dụng đất ( Theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 ), khi có nhu yếu về cấp Sổ đỏ thì cần sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ với những sách vở sau :

 • Xác nhận của UBND cấp xã về sử dụng đất ổn định và lâu dài;
 • Xác nhận của UBND cấp xã về việc không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch;
 • Đơn đăng ký và cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính như: Biên lai nộp thuế và tiền sử dụng đất.

Cấp sổ đỏ lần đầu

Thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

Các bước thực hiện

Theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu được thực hiện qua các bước:

Bước 1. Nộp hồ sơ

 • Hộ gia đình và cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Hộ gia đình và cá nhân có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Lưu ý : Địa phương nào đã xây dựng Bộ phận một cửa thì phải nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa .

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

Trường hợp 1 : Nếu hồ sơ thiếu, chưa không thiếu hay chưa hợp lệ thì phải thông tin và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ trợ ( trong thời hạn 03 ngày thao tác ) .

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ và chính xác thông tin vào Sổ tiếp nhận, viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu.

Xử lý nhu yếu cấp Sổ cho hộ mái ấm gia đình và cá thể :

 • Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền cần phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp Sổ;
 • Hộ gia đình và cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận và tiền sử dụng đất (nếu có). Khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn và chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Trả kết quả

Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai sẽ triển khai trao Sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ, sau khi triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho Ủy Ban Nhân Dân cấp xã để trao Sổ đỏ cho hộ mái ấm gia đình và cá thể nộp hồ sơ tại cấp xã .

Thời gian giải quyết

Theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn làm thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu được quy định như sau:

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ ; không quá 40 ngày so với những xã miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng sâu và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
Thời hạn cấp Sổ đỏ không tính những thời hạn sau :

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ tại xã;
 • Thời gian thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
 • Các ngày nghỉ, ngày lễ được pháp luật quy định;
 • Thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật;
 • Thời gian trưng cầu giám định.

Chi phí thực hiện thủ tục làm Sổ đỏ năm 2020 

Người nhu yếu phải nộp 1 số ít khoản tiền nhất định, gồm : lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ và tiền sử dụng đất ( nếu có ) .

Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu được tính như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

 • Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất được quy định tại Bảng giá đất được UBND cấp tỉnh ban hành ngay lúc kê khai lệ phí trước bạ.
 • Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích của thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức và cá nhân do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định, nhằm cung cấp cho cơ quan Thuế.

Ví dụ: Thửa đất có diện tích 100m2, giá đất ở chỗ có thửa đất là 2,000,000đ/m2, lệ phí trước bạ cần phải nộp để làm Sổ đỏ là:

Lệ phí trước bạ = 200,000,000 đồng x 0.5% = 1,000,000 đồng

XEM THÊM Lệ phí trước bạ là gì ? Đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ

Tiền sử dụng đất

Khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu, người yêu cầu thuộc các trường hợp sau thì phải nộp tiền sử dụng đất.

 • Trường hợp 1: Hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về Quyền sử dụng đất.
 • Trường hợp 2: Hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến 01/07/2014 khi được cấp Sổ đỏ mà vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải thực hiện nộp tiền.
 • Trường hợp 3: Hộ gia đình và cá nhân được sử dụng đất theo bản án,  theo quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải…nếu chưa nộp thì cần phải nộp tiền sử dụng đất.

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ theo thông tin từ cơ quan Thuế .

Lệ phí cấp Sổ đỏ

Theo Thông tư 250 / năm nay / TT-BTC lệ phí cấp Sổ đỏ thực thi theo mức thu được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động. Ngoài những khoản tiền cần phải nộp trên, khi xin cấp Sổ đỏ người có nhu yếu phải nộp những khoản phí khác như : phí đánh giá và thẩm định thửa đất, phí đo đạc … Mức thu này tùy theo lao lý đơn cử của từng tỉnh .
XEM THÊM : Thủ tục triển khai sang tên sổ đỏ mất bao lâu

Hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu

Chậm cấp Sổ đỏ, người dân cần làm gì?

Theo  quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013 khi quá thời hạn về việc  thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì người dân được quyền khiếu nại và khởi kiện quyết định hành chính hay hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Khiếu nại

Hình thức 1: Khiếu nại bằng đơn

Bước 1. Chuẩn bị đơn khiếu nại : Theo lao lý tại Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 thì người khiếu nại phải chuẩn bị sẵn sàng đơn khiếu nại .
Nội dung đơn khiếu nại :

 • Phải ghi rõ ngày, tháng và năm khiếu nại;
 • Tên và địa chỉ của người viết đơn khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và cá nhân bị khiếu nại;
 • Nội dung, lý do khiếu nại và tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại;
 • Đơn khiếu nại phải đươc người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Bước 2. Gửi đơn đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường .

Hình thức 2: Khiếu nại trực tiếp

Người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hay người đảm nhiệm ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và nhu yếu người khiếu nại ký hoặc hoàn toàn có thể điểm chỉ xác nhận vào văn bản và trong đó có ghi rõ nội dung như khiếu nại bằng đơn .

Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Đối tượng khởi kiện là quyết định hành động hành chính và hành vi hành chính về chậm cấp, phủ nhận cấp dù có đủ điều kiện kèm theo hay những hành vi xấu đi khác khi làm Sổ đỏ .
Theo Điều 31 Luật Tố tụng Hành chính năm ngoái hộ mái ấm gia đình và cá thể nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi mà có Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai .

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là một trong những điều cần quan tâm khi thực hiện việc mua bán nhà đất. Hy vọng với bài chia sẻ trên sẽ làm hài lòng bạn đọc.

5/5 – ( 500 votes )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *