Có được cấp lại sổ đỏ do bị mất hay không? theo quy định luật pháp luật

Câu hỏi: Có được cấp lại sổ đỏ do bị mất hay không?

Tôi bị mất sổ đỏ do người quen lấy trộm. Bây giờ người đó đã bỏ địa phương. Xin hỏi sổ đỏ bị mất có tác động ảnh hưởng gì đến quyền sử dụng đất của tôi không ? Trường hợp của tôi hoàn toàn có thể làm lại sổ đỏ được không ? Và thủ tục như thế nào ?

Có được cấp lại sổ đỏ do bị mất hay không?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã chăm sóc và gửi câu hỏi về hộp thư tư vấn của Phamlaw. Về yếu tố của bạn, chúng tôi xin vấn đáp như sau :Theo pháp luật của pháp lý đất đai thì giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( hay còn gọi là sổ đỏ ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Bên cạnh đó, pháp luật dân sự cũng đã pháp luật rõ : “ Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt gia tài theo chuyển nhượng ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo lao lý của luật ” .Do đó những thanh toán giao dịch tương quan đến bất động sản theo lao lý của pháp lý đều phải do người có tên trên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thực thi hoặc phải có sự chuyển nhượng ủy quyền bằng văn bản cho người khác, được công chứng xác nhận mới có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý. Vì thế, mặc dầu bạn bị mất sổ đỏ nhưng việc này cũng không tác động ảnh hưởng đến quyển sử dụng đất của bạn .Thêm vào đó, theo lao lý tại điểm k khoản 1 Điều 99 Luật đất đai năm 2013 thì bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể xin cấp lại giấy ghi nhận đã bị mất. Cụ thể, tại Điều 77 Nghị định 43/2014 / NĐ – CP pháp luật :“ Cấp lại Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng do bị mất :

  1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương .

  1. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
  2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

Như vậy, để xin cấp lại sổ đỏ, bạn nên khai báo với Ủy Ban Nhân Dân xã nơi đăng kí quyền sử dụng đất để Ủy Ban Nhân Dân xã niêm yết thông tin mất giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sau 30 ngày bạn nộp 01 bộ hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng ĐK đất đai cấp xã, phường nơi bạn cư trú để xin cấp lại .Hồ sơ cấp lại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất gồm có :– Đơn ý kiến đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận theo Mẫu số 10 / ĐK ;– Giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc đã niêm yết thông tin mất giấy ; sách vở chứng tỏ đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, cá thể quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó .

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn có liên quan đến câu hỏi “Có được cấp lại sổ đỏ do bị mất hay không?“. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc muốn được tư vấn thêm hoặc cần chúng tôi thực hiện các thủ tục pháp lý, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0973938866 hoặc qua tổng đài 19006284.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm :

4.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *