Mẫu thông báo mời thầu mới nhất – Luật Quốc Huy

Mẫu thông báo mời thầu được sử dụng trong khâu lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện các Hợp đồng như Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, Hợp đồng mua sắm hàng hóa, xây lắp, lắp đặt thiết bị; Hợp đồng phi dịch vụ,… Mẫu thông báo mời thầu lựa chọn nhà thầu để ký kết Hợp đồng đối tác đầu tư, Hợp đồng đối tác công tư, dự án đầu tư,… Mẫu thông báo mời thầu là một văn bản đảm bảo cho việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở cạnh tranh năng lực, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả kinh tế cao. Mẫu thông báo mời thầu là văn bản không thể thiếu trong quá trình tổ chức mời thầu, đấu thầu xây dựng, đấu thầu mua sắm hàng hóa,…

Luật Quốc Huy ra mắt tới bạn đọc bạn đọc Mẫu thông báo mời thầu mới nhất, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm và tải về máy để thuận tiện trong việc nghiên cứu và điều tra, vận dụng. ( File tải về : Mẫu thông báo mời thầu mới nhất ) .

Bạn đọc có thể xem thêm một số biểu mẫu dưới đây:

Mẫu 7 Mẫu thông báo mời thầu mới nhất

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

Kính gửi : Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:2…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại / fax / email : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau :

 1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]3 ………………………………………………………………………………………………………
 • Loại gói thầu:

Xây lắp Mua sắm sản phẩm & hàng hóa Tư vấn Phi tư vấn Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] ………………………………………..
 • Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ] ……………………………….
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]……………………………………
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) [ghi tên dự án, dự toán mua sắm] ……………………………………………………………………….
 2. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]………………………………………………………………………………………………………..
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] …………………………………………………………………………………………………………………
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]………………………………………………
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. đến trước ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính) 4.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email] ………………………………………………………………………
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 5 …………………………………………………………………………..
 8. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] 6 …………………………………………………………………………………..
 9. Thời điểm đóng thầu ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. 7
 10. Thời điểm mở thầu ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. 8

… … .., ngày … … .. tháng … … .. năm … … ..

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

4 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

5 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 2.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.

6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 3% giá gói thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.

8 Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Trên đây là nội dung Mẫu thông báo mời thầu mới nhất. Nếu bạn còn bất kỳ do dự, vướng mắc hay nội dung chưa rõ về pháp luật của Mẫu thông báo mời thầu mới nhất xin sung sướng liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và nhu yếu phân phối dịch vụ pháp lý tương quan .
Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những quan điểm phản hồi, góp phần của bạn nhiều hơn nữa để chúng tôi được tiếp thu, ghi nhận và ngày càng hoàn thành xong .
Xin chân thành cảm ơn người sử dụng !

Mẫu thông báo mời thầu mới nhất – Luật Quốc Huy5 (100%)

3

votes ( 100 % ) votes

Click vào button “Download” bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.