Từ năm 2021, nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày?

Người lao động khi không liên tục thao tác cần báo trước cho công ty. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đơn cử phải báo trước bao nhiêu ngày. Vậy, từ 2021, chấm hết hợp đồng lao động phải báo trước bao nhiêu ngày ?

Phải báo trước bao nhiêu ngày khi nghỉ việc?

Em đang thao tác tại một công ty xuất, nhập khẩu đến nay là 03 năm. Hiện tại do 1 số ít nguyên do cá thể nên em muốn xin nghỉ việc. Cho em hỏi, em phải báo trước mấy ngày ? – Phạm Chi ( chipham…@gmail.com ) .

Trả lời:

Thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

Theo khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, quyền đơn phương chấm hết hợp đồng của người lao động được lao lý :

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau :
a ) Ít nhất 45 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ;
b ) Ít nhất 30 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ;
c ) Ít nhất 03 ngày thao tác nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng ;
d ) Đối với 1 số ít ngành, nghề, việc làm đặc trưng thì thời hạn báo trước được triển khai theo pháp luật của nhà nước .

Như vậy, phải dựa vào hợp đồng lao động bạn ký với công ty để xác định được số ngày cần báo trước. Cụ thể:

– Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, báo trước tối thiểu 45 ngày thao tác .
– Hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn từ 12-36 tháng, báo trước tối thiểu 30 ngày thao tác .
– Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng, báo trước tối thiểu 03 ngày thao tác .

Ngoài ra, cũng tại Điều 35 Bộ luật này có quy định thêm các trường hợp người lao động nghỉ việc không cần báo trước, bao gồm:

– Không được sắp xếp theo đúng việc làm, khu vực thao tác hoặc không được bảo vệ điều kiện kèm theo thao tác theo thỏa thuận hợp tác, trừ trường hợp chuyển người lao động làm việc làm khác so với hợp đồng lao động .
– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì nguyên do bất khả kháng .
– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng tác động đến sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự ; bị cưỡng bức lao động .
– Bị quấy rối tình dục tại nơi thao tác .
– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc nếu có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh .
– Đủ tuổi nghỉ hưu theo lao lý của Bộ luật Lao động 2019 .
– Người sử dụng lao động cung ứng thông tin không trung làm tác động ảnh hưởng đến việc triển khai hợp đồng lao động .

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp được hưởng quyền lợi gì?

Em thao tác theo hợp đồng không xác lập thời hạn tại công ty du lịch được gần 04 năm. Em đã báo trước 45 ngày tính đến lúc em xin nghỉ việc. Vậy khi nghỉ, ngoài lương em còn được hưởng những khoản tiền hay quyền lợi và nghĩa vụ gì không ? – Nguyễn Thương ( thuongnguyen…@gmail.com ) .

Trả lời:

Trong trường hợp chấm hết hợp đồng lao động hợp pháp, bạn sẽ được thanh toán giao dịch tiền lương, hưởng trợ cấp thôi việc, hoàn trả những loại sách vở … Cụ thể như sau :

Trợ cấp thôi việc

Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động lao lý như sau :

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này…

Vậy, bạn sẽ nhận được trợ cấp thôi việc do công ty chi trả nếu bạn chấm hết hợp đồng hợp pháp và đủ điều kiện kèm theo như trên .

Thanh toán tiền lương và các quyền lợi khác

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động lao lý như sau :

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm hết hợp đồng lao động
1. Trong thời hạn 14 ngày thao tác kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động, hai bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch vừa đủ những khoản tiền có tương quan đến quyền hạn của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây hoàn toàn có thể lê dài nhưng không được quá 30 ngày :
a ) Người sử dụng lao động không phải là cá thể chấm hết hoạt động giải trí ;

3. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính sách vở khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động ;
b ) Cung cấp bản sao những tài liệu tương quan đến quy trình thao tác của người lao động nếu người lao động có nhu yếu. Ngân sách chi tiêu sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả .

Vậy, các quyền lợi người lao động được hưởng bao gồm:

– Được giao dịch thanh toán vừa đủ những khoản tiền tương quan đến quyền hạn của mình trong vòng 14 ngày từ ngày chấm hết hợp đồng .
– Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bản chính những sách vở khác nếu người sử dụng lao động đang giữ của người lao động .
– Bản sao những tài liệu tương quan đến quy trình thao tác nếu người lao động có nhu yếu .

Ngoài ra, nếu bạn làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên thì mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

nghi viec phai bao truoc bao nhieu ngay

Từ năm 2021, nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày? (Ảnh minh họa)

Không ký hợp đồng lao động, nghỉ việc có cần báo trước?

Tôi thao tác tại khu công nghiệp đồ da đã được gần 02 năm nhưng từ đó đến nay tôi không được thông tin về ký hợp đồng lao động. Giờ tôi có việc gấp nên muốn xin nghỉ việc luôn thì công ty vấn đáp phải báo trước 45 ngày. Cho tôi hỏi, công ty vấn đáp như vậy có đúng không, tôi có cần báo trước khi nghỉ việc không ? – Hùng Lê ( lehung…@gmail.com ) .

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, trước khi nhận người lao động vào thao tác, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động .
Đồng thời, Điều 14 Bộ luật này cũng pháp luật về hình thức hợp đồng lao động như sau :

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .
Hợp đồng lao động được giao kết trải qua phương tiện đi lại điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản .
2. Hai bên hoàn toàn có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói so với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này .

Với thông tin bạn phân phối, bạn đã thao tác tại công ty được gần 02 năm, việc làm của bạn có đặc thù liên tục, liên tục, không thay đổi. Vì vậy, công ty phải có nghĩa vụ và trách nhiệm giao kết hợp đồng bằng văn bản với bạn. Trường hợp công ty không giao kết hợp đồng với bạn hoàn toàn có thể xem là vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động ( theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020 / NĐ-CP ngày 01/3/2020 ) .
Theo lao lý tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ việc khi triển khai báo trước như sau :
– Ít nhất 45 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn .
– Ít nhất 30 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng .
– Ít nhất 03 ngày thao tác nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng .
( Đối với 1 số ít ngành, nghề, việc làm đặc trưng thì thời hạn báo trước được triển khai theo lao lý của nhà nước ) .
Bởi vì giữa bạn và công ty không giao kết hợp đồng lao động nên không hề xác lập được bạn thao tác theo hình thức nào để biết được số ngày phải báo trước. Hơn nữa, trường hợp công ty không thực thi giao kết hợp đồng lao động với người lao động thao tác liên tục, liên tục từ 03 tháng trở lên đã vi phạm lao lý theo nghiên cứu và phân tích trên .

Như vậy, việc công ty yêu cầu bạn phải báo trước 45 ngày là không có căn cứ. Trường hợp của bạn không cần báo trước mà vẫn có thể nghỉ việc hưởng lương những ngày đã làm việc.

Vi phạm thời hạn báo trước khi nghỉ việc có phải bồi thường không?

Công ty em có một bạn nhân viên cấp dưới ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm. Bạn ấy xin nghỉ việc vào tháng tới và dự tính nộp đơn nghỉ việc. Tuy nhiên sau ngày nộp đơn nghỉ việc bạn ấy đã nghỉ luôn. Vậy, bạn nhân viên cấp dưới này có cần bồi thường cho công ty em không và nếu có thì mức bồi thường thế nào ? – Phạm Định ( ppdinh…@gmail.com ) .

Trả lời:

Về việc bồi thường cho công ty

Người lao động có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, tuy nhiên cần báo trước theo lao lý sau ( địa thế căn cứ khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động ) :

a ) Ít nhất 45 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ;
b ) Ít nhất 30 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ;
c ) Ít nhất 03 ngày thao tác nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng ;
d ) Đối với 1 số ít ngành, nghề, việc làm đặc trưng thì thời hạn báo trước được triển khai theo lao lý của nhà nước .

Nhân viên công ty bạn làm việc theo hợp đồng có thời hạn 01 năm (12 tháng) nên thuộc trường hợp phải báo trước ít nhất 30 ngày làm việc. Tuy nhiên, khi nộp đơn xong bạn ấy nghỉ việc luôn là vi phạm thời hạn báo trước, bởi vậy bạn ấy phải bồi thường cho công ty.

Mức bồi thường khi NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Cụ thể, địa thế căn cứ Điều 40 Bộ luật Lao động 2019, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm hết hợp đồng lao động trái pháp lý :

1. Không được trợ cấp thôi việc .
2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước .
3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động ngân sách huấn luyện và đào tạo pháp luật tại Điều 62 của Bộ luật này .

Nếu nhân viên công ty bạn vi phạm quy định về thời hạn báo trước khi nghỉ việc thì sẽ không được trợ cấp thôi việc, phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương theo hợp đồng, một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước và phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty.

Như vậy, bạn nhân viên này vi phạm thời hạn phải báo trước khi nghỉ việc nên phải bồi thường cho công ty theo các khoản cụ thể như trên.

Trên đây là giải đáp nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày từ 2021. Người lao động nên tìm hiểu và khám phá kỹ những thông tin để bảo vệ quyền và quyền lợi cho mình. Nếu còn vướng mắc nào khác, bạn đọc sung sướng để lại câu hỏi tại đây .

>> Khi nào người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *