THIÊN CƠ – CỰ MÔN

Trước hết nói về Thiên Cơ Cự Môn đồng cung tức là cách Cơ Cự đồng lâm. Cách này có những nét đặc trưng, không hề không chú ý quan tâm. Cổ ca viết : ” Với Cự Môn đứng chung, khả dĩ vào vũ chức nơi biên ải, cần phải thêm Quyền phùng Sát để lập sự nghiệp ”. Như thế cổ ca muốn nói rằng Cơ Cự được Hóa Quyền, mà gặp Tứ Sát không phải ở bản tam cung mà ở tam hợp chiếu, chủ quí hiển về võ chức. Thiên Cơ Cự Môn đông cung tại Mão Dậu, Mão tốt hơn Dậu. Thiên Cơ thuộc Mộc, tại Dậu bị Kim khắc chế, ở Mão đọc vượng khí của Mộc. Cự Cơ cũng có khuyết điểm, dễ thành sốc nổi, không thiết thực, còn có tệ hại là học nhiều mà không thành. Cự Cơ giao du với quân tử tự nhiên sẽ có phong khí thanh cao tiết nghĩa.

Sắc thái này tạo ra miệng lưỡi lanh lẹ, phản ứng nhạy bén, làm việc uể oải, dễ có đầu không đuôi. Bị ảnh hưởng của Nhật Nguyệt nên tính người dễ thành lúc nóng lúc lạnh, lại còn tính khí hẹp hòi.

Bạn đang đọc: THIÊN CƠ – CỰ MÔN

Cơ Cự rất ngại gặp sát kị, dù giàu sang cũng không nên có Kình Đà, khiến nhiều thị phi sau sống lưng. Lúc trẻ nhiều trắc trở, bất đắc chí, suy bại. Nữ mệnh bất lợi hôn nhân gia đình, dễ có trở ngại tình cảm. Cơ Cự gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc đối cung, nếu không có sát tinh đều chủ về sự nghiệp đổi khác, được đề bạt, có vị thế cao. Nếu gặp sát tinh chỉ thông thường, vẫn có vị thế. Không cát, chỉ có sát tinh tất cuộc sống nhiều trắc trở.

Nữ mệnh Cơ Cự không nên gặp Hoá Kỵ, dễ sa chân lỡ bước, thích đùa với lửa.

Cung mệnh ở Mão thường vô chính diệu, mượn Cơ Cự tại Dậu thì những sao hội hợp không còn là Nhật Nguyệt Thiên Lương, đặc thù có đổi khác. Sự phân biệt này càng có lợi về phát huy tài ăn nói, thao tác mạch lạc lớp lang, nhưng bên trong lại nhiều thủ đoạn, phương diện tình cảm thì lạnh nhạt. Mệnh cung vào đại hạn hoặc lưu niên, nếu không có cát tinh tất nhiều điều tiếng thị phi. Gặp sao sát kỵ thì không được yên ấm, nhiều phiền muộn. Nếu gặp những sao phụ tá cát thì nên tìm thời cơ đổi khác. Gặp Lộc Tồn Thiên mã đặc biệt quan trọng tốt cho ra ngoài cầu tài .

Đây là cách ví von thời xưa, thực tế thời nay Cự Cơ hội Quyền Sát cũng chưa chắc đã theo binh nghiệp. Thiên Cơ chủ về đa tài đa nghệ đa học, nhưng khác với đa học của Xương Khúc chủ về thi cử khoa giáp.

Trường hợp Cơ Cự Kị là đặc biệt quan trọng hơn nữa. Cơ Kỵ là ẩn tàng quá nhiều mà thành ảo tưởng, là thứ ảo tưởng tự tin, mong đợi mà thiếu lực xung kích hoặc thiếu lý lẽ. Có thêm Cự Môn là được bổ đắp cả quyền tinh, sức mạnh và lý luận. Nhưng phải thêm Hóa Khoa, Khôi việt mới ăn thua và kỵ với Thai Phụ Phong Cáo. Có Thai Cáo sẽ tăng tính quyền uy tự hào của Cự Môn, khiến cho giảm công dụng của cả Hóa Khoa lẫn Thiên Cơ. Qua kinh nghiệm tay nghề thì cách cuộc trên mang nhiều biến hóa, nếu Thiên Cơ Hóa Lộc lại không thành võ nghiệp chỉ mưu sinh dư dả giàu sang. Cự Cơ Hóa Lộc mà gặp Hỏa Linh, kể luôn cả chuyện mưu sinh cũng thăng trầm vô độ, hoặc danh lợi hư ảo. Bởi vậy cách Thiên Cơ Cự Môn cần Hóa Quyền hơn Hóa Lộc. Trường hợp bị Hóa Kị kể như hỏng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Source: https://iseo1.com
Category: Phong Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *