Thành lập trường đại học và 9 vấn đề quan trọng nhất.

9. Các yếu tố về lao động và bảo hiểm khi thành lập trường đại học7. Các yếu tố tương quan tới kế toán, kinh tế tài chính so với công ty trường đại trà phổ thôngNhu cầu có được giáo dục tiên tiến và phát triển ngày càng tăng trong xã hội, đặc biệt quan trọng ở những mái ấm gia đình có thu nhập cao. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư quốc tế tham gia kinh doanh thương mại giáo dục, thành lập trường đại học. Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn về thủ tục thành lập trường đại học vốn quốc tế .

Danh mục

Table of Contents

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập trường phổ thông vốn nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập trường phổ thông vốn nước ngoài là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Các luật thuế hiện hành;
 • Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Trong Hệ thống ngành kinh tế tài chính Nước Ta, giáo dục đại học là hoạt động giải trí về huấn luyện và đào tạo mới và nâng cao trình độ trong những học viện chuyên nghành, trường đại học thời hạn từ 4 đến 6 năm học tuỳ theo ngành nghề huấn luyện và đào tạo so với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, từ một đến hai năm học so với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành. Không phân biệt hình thức huấn luyện và đào tạo .
Chương trình giảng dạy được phong cách thiết kế gồm hai phần : giáo dục đại cương và giáo dục nghề nghiệp theo diện rộng bảo vệ cho sinh viên có kiến thức và kỹ năng khoa học cơ bản và chuyên ngành tương đối hoàn hảo ; có giải pháp thao tác khoa học ; có năng lượng vận dụng triết lý vào công tác làm việc trình độ ; tạo điều kiện kèm theo cho sinh viên khi ra trường thích nghi với thực tiễn nghề nghiệp nhiều mẫu mã và có năng lực vững để hoàn toàn có thể quy đổi nghề nghiệp trong khoanh vùng phạm vi rộng và học tiếp ở trình độ cao hơn .
Sau khi ra trường sinh viên được cấp bằng đại học .

3. Điều kiện thành lập trường đại học đối với nhà đầu tư nước ngoài

Giáo dục đào tạo đại học là hình thức giáo dục được cho phép góp vốn đầu tư quốc tế. Pháp luật Nước Ta được cho phép hai hình thức góp vốn đầu tư là :

 • Thành lập cơ sở giáo dục đại học
 • Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Thời hạn hoạt động giải trí của cơ sở giáo dục có vốn góp vốn đầu tư quốc tế không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất. Nhà góp vốn đầu tư phải bảo vệ phân phối những điều kiện kèm theo sau :

a. Điều kiện về vốn:

Căn cứ Điều 35 Nghị định 86/2018 / NĐ-CP lao lý về hợp tác, góp vốn đầu tư của quốc tế trong nghành nghề dịch vụ giáo dục :

Điều kiện thành lập trường đại học:

“ Dự án góp vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có tổng số vốn góp vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng ( không gồm có những ngân sách sử dụng đất ). Tổ chức kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế là chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản thực thi việc chứng tỏ năng lực kinh tế tài chính theo lao lý của Luật góp vốn đầu tư. Đến thời gian thẩm định và đánh giá được cho phép thành lập trường đại học, giá trị góp vốn đầu tư phải triển khai được trên 500 tỷ đồng. ”

Điều kiện thành lập phân hiệu của trường đại học:

“ Dự án góp vốn đầu tư xin thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta phải có vốn góp vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ đồng ( không gồm có những ngân sách sử dụng đất ). Đến thời gian thẩm định và đánh giá được cho phép thành lập phân hiệu trường đại học, giá trị góp vốn đầu tư phải triển khai được trên 150 tỷ đồng. ”

b. Điều kiện về cơ sở vật chất:

Điều 36 Nghị định 86/2018 / NĐ-CP lao lý khi thành lập trường đại học là

 • “ Diện tích đất để kiến thiết xây dựng trường đạt trung bình tối thiểu 25 mét vuông / sinh viên tại thời gian có quy mô huấn luyện và đào tạo cao nhất trong kế hoạch tăng trưởng nhà trường ;

 • Diện tích xây nhà trung bình tối thiểu là 09 mét vuông / sinh viên, trong đó diện tích quy hoạnh học tập tối thiểu là 06 mét vuông / sinh viên, diện tích quy hoạnh nhà tại và hoạt động và sinh hoạt của sinh viên tối thiểu là 03 mét vuông / sinh viên ;

 • Có đủ số giảng đường, phòng học, phòng công dụng tương thích và cung ứng nhu yếu giảng dạy theo ngành và phương pháp tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo ;

 • Có đủ phòng thao tác, khu hành chính và BGH bảo vệ cung ứng được cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai phòng, ban, khoa, bộ môn trình độ, bảo vệ diện tích quy hoạnh tối thiểu là 08 mét vuông / người ; ”

Ngoài ra cơ sở giáo dục có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được phép thuê cơ sở vật chất không thay đổi theo chu kỳ luân hồi thời hạn tối thiểu 05 năm và phải bảo vệ cơ sở vật chất cung ứng pháp luật .
Đối với việc thành lập phân hiệu đại học quốc tế thì chưa có lao lý đơn cử .

c. Điều kiện về chương trình:

 • Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
 • Chương trình đào tạo trình độ đại học của nước ngoài trong khuôn khổ các liên kết đào tạo với nước ngoài.
 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung giáo dục, đào tạo bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

d. Điều kiện về nhân sự:

 • Giảng viên ít nhất phải có trình độ thạc sĩ trở lên trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ không ít hơn 50% tổng số giảng viên, trừ những ngành đào tạo đặc thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định;
 • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên tối đa là 10 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu, 15 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ, 25 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội, nhân văn và kinh tế – quản trị kinh doanh;
 • Cơ sở giáo dục phải có đủ số lượng giảng viên cơ hữu để đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành đào tạo;
 • Giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học trong cùng lĩnh vực giảng dạy trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;

4. Các hình thức đầu tư nước ngoài để kinh doanh trường phổ thông

Nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những hình thức sau :

 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, chi tiết có tại Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Liên doanh với công ty Việt Nam: chi tiết có tại bài viết Thành lập công ty liên doanh
 • Góp vốn (mua cổ phần, phần vốn góp) vào công ty Việt Nam: Giáo dục phổ thông là ngành nghề có điều kiện đối với đầu tư nước ngoài nên phải xin chấp thuận của Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở. Chi tiết có tại bài viết Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.

5. Các bước thực hiện thành lập trường đại học

a. Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập trường đại học

Về thẩm quyền cấp:

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư .

Về hồ sơ xin cấp

Hồ sơ thành lập trường đại học 100 % vốn quốc tế gồm những sách vở sau :

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất dự án đầu tư
 • Báo cáo tài chính được kiểm toán 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy nhà đầu tư đã có đủ hoặc nhiều hơn số vốn điều lệ
 • Quyết định đầu tư vào Việt Nam
 • Thư bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương
 • Điều lệ công ty mẹ
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với Người đại diện quản lý vốn NĐT
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Các giấy phép khác liên quan tới địa điểm (nếu có)

Hồ sơ thành lập công ty liên kết kinh doanh cần có thêm những sách vở về bên Nước Ta tham gia liên kết kinh doanh, hợp đồng liên kết kinh doanh .
thành lập trường đại học

Về thời gian:

Thời gian giải quyết và xử lý là khoảng chừng 15 ngày thao tác .

b. Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Sau khi có Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư, bước tiếp theo là khi thành lập trường đại học cần xin Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp để thành lập công ty thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã được cấp phép, quy trình này sẽ tương tự như như so với một công ty Nước Ta .
Bạn hoàn toàn có thể chọn một trong những mô hình công ty dưới đây. Để biết rõ về đặc thù từng mô hình công ty, hồ sơ và thủ tục thành lập, bạn sung sướng tìm hiểu thêm :

Thời gian xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 5 ngày làm việc.

Một số chú ý quan tâm như sau :

Về ngành nghề kinh doanh:

Cạn cần chỉ ra mã ngành cấp 4 so với trường đại trà phổ thông, đó là 8520 so với cấp tiểu học, 8531 – trung học cơ sở, 8532 – trung học phổ thông .

Về vốn điều lệ:

Vốn điều lệ tối thiểu phải là 1000 tỷ đồng .

Về địa điểm đặt trụ sở công ty:

Cần chuẩn bị Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm; lưu ý: không được đặt trụ sở công ty tại căn hộ chung cư.

Về người đại diện theo pháp luật:

Luật Doanh nghiệp năm trước cho phép Công ty hoàn toàn có thể có nhiều hơn một người đại diện thay mặt theo pháp lý. Chức danh của người này hoàn toàn có thể là quản trị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc hay một chức vụ khác theo Điều lệ công ty lao lý .

c. Xin quyết định cho phép thành lập

Thẩm quyền cấp phép:

Thủ tướng nhà nước quyết định hành động được cho phép thành lập trường đại học có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hành động được cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

Hồ sơ xin cấp phép:

Đối với thành lập trường đại học
 • Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có
 • Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính
Đối với thành lập trường đại học
 • Đơn đề nghị cho phép thành lập phân hiệu
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy tờ kiểm định chất lượng giáo dục hoặc giấy tờ công nhận chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài.
 • Đề án đề nghị thành lập phân hiệu, trong đó xác định rõ: Tên gọi của phân hiệu; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục tại phân hiệu; dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của phân hiệu trong từng giai đoạn, khả năng đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; danh sách giảng viên dự kiến phù hợp quy mô chương trình đào tạo.
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất để xây dựng phân hiệu hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có và các giấy tờ pháp lý có liên quan.
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết phân hiệu của cơ sở giáo dục trong trường hợp xây dựng cơ sở vật chất.

Thủ tục:

Đối với thành lập trường đại học
 • Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở giáo dục và đào tạo
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan:
  • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử cho nhà đầu tư;
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
  • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyềnxem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
  • Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
Đối với thành lập trường phân hiệu trường đại học
 • Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để xin ý kiến; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời;
 • Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép thành lập phân hiệu;
 • Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
 • Sau 04 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu phân hiệu không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập phân hiệu hết hiệu lực.

d. Xin quyết định cho phép hoạt động giáo dục

Thẩm quyền:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được cho phép hoạt động giải trí giáo dục so với thành lập trường đại học và phân hiệu của thành lập trường đại học có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

Hồ sơ:

 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
 • Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đã đáp ứng các nội dung theo quy định
 • Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng.
 • Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);
 • Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;
 • Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;
 • Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
 • Quy chế đào tạo;
 • Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);
 • Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
 • Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;
 • Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

Thủ tục:

 • Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở giáo dục và đào tạo
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép hoạt động:
  • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.
  • Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

đ. Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy:

Khi thành lập trường đại học trường đại học có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc diện phải xin thẩm duyệt phong cách thiết kế phòng cháy chữa cháy, theo pháp luật của Luật phòng cháy chữa cháy. Điều này có nghĩa là khi kiến thiết xây dựng nhà trường, bản thiết kế phải bảo vệ bảo đảm an toàn cháy nổ và phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy phê duyệt. Khi triển khai xong kiến thiết xây dựng thì khu công trình phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy nghiệm thu sát hoạch thì mới được đi vào hoạt động giải trí .
Nếu nhà trường có khối tích nhỏ hơn 5.000 m3 thì phải có được biên bản đủ điều kiện kèm theo phòng cháy chữa cháy do công an PCCC cấp .
Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho trường học .

6. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

Khi thành lập trường đại học hoàn toàn có thể ĐK bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ so với thương hiệu, logo nhà trường. Với việc bảo lãnh này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngăn cấm những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu sử dụng tên tên thương hiệu của nhà trường mà không được phép .

7. Các vấn đề liên quan tới kế toán, tài chính đối với công ty trường phổ thông

a. Lập hồ sơ khai thuế ban đầu

Khi nhận được Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, doanh nghiệp triển khai ĐK hồ sơ khai thuế khởi đầu tại Chi cục thuế Q. / huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ trở chính, đồng thời làm thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn. Để biết thêm cụ thể, mời bạn tìm hiểu thêm bài viết Thủ tục ĐK hồ sơ khai thuê bắt đầu .
Đối với công ty có vốn góp vốn đầu tư quốc tế : Việc lập hồ sơ kê khai thuế bắt đầu được thực thi tại Cục thuế cấp tỉnh / thành phố thường trực TW .

b. Các loại thuế và phí cơ bản phải nộp

 • Lệ phí môn bài:
  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
 • Thuế VAT: Dịch vụ dậy học không thuộc đối tượng chịu thuế VAT.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Giáo dục là ngành nghề ưu đãi đầu tư và được hưởng thuế suất TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động (theo điểm a khoản 2 Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, được sửa đổi bổ sung bởi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013). Lưu ý, nếu trong ba năm đầu doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thì không phải chịu thuế.
 • Thuế thu nhập cá nhân của nhân viên doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế xuất nhập khẩu: Áp dụng nếu doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu.
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Giáo dục là ngành nghề ưu đãi đầu tư và được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP)

8. Ưu đãi đầu tư khi thành lập trường đại học ?

Khi thành lập trường đại học được hưởng tặng thêm nếu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả :

 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất, kinh doanh.
 • Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bạn hãy tìm hiểu thêm Danh sách địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

9. Các vấn đề về lao động và bảo hiểm khi thành lập trường đại học

a. Hợp đồng lao động

Khi thành lập trường đại học cần ký hợp đồng lao động theo những pháp luật tại Điều 15 Bộ luật Lao động 2012 và những văn bản hướng dẫn thi hành. Khi ký Hợp đồng lao động cần quan tâm những yếu tố sau :

 • Chủ thể của hợp đồng lao động
 • Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động
 • Thời hạn của hợp đồng lao động…

b. Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể

Theo pháp luật của pháp lý, khi thành lập trường đại học có từ 10 nhân viên cấp dưới trở lên phải có Nội quy lao động ĐK với Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi công ty đặt trụ sở. Nội quy sẽ là địa thế căn cứ cho những quyết định hành động của công ty về kỷ luật, khen thưởng, sa thải … người lao động. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết Soạn thảo và ĐK Nội quy lao động .
Khi thành lập trường đại học với số hàng trăm nhân viên cấp dưới nên có Thỏa ước lao động tập thể. Thành lập trường đại học khởi nghiệp nên tìm hiểu thêm quan điểm của luật sư về cách kiến thiết xây dựng Thỏa ước lao động tập thể để “ đôi bên cùng có lợi ”, ngăn ngừa tranh chấp lao động .

c. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Khi thành lập trường đại học có nghĩa vụ nộp các loại bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động khi ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên.

d. Giấy phép lao động đối với người nước ngoài:

Theo lao lý của Luật lao động, công dân quốc tế vào thao tác tại Nước Ta phải có Giấy phép lao động. Nếu không có giấy phép lao động, người lao động sẽ bị trục xuất khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Ta theo lao lý của nhà nước. Ngoài ra, người sử dụng lao động sử dụng công dân quốc tế mà không có giấy phép lao động thao tác cho mình thì bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .
Một số trường hợp không phải xin giấy phép, bạn tìm hiểu thêm bài viết Các trường hợp người quốc tế không phải xin giấy phép lao động .

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh rủi ro pháp lý. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi.

 

Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *