Thành lập tập đoàn kinh tế theo quy định của pháp luật hiện hành

Thành lập tập đoàn kinh tế theo quy định của pháp luật

Thành lập tập đoàn kinh tế tài chính, thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế tài chính, thành lập tập đoàn kinh tế tài chính cần phải làm gì, thành lập tập đoàn kinh tế tài chính như thế nào

THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN KINH TẾ

Câu hỏi của bạn về thành lập tập đoàn kinh tế tài chính

      Chào Luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế cần làm những gì? Tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về thành lập tập đoàn kinh tế

Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi về thành lập tập đoàn kinh tế tài chính, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thành lập tập đoàn kinh tế tài chính như sau :

1. Cơ sở pháp lý về thành lập tập đoàn kinh tế

2. Nội dung tư vấn về thành lập tập đoàn kinh tế

      2.1. Tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế tài chính là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau trải qua chiếm hữu CP, phần vốn góp hoặc link khác. Tập đoàn kinh tế tài chính không phải là một mô hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải ĐK thành lập theo lao lý của Luật Doanh nghiệp năm trước .
Tập đoàn kinh tế tài chính tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và những công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế tài chính có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp độc lập theo pháp luật của pháp lý .

     2.2. Thành lập tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty được thành lập trên cơ sở tổng công ty nhà nước hoặc nhóm công ty cung ứng những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 9 của Nghị định 69/2014 / NĐ-CP .

    Tập đoàn kinh tế có thể thành lập theo các hình thức quy định tại điều 8 nghị định 69/2014/NĐ-CP:

Điều 8. Thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty

… … … … … .
2. Tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty thành lập theo những hình thức sau :
a ) Sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp ;
b ) Mua lại CP hoặc phần vốn góp ;
c ) Đầu tư, góp vốn bằng gia tài hữu hình hoặc vô hình dung ;
d ) Các hình thức link khác do những doanh nghiệp tự thỏa thuận hợp tác, không trái những lao lý pháp lý .

Như vậy, tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty nhà nước hoàn toàn có thể được thành lập theo những hình thức như : Sáp nhập, hợp nhất, mua lại CP, phần vốn góp, góp vốn đầu tư, góp vốn hoặc những hình thức khác theo thỏa thuận hợp tác nhưng không được trái những lao lý của pháp lý

  2.3. Thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế 

    Căn cứ theo điều 10 nghị định 69/2014/NĐ-CP, trình tự thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế, tổng công ty được thực hiện như sau:

Bước 1 : Lập hồ sơ
Hồ sơ thành lập tập đoàn kinh tế tài chính gồm :

Đề án gồm những nội dung cơ bản :
Sự thiết yếu, mục tiêu thành lập tập đoàn kinh tế tài chính ; phương pháp hình thành và cơ cấu tổ chức tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty ; phương pháp thiết kế xây dựng, duy trì và tăng trưởng những hình thức link giữa công ty mẹ với những doanh nghiệp thành viên và giữa những doanh nghiệp thành viên ; phương pháp thành lập công ty mẹ, gồm có cả giải pháp cổ phần hóa công ty mẹ so với trường hợp hình thành tập đoàn kinh tế tài chính đồng thời với cổ phần hóa công ty mẹ ; hình thức pháp lý, tên, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và quản trị của công ty mẹ ; tên, hình thức pháp lý, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những doanh nghiệp thành viên ; ngành nghề kinh doanh thương mại chính và ngành nghề có tương quan ; cơ cấu tổ chức góp vốn đầu tư vào những ngành nghề trong tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty ; giải pháp sử dụng, tăng trưởng nguồn nhân lực chỉ huy quản trị tại công ty mẹ ; nguồn nhân lực triển khai công dụng đại diện thay mặt chủ sở hữu công ty mẹ tại những doanh nghiệp thành viên ; giải pháp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty ; nghiên cứu và phân tích những chỉ tiêu hiệu suất cao của việc thành lập tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty so với trước khi thành lập ; nhìn nhận tác động kinh tế – xã hội và sự tương thích của việc thành lập tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty với quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng ngành, nghành, vùng chủ quyền lãnh thổ ; báo cáo giải trình triển khai những thủ tục về tập trung chuyên sâu kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý cạnh tranh đối đầu ; tổ chức triển khai, hoạt động giải trí, quản trị, quản lý trong tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty ; mạng lưới hệ thống thông tin và chính sách bảo vệ thông tin thông suốt trong toàn tập đoàn kinh tế tài chính, tổng công ty ; lộ trình và kế hoạch thực thi Đề án .

  • Dự thảo Điều lệ công ty mẹ .

Bước 2 : Thẩm định đề án
Bộ quản trị ngành lập tối thiểu 08 bộ hồ sơ gốc đề xuất thành lập tập đoàn kinh tế tài chính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy quan điểm những Bộ : Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty mẹ đặt trụ sở chính và tối thiểu 03 chuyên viên kinh tế tài chính độc lập .
Trong thời hạn 30 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề xuất thành lập tập đoàn kinh tế tài chính, những cơ quan và cá thể tương quan có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham gia quan điểm so với những nội dung thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm của mình .
Trong thời hạn 15 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được quan điểm bằng văn bản của những cơ quan tương quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng nhà nước Hồ sơ và báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định Hồ sơ đề xuất thành lập tập đoàn kinh tế tài chính để Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động
Như vậy, pháp lý hiện hành chỉ lao lý thủ tục thành lập tập đoàn kinh tế tài chính nhà nước, tổng công ty nhà nước nhưng không pháp luật về thủ tục thành lập tập toàn kinh tế tài chính tư nhân .
Bài viết tìm hiểu thêm

       Để được tư vấn về thành lập tập đoàn kinh tếquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. /

vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *