Thẩm định giá là gì, mục đích thẩm định giá? Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá là gì) – Thẩm định giá là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, xuất phát từ nhu cầu khách quan về việc xác định giá trị của tài sản; trên cơ sở đó các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận với nhau về tài sản, giúp các giao dịch về tài sản thành công, đảm bảo lợi ích chính đáng các bên.

1. Thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá

 • Theo tự điển Oxford: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong kinh doanh”.
 • Căn cứ theo Điều 4. Luật Giá khái niệm: “Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”
 • Theo Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam): Có thể định nghĩa thẩm định giá (Valuation hay Appraisal) là việc ước tính hay xác định giá trị của một tài sản. Hoặc đó là cách thức mà giá trị một tài sản được ước tính tại một thời điểm và một địa điểm nhất định. Hay thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể tại một thời điểm, có cân nhắc đến tất cả những đặc điểm của tài sản, cũng như xem xét tất cả các yếu tố kinh tế căn bản của thị trường bao gồm các loại đầu tư lựa chọn.
 • Từ điển Wikipedia: Trong tài chính, định giá là quá trình ước tính giá trị mà một cái gì đó có. Các thứ thường được định giá là các tài sản hoặc trách nhiệm tài chính. Định giá có thể được thực hiện trên tài sản (ví dụ, các đầu tư trên các chứng khoán thị trường như cổ phiếu, tùy chọn, doanh nghiệp kinh doanh, hoặc tài sản vô hình chẳng hạn như bằng sáng chế và thương hiệu) hoặc trách nhiệm pháp lý (ví dụ, trái phiếu được phát hành bởi một công ty). Xác định giá trị là cần thiết vì nhiều lý do như phân tích đầu tư, lập ngân sách vốn, sáp nhập và mua lại giao dịch, báo cáo tài chính, các sự kiện chịu thuế để xác định đúng trách nhiệm thuế, và trong tranh chấp.

thẩm định giá là gì

2. Báo cáo thẩm định giá, Chứng thư, Hồ sơ thẩm định giá

Báo cáo kết quả thẩm định giá

Báo cáo kết quả thẩm định giá (sau đây gọi là Báo cáo) phải thể hiện thông tin đúng theo thực tế, mang tính mô tả và dựa trên bằng chứng cụ thể để thuyết minh về mức giá của tài sản cần thẩm định giá. Những thông tin này phải được trình bày theo một trình tự khoa học, hợp lý, từ mô tả về tài sản đến những yếu tố tác động tới giá trị của tài sản. Báo cáo phải có các lập luận, phân tích những dữ liệu thu thập trên thị trường hình thành kết quả thẩm định giá. Báo cáo là một phần không thể tách rời của Chứng thư thẩm định giá.

Chứng thư thẩm định giá

“ Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông tin cho người mua và những bên tương quan về những nội dung cơ bản của báo cáo giải trình tác dụng thẩm định giá ”Nghị định số 89/2013 / NĐ-CP ngày 06/08/2013 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật giá về thẩm định giá pháp luật “ Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của Luật doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ thẩm định giá theo lao lý của pháp lý ”

Hồ sơ thẩm định giá

Thẩm định viên có nghĩa vụ và trách nhiệm lập hồ sơ thẩm định giá để chứng tỏ quy trình thẩm định giá đã được triển khai theo đúng những Tiêu chuẩn thẩm định giá Nước Ta và những lao lý của pháp lý về giá có tương quan .Hồ sơ thẩm định giá được khai thác, sử dụng theo lao lý của pháp lý về giá và pháp lý về tàng trữ. Việc khai thác Hồ sơ thẩm định giá phải bảo vệ tính bảo mật thông tin theo pháp luật của pháp lý .Hồ sơ thẩm định giá gồm có hàng loạt những thông tin, tài liệu thiết yếu, Giao hàng cho quy trình thẩm định giá gia tài để hình thành hiệu quả thẩm định giá sau cuối. Tài liệu trong hồ sơ thẩm định giá phải được phân loại, sắp xếp theo thứ tự và được bộc lộ trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo pháp luật của pháp lý hiện hành. Thành phần của từng hồ sơ thẩm định giá hoàn toàn có thể độc lạ địa thế căn cứ vào mục tiêu thẩm định giá và loại gia tài cần thẩm định giá .Thẩm định giá Thành Đô CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

3. Mục đích của thẩm định giá

 • Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà Nước.
 • Mua bán, chuyển nhượng, mua bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng;
 • Thế chấp vay vốn Ngân hàng;
 • Góp vốn liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp;
 • Thành lập Doanh nghiệp; Mua bán sáp nhập (M&A)
 • Cổ phần hóa Doanh nghiệp hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;
 • Bán đấu giá Tài sản, xét thầu các dự án
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án;
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư, duyệt dự toán các dự án, công trình;
 • Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất để nộp ngân sách Nhà nước khi nhận giao đất hay thuê đất
 • Chứng minh tài sản, du học, du lịch, đầu tư nước ngoài….;

4. Các phương pháp thẩm định giá

Trong lĩnh vực thẩm định giá thẩm định viên sử dụng ba cách tiếp cận phổ biến để đi đến kết luật giá trị của tài sản bao gồm: Cách tiếp cận từ thị trường; Cách tiếp cận từ chi phí; Cách tiếp cận từ thu nhập. Ngoài ra cách tiếp cận hỗn hợp được kết hợp từ cách tiếp cận thị trường và cách tiếp cận từ chi phí cũng được các thẩm định viên sử dụng trong từng trường thẩm định giá cụ thể. Tương ứng các cách tiếp cận là các phương pháp thẩm định giá:

 • Cách tiếp cận từ thị trường tương ứng là: Phương pháp so sánh
 • Cách tiếp cận từ chi phí là: Phương pháp chi phí tái tạo, phương pháp chi phí thay thế
 • Cách tiếp cận từ thu nhập là: Phương pháp vốn hóa trực tiếp, phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Cách tiếp cận hỗn hợp là: Phương pháp thặng dư; Phương pháp chiết trừ

Để lựa chọn cách tiếp cận và chiêu thức thẩm định giá tương thích, thẩm định viên luôn phải địa thế căn cứ vào : Mục đích thẩm định giá ; Đặc điểm của mô hình gia tài thẩm định giá ; Mức độ sẵn có, độ an toàn và đáng tin cậy của những thông tin, số liệu tích lũy trên thị trường. Vì một gia tài hoàn toàn có thể có nhiều chiêu thức thẩm định giá khác nhau. Mỗi giải pháp thẩm định giá cho ra một mức giá hướng dẫn, hoặc nhiều mức giá hướng dẫn. Các mức giá hướng dẫn sẽ được thẩm định viên xem xét, nghiên cứu và phân tích, thống nhất để tìm ra một mức giá ước tính ở đầu cuối của gia tài thẩm định .

QUÍ VỊ CÓ NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ VUI LÒNG LIÊN HỆ :

Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

Công ty thẩm định giá Thành Đô – Doanh nghiệp thẩm định giá chuyên nghiệp, uy tín cung cấp những giá trị thực cho khách hàng trong lĩnh vực hoạt động thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá đầu tư, thẩm định giá vô hình, thẩm định giá tài nguyên…

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá là gì, mục đích thẩm định giá?” tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô. 

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website : www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *