Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm những bước sau :

Hồ sơ trình thẩm định

– Hồ sơ trình thẩm định 1 dự án đầu tư gồm có :
– Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu

– Dự án bao gồm phần thuyết minh & thiết kế cơ sở.

– Các văn bản khác tương quan đến dự án .

Thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng công trình:

Người quyết định hành động đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chức năng trình độ thường trực cấp quyết định hành động đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có nghĩa vụ và trách nhiệm lấy quan điểm về phong cách thiết kế cơ sở của cơ quan quản trị nhà nước theo pháp luật và lấy quan điểm của những cơ quan tương quan để thẩm định dự án. Người quyết định hành động đầu tư hoàn toàn có thể thuê tư vấn để thẩm tra 1 phần hoặc hàng loạt nội dung thẩm định dự án .
Đối với những dự án đã phân cấp hoặc ủy quyền quyết định hành động đầu tư thì người được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định hành động đầu tư có trách nhiềm tổ chức triển khai thẩm định dự án .
Thủ tướng chính phủ nước nhà xây dựng hội đồng thẩm định nhà nước về những dự án đầu tư để tổ chức triển khai thẩm định dự án do Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định hành động đầu tư và dự án khác nếu thấy thiết yếu. Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư là quản trị hội đồng thẩm định nhà nước về những dự án đầu tư .

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Cơ quan cấp bộ tổ chức triển khai thẩm định dự án do mình quyết định hành động đầu tư. Đầu mối tổ chức triển khai thẩm định dự án là đơn vị chức năng trình độ thường trực người quyết định hành động đầu tư .
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thẩm định dự án do mình quyết định hành động đầu tư. Sở kế hoạch đầu tư là đầu mối tổ chức triển khai thẩm định dự án .
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thẩm định dự án do mình quyết định hành động đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chức năng có tính năng quản trị kế hoạch ngân sách thường trực người quyết định hành động đầu tư .
Đối với những dự án khác thì người quyết định hành động đầu tư tự tổ chức triển khai thẩm định dự án .
Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đặc trưng thì việc thẩm định dự án triển khai theo pháp luật tại Nghị định chính phủ nước nhà về quản trị đầu tư xây dựng công trình đặc trưng .
Việc thẩm định phong cách thiết kế cơ sở được triển khai cùng lúc với việc thẩm định dự án không phải tổ chức triển khai thẩm định riêng .
Các cơ quan quản trị nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quan điểm về phong cách thiết kế cơ sở .
Bộ quản trị công trình xây dựng chuyên nghành so với dự án quan trọng vương quốc, dự án nhóm A .
Sở quản trị công trình xây dựng chuyên nghành so với dự án nhóm B, nhóm C .
Bộ Xây Dựng phát hành thông tư pháp luật đơn cử về thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia quan điểm về phong cách thiết kế cơ sở của những cơ quan nêu trên .

Nội dung thẩm định một dự án đầu tư

Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm:
Sự cần thiết phải đầu tư.

Các yếu tố nguồn vào của dự án như : quy mô, hiệu suất, công nghệ tiên tiến, thời hạn, tiến trình thực thi dự án .
Phân tích kinh tế tài chính .

Tổng mức đầu tư.

Hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án .

Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án,bao gồm:

Sự tương thích với quy hoạch .
Nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên ( nếu có ) .
Khả năng giải phóng mặt phẳng .
Khả năng kêu gọi vốn phân phối quá trình triển khai dự án .
Kinh nghiệm quản trị của chủ đầu tư .
Khả năng hoàn trả vốn vay .
Giải pháp phòng cháy, chữa cháy .

Các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem xét thiết kế cơ sở bao gồm:
Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt.

Sự tương thích của phong cách thiết kế cơ sở với giải pháp tuyến công trình được chọn so với công trình xây dựng theo tuyến .
Sự tương thích của phong cách thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và những chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đồng ý so với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch cụ thể xây dựng được phê duyệt .
Sự tương thích của việc liên kết với hạ tầng kỹ thuật của khu vực .
Sự hài hòa và hợp lý của giải pháp công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến so với công trình có nhu yếu về dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến .
Việc vận dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường tự nhiên, phòng cháy, chữa cháy .
Điều kiện năng lượng hoạt động giải trí xây dựng của tổ chức triển khai tư vấn, năng lượng hành nghề của cá thể lập phong cách thiết kế cơ sở theo lao lý .

Thời gian thẩm định dự án

Đối với dự án quan trọng vương quốc thời hạn thẩm định dự án không quá 90 ngày thao tác .

Đối với dự án nhóm A thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày làm việc.

Đối với dự án nhóm B thời hạn thẩm định dự án không quá 30 ngày thao tác .
Đối với dự án nhóm C thời hạn thẩm định dự án không quá 20 ngày thao tác .

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *