Chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội (phần II)

Mức hưởng chế độ thai sản

1. Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản so với trường hợp khám thai ; sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý ; lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con ; chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con ; cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc khi mẹ chết sau khi sinh con ; chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro đáng tiếc sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe thể chất để chăm nom con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền ; thực thi những giải pháp tránh thai. Là mức trung bình tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội .
a ) Mức hưởng một ngày so với trường hợp hưởng chính sách khám thai và lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội được hưởng chính sách thai sản khi vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chính sách thai sản theo tháng chia cho 24 ngày .
b ) Mức hưởng chính sách khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản là mức trung bình tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp hưởng chính sách khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và trường hợp hưởng chính sách khi thực thi những giải pháp tránh thai thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày .

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Một số quy định khác về chế độ thai sản

1. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
a ) Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi .
b ) Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con .
2. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

a) Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Sau khi đã nghỉ hưởng chính sách tối thiểu được 04 tháng ;
– Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý chấp thuận .
b ) Ngoài tiền lương của những ngày thao tác, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chính sách thai sản cho đến khi hết thời hạn nghỉ sinh con .

3. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

a ) Lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chính sách thai sản, trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khỏe thể chất chưa phục sinh thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất gồm có cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời hạn nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời hạn nghỉ đó được tính cho năm trước .
b ) Số ngày nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động, trường hợp đơn vị chức năng sử dụng lao động chưa xây dựng công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định hành động. Thời gian nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất được pháp luật như sau :

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
c) Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *