Thế nào là phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý?

Thứ nhất: Các yếu tố cấu thành tội tàng trữ chất ma túy.

Mặt khách quan:

– Đối với tàng trữ trái phép chất ma túy : Mặt khách quan biểu lộ qua hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy .

Việc cất giữ chất ma túy phải không nhằm để mua bán hoặc nhằm để sản xuất trái phép chất ma túy khác với cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Việc cất giữ chất ma túy hoàn toàn có thể ở trong người, để trong nhà hoặc bất cự chỗ nào ( không kể trong thòi gian ngắn hay dài, số lượng nhiều hay ít ) .

Lưu ý: Người cất giữ bất hợp pháp chất ma túy hộ cho người khác mà biết rõ mục đích mua bán trái phép của người đó, thì cũng bị coi là phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với vai trò đồng phạm (người giúp sức).

Khách thể:

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến những pháp luật của Nhà nước về quản trị những chất ma túy .

Mặt chủ quan:

Người phạm tội thực hiện tội phạm nêu trên với lỗi cố ý;

Chủ thể:

Chủ thể của các tội phạm nêu trên là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên ngươi tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy (nêu ở mục c của khái niệm của tội này) đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thứ hai: về hình phạt.

Mức hình phạt của tội này được chia thành bốn khung đơn cử như sau :

  Khung một (khoản 1).

Có mức phạt tù từ một năm đến năm năm. Được áp dụng đối với trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của các tội phạm nêu trên. (Tức có một trong các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt trái phép chất ma túy như nêu ở mặt khách quan).

  Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tù từ năm năm đến mười năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Có tổ chức triển khai .+ Phạm tội nhiều lần ( xem lý giải tương tự như tội sản xuất trái phép chất ma túy ) .+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ( xem lý giải tương tự như tội sản xuất trái phép chất ma túy ) .+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ( xem lý giải tương tự như tội sản xuất trái phép chất ma túy ) .+ Vận chuyển, mua và bán qua biên giới. Được hiểu là luân chuyển, mua và bán trái phép chất ma túy từ Nước Ta qua biên giới một nước khác hoặc ngược lại .+ Sử dụng trẻ nhỏ vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ nhỏ ( ví dụ điển hình sử dụng trẻ nhỏ vào việc mua và bán, vận chuyên chất ma túy hoặc bán ma túy cho trẻ nhỏ sử dụng … ) .+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam .+ Hêrôin hoặc côcain có khối lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam .+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam .+ Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm ki lôgam .+ Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam .+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam .+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililit đến dưới hai trăm năm mươi mililit .+ Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy nêu tại một trong những điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điểu 249 Bộ luật Hình sự ( xem phụ lục ) .

+ Tái phạm nguy hiểm (xem giải thích tương tự tội sản xuất trái phép chất ma túy)

Khung ba (khoản 3).

Mức phạt tù từ mười năm đến mươi lăm năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam ( điểm a khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự ) .+ Hêrôin hoặc côcain có khối lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam .+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam .+ Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam .+ Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam .+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam .+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililit đến dưới bảy trăm năm mươi mililit .+ Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy nêu tại một trong những điểm từ điểm a đên điểm g khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự ( xem phụ lục ) .

Khung bốn (khoản 4).

Có mức phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm, tù chung thân. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lường từ năm kilôgam trở lên .+ Hêrôin hoặc côcain có trong lượng môt trăm gam trở lên .+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ bảy mươi lảm ki lôgam trở lên .+ Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên .+ Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên .+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ ba trăm gam trở lên .+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên .+ Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy lao lý tại một trong những điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều 249 Bộ luật Hình sự ( xem phụ lục ) .

Hình phạt bổ sung (khoản 5)

Ngoài việc chịu một trong những hình phạt như đã nêu ở trên, tùy từng trường hợp đơn cử, người phạm những tội nêu trên còn hoàn toàn có thể bị :+ Phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng .+ Tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài .+ Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ một năm đến năm năm .

Thứ ba: Một số điểm cần chú ý.

– Khi truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ chất ma túy cần phân biệt :

+ Người nào đã bị kết án về tội tàng trữ chất ma túy, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục tàng trữ trái phép hoặc chiếm đoạt một trong các chất ma túy có số lượng được hướng dẫn tại điểm c mục 5 (nêu trên thuộc tội này) trên đây, nếu không thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

+ Người nào tàng trữ trái phép một trong những chất ma túy có số lượng được hướng dẫn tại điểm đ, mục 5 nêu trên ( thuộc tội này ) mà không nhằm mục đích mục tiêu mua và bán hay sản xuất trái phép chất ma túy khác, nhưng chứng tỏ được là nhằm mục đích mục tiêu sử dụng trái phép chất ma túy, tuy đã được giáo dục nhiều lần và đã bị giải quyết và xử lý hành chính bằng giải pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc thì phải bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ luật Hình sự .Cụ thể trong từng trường hợp sẽ được Luật sư của Công ty Luật Hừng Đông tư vấn, đề ra hướng xử lý tương thích, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho người mua .Công ty Luật Hừng Đông với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm tay nghề, đã tham gia tranh tụng tại nhiều vụ án lớn trong cả nước, tận tâm, nghĩa vụ và trách nhiệm. Chúng tôi cam kết đem lại cho quý khách dịch vụ pháp lý hiệu suất cao nhất. Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ hotline : 02435353005

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *