Phân Biệt Đối Xử Về Tình Trạng Khuyết Tật

Phân biệt đối xử dựa trên thực trạng khuyết tật xảy ra khi chủ lao động hoặc một thực thể khác chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, đã kiểm soát và điều chỉnh, hoặc Đạo Luật Phục Hồi, đã kiểm soát và điều chỉnh, đối xử với cá thể bị khuyết tật là nhân viên cấp dưới hoặc người xin việc một cách thiếu thiện chí vì người này bị khuyết tật .
Phân biệt đối xử dựa trên thực trạng khuyết tật cũng xảy ra khi một chủ lao động hoặc một thực thể khác chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của luật đối xử với người xin việc hoặc nhân viên cấp dưới kém thiện chí hơn vì người này có tiền sử bị khuyết tật ( ví dụ điển hình trước kia người này trải qua quy trình tiến độ trầm cảm nặng ) hoặc vì người này được tin rằng có khiếm khuyết về thân thể hoặc trí tuệ mà không phải là trong thời điểm tạm thời ( lê dài hoặc dự tính lê dài từ sáu tháng trở xuống ) và dạng nhẹ ( ngay cả nếu người này không có những khiếm khuyết đó ) .
Luật nhu yếu chủ lao động phải cung ứng tiện lợi hài hòa và hợp lý cho nhân viên cấp dưới hoặc người xin việc bị khuyết tật, trừ khi làm như vậy hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn vất vả hoặc tốn kém lớn cho chủ lao động ( “ khó khăn vất vả không bình thường ” ) .

Luật cũng bảo vệ mọi người khỏi bị phân biệt đối xử dựa trên mối quan hệ của họ với một người bị khuyết tật (ngay cả khi bản thân họ không bị khuyết tật). Ví dụ, phân biệt đối xử với nhân viên vì chồng của người này bị khuyết tật là trái pháp luật.

Lưu ý: Nhân viên của liên bang và người xin việc được Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 bảo vệ, thay vì Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật. Những cách bảo vệ này là giống nhau.

Phân Biệt Đối Xử Về Tình Trạng Khuyết Tật & Các Tình Huống Tại Nơi Làm Việc

Luật cấm phân biệt đối xử khi nói đến mọi góc nhìn của việc làm, gồm có tuyển dụng, sa thải, tiền lương, giao việc, thăng chức, đình chỉ, giảng dạy, quyền hạn bổ trợ, và bất kể lao lý hay điều kiện kèm theo thao tác nào khác .

Phân Biệt Đối Xử Về Tình Trạng Khuyết Tật & Quấy Rối

Sẽ là phạm pháp nếu quấy rối người xin việc hoặc nhân viên cấp dưới vì người này bị khuyết tật, đã có khuyết tật trong quá khứ, hoặc được tin là có suy giảm về sức khỏe thể chất hoặc trí tuệ mà không phải là trong thời điểm tạm thời ( lê dài hoặc dự tính lê dài từ sáu tháng trở xuống ) và ở mức nhẹ ( ngay cả khi người này không bị suy giảm như vậy ) .
Quấy rối hoàn toàn có thể gồm có, ví dụ, nhận xét mang tính xúc phạm về thực trạng khuyết tật của một người. Mặc dù luật không cấm hành vi trêu chọc đơn thuần, những nhận xét lấc cấc, hoặc những sự cố xảy ra một lần mà không quá nghiêm trọng, nhưng hành vi quấy rối là trái pháp lý khi nó diễn ra quá tiếp tục hoặc nghiêm trọng đến mức tạo ra thiên nhiên và môi trường thao tác thù địch hoặc có tính xúc phạm hoặc khi dẫn đến quyết định hành động bất lợi về việc làm ( ví dụ điển hình nạn nhân bị sa thải hoặc giáng chức ) .
Người quấy rối hoàn toàn có thể là người giám sát của nạn nhân, người giám sát ở một khu vực khác, đồng nghiệp, hoặc ai đó không phải là nhân viên cấp dưới của chủ lao động, ví dụ điển hình người mua đối tác chiến lược hoặc người mua mua mẫu sản phẩm .

Phân Biệt Đối Xử Về Tình Trạng Khuyết Tật & Tiện Nghi Hợp Lý

Luật nhu yếu chủ lao động phải cung ứng những tiện lợi hài hòa và hợp lý cho nhân viên cấp dưới hoặc người xin việc bị khuyết tật, trừ khi làm như vậy hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn vất vả hoặc tốn kém lớn cho chủ lao động .
Tiện nghi hài hòa và hợp lý là bất kể đổi khác nào về thiên nhiên và môi trường thao tác ( hoặc biến hóa cách những việc thường được làm ) để giúp một người bị khuyết tật xin việc, thực thi trách nhiệm việc làm, hoặc hưởng những quyền lợi và độc quyền về việc làm .
Tiện nghi hài hòa và hợp lý hoàn toàn có thể gồm có, ví dụ, làm cho nơi thao tác hoàn toàn có thể dễ ra vào với người đi xe lăn hoặc phân phối người đọc hoặc thông dịch viên cho ai đó bị khiếm thính hoặc khiếm thị .
Mặc dù luật chống phân biệt đối xử của liên bang không bắt buộc chủ lao động phải phân phối tiện lợi cho người lao động vì người đó phải chăm nom cho thành viên mái ấm gia đình bị khuyết tật, Đạo Luật Nghỉ Phép Vì Vì Sao Gia Đình và Y Tế ( Family and Medical Leave Act, FMLA ) hoàn toàn có thể nhu yếu chủ lao động thực thi những giải pháp đó. Bộ Lao Động thực thi FMLA. Để biết thêm thông tin, hãy gọi : 1-866 – 487 – 9243 .

Phân Biệt Đối Xử Về Tình Trạng Khuyết Tật & Tiện Nghi Hợp Lý & Khó Khăn Bất Thường

Chủ lao động không phải phân phối tiện lợi nào nếu làm như vậy sẽ gây khó khăn vất vả không bình thường cho chủ lao động .
Khó khăn không bình thường nghĩa là tiện lợi đó quá khó khăn vất vả hoặc quá đắt để hoàn toàn có thể cung ứng, khi xét về quy mô, nguồn lực kinh tế tài chính của chủ lao động, và nhu yếu của doanh nghiệp. Chủ lao động không được phủ nhận phân phối một tiện lợi chỉ vì nó tốn một chút ít ngân sách. Chủ lao động không phải phân phối đúng tiện lợi mà nhân viên cấp dưới hoặc người xin việc mong ước. Nếu có hơn một nhu yếu tiện lợi, chủ lao động hoàn toàn có thể chọn một tiện lợi để phân phối .

Định Nghĩa về Tình Trạng Khuyết Tật

Không phải ai bị bệnh lý cũng được bảo vệ khỏi phân biệt đối xử. Để được bảo vệ, một người phải đủ điều kiện kèm theo nhận một việc làm và có thực trạng khuyết tật như định nghĩa trong luật .
Một người hoàn toàn có thể chứng tỏ rằng mình bị khuyết tật theo một trong ba cách :

  • Một người bị khuyết tật nếu người này có tình trạng thể chất hoặc tâm thần làm hạn chế đáng kể sinh hoạt chính hàng ngày (chẳng hạn như đi bộ, nói chuyện, nhìn, nghe, hoặc học tập, hoặc thực hiện một chức năng chính của cơ thể).
  • Một người bị khuyết tật nếu người này có tiền sử bị khuyết tật (chẳng hạn ung thư đang thuyên giảm).
  • Một người bị khuyết tật nếu người này chịu hành động tuyển dụng bất lợi và được tin là có suy giảm về thể chất hoặc trí tuệ không phải tạm thời (kéo dài hoặc dự định kéo dài từ sáu tháng trở xuống) và ở mức nhẹ (ngay cả khi người này không bị suy giảm như vậy).

Câu Hỏi Liên Quan Đến Tình Trạng Khuyết Tật & Khám Sức Khỏe Trong Giai Đoạn Nộp Đơn & Phỏng Vấn Việc Làm

Luật đặt ra những số lượng giới hạn cho chủ lao động khi nhu yếu bất kể người xin việc nào vấn đáp những câu hỏi tương quan đến thực trạng khuyết tật, khám sức khỏe thể chất, hoặc nhận diện thực trạng khuyết tật .
Ví dụ : chủ lao động không được nhu yếu người xin việc vấn đáp những câu hỏi tương quan đến thực trạng khuyết tật hoặc khám sức khỏe thể chất trước khi đưa ra lời mời thao tác. Chủ lao động cũng không được hỏi người xin việc có bị khuyết tật ( hoặc về thực chất của một thực trạng khuyết tật rõ ràng ) hay không. Chủ lao động hoàn toàn có thể hỏi người xin việc liệu họ hoàn toàn có thể thực thi được việc làm hay không và họ sẽ triển khai việc làm đó như thế nào, có cần hay không một tiện lợi hài hòa và hợp lý .

Câu Hỏi Liên Quan Đến Tình Trạng Khuyết Tật & Khám Sức Khỏe Sau Khi Nhận Được Lời Mời Làm Việc

Sau khi người xin việc nhận được lời mời thao tác, luật được cho phép chủ lao động đưa ra điều kiện kèm theo là người xin việc phải vấn đáp một số ít câu hỏi tương quan đến thực trạng khuyết tật hoặc khám sức khỏe thể chất đạt, nhưng chỉ khi toàn bộ những nhân viên cấp dưới mới làm cùng việc làm cũng phải vấn đáp những câu hỏi hoặc thực thi việc khám sức khỏe thể chất đó .

Câu Hỏi Liên Quan Đến Tình Trạng Khuyết Tật & Khám Sức Khỏe Cho Người Đã Bắt Đầu Làm Việc Trong Vai Trò Nhân Viên

Khi một người được tuyển dụng và đã mở màn thao tác, thường thì chủ lao động chỉ hoàn toàn có thể đưa ra những câu hỏi tương quan đến thực trạng khuyết tật hoặc nhu yếu khám sức khỏe thể chất nếu chủ lao động cần tài liệu y tế để tương hỗ cho nhu yếu xin một tiện lợi của nhân viên cấp dưới hoặc nếu chủ lao động tin rằng nhân viên cấp dưới sẽ không hề thực thi việc làm một cách thành công xuất sắc hoặc bảo đảm an toàn do bị một bệnh lý .
Luật cũng nhu yếu chủ lao động phải bảo mật thông tin toàn bộ những hồ sơ và thông tin y tế và lưu chúng trong những hồ sơ y tế riêng không liên quan gì đến nhau .

Nguồn Lực Sẵn Có

Bằng tiếng Anh

Bên cạnh rất nhiều tài liệu hướng dẫn chính thức, EEOC đã soạn nhiều kiểu bảng thông tin, tài liệu hỏi và đáp, và những ấn bản khác để giúp cho nhân viên cấp dưới và chủ lao động hiểu rõ những yếu tố phức tạp xung quanh hành vi phân biệt đối xử dựa trên thực trạng khuyết tật .
· Nghỉ Phép Do Chủ Lao Động Cấp và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật
· Hồ Sơ
Tuyển Dụng, Thuê Mướn, Giữ Lại và Đề Bạt Người Bị Khuyết Tật : Hướng Dẫn Nguồn Lực Cho Chủ Lao Động
· Sẵn Sàng Cho Đại Dịch Tại Nơi Làm Việc và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật
· Quyền Làm Việc của Quý Vị Dưới Vai Trò Người Bị Khuyết Tật
· Người Xin Việc và ADA
· Hiểu Quyền Làm Việc của Quý Vị Theo ADA : Hướng Dẫn dành cho Cựu Chiến Binh
· Hỏi và Đáp : Khuyến Khích Tuyển Dụng Người Bị Khuyết Tật vào Lực Lượng Lao Động của Liên Bang
· Đạo Luật Nghỉ Phép Vì Nguyên Nhân Gia Đình và Y Tế, ADA, và Đề Mục VII của Luật Dân Quyền 1964
· ADA : Cẩm Nang dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ
· Trách Nhiệm của Quý Vị trong Vai Trò Chủ Lao Động

· Chủ Lao Động Nhỏ và Tiện Nghi Hợp Lý

· Làm Việc Tại Nhà / Làm Việc Qua Điện Thoại là Tiện Nghi Hợp Lý
· Áp Dụng Tiêu Chuẩn về Hiệu Quả và Hành Vi so với Nhân Viên Bị Khuyết Tật
· Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Y Tế của Nhân Viên Làm Một Phần Quy Trình Sơ Tán Khẩn Cấp
· Vai Trò của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần trong Yêu Cầu Cung Cấp Tiện Nghi Hợp Lý tại Nơi Làm Việc của Khách hàng
· Thực Hành Tốt Nhất của Chủ Lao Động dành cho Nhân Viên có Trách Nhiệm Chăm Sóc
· Tiện Nghi Hợp Lý Dành Cho Luật Sư Bị Khuyết Tật
· ĐÃ BÃI BỎ – Cách Tuân Thủ Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật : Hướng Dẫn dành cho Chủ Nhà Hàng và Chủ Dịch Vụ Ăn Uống Khác
· Báo Cáo Cuối Cùng về Thực Hành Tốt Nhất cho Việc Làm của Người Bị Khuyết Tật tại Chính Quyền Tiểu Bang
· Trầm Cm, PTSD và Tình Trạng Sức Khỏe Tâm Thần Khác Tại Nơi Làm Việc : Các Quyền Hợp Pháp của Quý Vị

· ABC của Tài Liệu Phụ Lục A

Đạo Luật Tu Chính Án ADA

· Hỏi và Đáp về Quy Tắc Cuối Cùng Thực Hiện Đạo Luật Tu Chánh Án ADA 2008
· Hỏi và Đáp dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ : Quy Tắc Cuối Cùng Thực Hiện Đạo Luật Tu Chánh Án ADA 2008
· Tờ Thông Tin về Quy Định Cuối Cùng của EEOC về Thực Hiện ADAAA

Cựu Chiến Binh Bị Khuyết Tật

· Nỗ Lực của EEOC dành cho Cựu Chiến Binh Bị Khuyết Tật
· Hiểu Các Quyền Làm Việc của Quý Vị theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật : Hướng Dẫn dành cho Cựu Chiến Binh
· Cựu Chiến Binh và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật : Hướng Dẫn dành cho Chủ Lao Động
· Tuyển Dụng Cựu Chiến Binh Bị Khuyết Tật tại Chính Quyền Liên Bang
o Lời Khuyên cho Người Xin Việc Bị Khuyết Tật Nộp Đơn Xin Việc Tại Chính Quyền Liên Bang

o   ABC của Phụ Lục A 

Loạt Hỏi và Đáp

· Sử Dụng Codeine, Oxycodone và Các Thuốc Nhóm Opioid Khác : Thông Tin dành cho Nhân Viên
· Cách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Thể Giúp Bệnh Nhân Hiện Tại và Bệnh Nhân Cũ Đã Dùng Thuốc Nhóm Opioid Được Tiếp Tục Làm Việc
· Luật EEO dành cho Nhân Viên Bị Ảnh Hưởng bởi Vi-rút Zika
· Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật
· Điếc và Khiếm Thính tại Nơi Làm Việc và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật
· Mù và Khiếm Thị tại Nơi Làm Việc và ADA
· Điều Khoản Liên Kết của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật
· Tiểu Đường tại Nơi Làm Việc và ADA
· Động Kinh tại Nơi Làm Việc và ADA
· Người Bị Khiếm Khuyết Trí Tuệ Tại Nơi Làm Việc và ADA
· Ung Thư tại Nơi Làm Việc và ADA
· Áp Dụng Đề Mục VII và ADA cho Người Xin Việc hoặc Nhân Viên Trải Qua Bạo Hành Gia Đình hoặc Bạo Hành Hẹn Hò, Tấn Công Tình Dục, hoặc Bị Bám Đuôi

·        Sống Chung với HIV Các Quyền Hợp Pháp của Quý Vị Tại Nơi Làm Việc Theo ADA

· Giúp Bệnh Nhân Nhiễm HIV Cần Có Tiện Nghi Tại Nơi Làm Việc

Hòa Giải và ADA

· Hỏi và Đáp dành cho Nhà Cung Cấp Hòa Giải : Hòa Giải và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật ( Americans with Disabilities Act, ADA )
· Hỏi và Đáp dành cho Các Bên Tham Gia Hòa Giải : Hòa Giải và Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật ( Americans with Disabilities Act, ADA )

  •  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *