Các thủ tục chia tách sổ đỏ, tách thửa đất

Việc chia tách sổ đỏ, tách thửa đất cần có những thủ tục, giấy phép gì là một trong những là những câu hỏi được nhiều người chăm sóc. Bài viết dưới đây sẽ nêu lên 1 số ít thủ tục cần có để triển khai xong việc tách sổ đỏ hay tách thửa đất .

Về việc tách sổ đỏ, tách thửa đất : theo lao lý tại khoản 2 Điều 64 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP : “ Hợp đồng, văn bản thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tổng thể những thành viên trong nhóm ký tên hoặc người có văn bản ủy quyền theo pháp luật của pháp lý về dân sự, trừ trường hợp những chủ sở hữu căn hộ cao cấp cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà nhà ở ” .

Như vậy, để tách thửa phải phân phối diện tích quy hoạnh tối thiểu và hơn hết là phải có sự chấp thuận đồng ý của những thành viên khác có quyền sử dụng đất .

Thủ tục gồm có :

– Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất so với trường hợp tách thửa theo nhu yếu của người sử dụng đất lao lý tại điểm k và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181 / 2004 / NĐ-CP ; Đơn xin ĐK dịch chuyển với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân loại gia tài chung ;

– Giấy ghi nhận hoặc một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất lao lý tại những khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai .

– Văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại gia tài đã được công chứng hoặc xác nhận trong trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân loại gia tài chung, chia gia tài thừa kế .

– Hộ khẩu + CMT của những người tương quan .

Trình tự thực thi tách sổ đỏ như sau :

– Người sử dụng đất có nhu yếu xin tách sổ đỏ lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường .

– Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký QSDĐ trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

– Đối với trường hợp tách sổ đỏ mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 7 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng ĐK QSDĐ có nghĩa vụ và trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục map địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp ;

– Trong thời hạn không quá 3 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được trích lục map địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên – Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm trình Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện xem xét, ký Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho thửa đất mới

– Trong thời hạn không quá 3 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường thường trực ;

– Ngay trong ngày nhận được sổ đỏ đã ký hoặc chậm nhất là ngày thao tác tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm trao bản chính sổ đỏ đối thửa đất mới cho người sử dụng đất ; gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản chính sổ đỏ đã tịch thu hoặc một trong những loại sách vở về QSDĐ pháp luật tại những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã tịch thu cho Văn phòng ĐK QSDĐ thường trực ; gửi thông tin dịch chuyển về sử dụng đất cho Văn phòng ĐK QSDĐ thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc .

Ngoài ra, còn có những khoản thuế, phí, lệ phí bên chuyển nhượng ủy quyền phải nộp như :

Thuế thu nhập cá thể : Số thuế thu nhập cá thể mà bên chuyển nhượng ủy quyền phải nộp địa thế căn cứ vào thuế suất và thu nhập của người đó. Theo Luật thuế thu nhập cá thể thì tuỳ từng trường hợp mà người chuyển nhượng ủy quyền được lựa chọn một trong hai cách sau :

– 25 % tính trên thu nhập chuyển nhượng ủy quyền vận dụng so với những trường hợp xác lập được đúng mực thu nhập .

– Hoặc 2 % tính trên Tổng giá trị mua và bán chuyển nhượng ủy quyền trên hợp đồng nhưng không thấp hợp giá theo khung giá nhà đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phát hành hàng năm .

Các khoản phí, lệ phí bên nhận chuyển nhượng ủy quyền phải nộp : Lệ phí địa chính 0,15 % giá trị chuyển nhượng ủy quyền ; Lệ phí trước bạ nhà đất : 0.5 %

Theo Báo Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *